Kapten Berån

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Kapten Berån – på senare år har han fått förnamnen Julius Bernhard – är en flitigt återkommande bifigur i serien "91:an". Han har två roller i serien; dels är han en av officerarna på 91:ans regemente, men framför allt är han arbetsgivare till 91:ans flickvän, hembiträdet Elvira – och har så fortsatt att vara, trots att hembiträdena nästan försvunnit i dagens Sverige. Många avsnitt av serien utspelas således hemma hos kaptenen, som ofta hittar 91:an – och nästan lika ofta dennes rival 87:an – som matfriare i köket. Beråns attityd till dessa ovälkomna besök varierar; ibland kör han ut de båda beväringarna så snart de visar sig, ibland tar han tillfället i akt att utnyttja dem som billig arbetskraft och ibland tycks han – av rädsla för att Elvira annars ska ta illa upp och säga upp sig – ha accepterat visiterna som "ett nödvändigt ont".

Kapten Berån är till sin läggning mycket sparsam – för att inte säga snål – vilket givetvis gör det extra jobbigt för honom att åse hur 91:an och 87:an på hans bekostnad sörplar i sig husets kaffe och äter av husets bullar.

Berån är gift; hustrun Monica ogillar makens snålhet, men har hittills inte fått bukt med den.

Till kapten Beråns övriga karaktärsdrag hör hans närsynthet – han klarar sig inte utan glasögon – och hans intresse för trädgårdsskötsel.

Kuriosa

Det märkliga efternamnet "Berån" kan komma från ett felaktigt uttal av släktnamnet Beyron, som lär ha varit vanligt bland underofficerare.