91:an (serietidning)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
91:an, 87:an och Elvira från omslaget till 91:an nummer 6/1958, tecknat av Rudolf Petersson. © Egmont Serieförlaget.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.
För serien och seriefiguren med samma namn, se "91:an".

91:an, svensk serietidning utgiven sedan 1956 och sedan dess alltjämt en av Sveriges populäraste seriepublikationer. Huvudserie är Rudolf Peterssons "91:an".

Historik

91:an nummer 15/2008, med omslag av Tobias Sjölund. © Egmont Kärnan.

Framgångarna med 91:ans julalbum, som getts ut sedan 1934, födde i slutet av 1950-talet tanken på att ge ut en humortidning med huvudsakligen svenska serier. 1956 blev därför serien "91:an" huvudserie i en ny serietidning med samma namn. Första redaktören för tidningen var Rolf Lindberg.

91:an-avsnitten bestod i början av gamla veckotidningssidor av Rudolf Petersson som tecknats om till serietidningsformat av Rudolf själv. Här introducerades den för "91:an" så speciella traditionen att inleda varje episod med en skämtteckning, vars kopplingar till själva avsnittet kunde vara förhållandevis lösa. Man gav även varje avsnitt en titel, ofta av det putslustiga slaget. Båda traditionerna har hållit i sig till våra dagar (även om skämtteckningen nu ibland rationaliseras bort).

Med tiden gjordes även nyproducerade avsnitt direkt till 91:an-tidningen. I slutet av 1950-talet började Rudolf Petersson emellertid få svårt att hinna med att teckna både veckotidnings- och serietidningsversionerna av serien. En bidragande orsak var åldern, en annan troligen hans frus bortgång i slutet av 1950-talet. 1960 fick därför den luttrade tecknaren Nils Egerbrandt (känd för barnserierna "Olli" och "Kalle Stropp" ett erbjudande att ta över serien. Övertagandet skedde gradvis; Rudolf ville behålla den kreativa kontrollen och tillät därför Egerbrandt bara att teckna bakgrunderna och figurernas kroppar. Huvudena tecknade Rudolf själv. (Dock var Rudolf inte vid bästa vigör under sin sena karriär och Egerbrandt har berättat hur han ändå var tvungen att rita om huvudena till slut.) Gradvis tog Egerbrandt över mer av både manus- och teckningsarbetet och hans personlighet slog igenom alltmer i serien. Snart tog han även över veckotidningsversionen helt och hållet. Från mitten av 1960-talet och en bra bit in på 80-talet var det Egerbrandts version av serien som var den tongivande.

Under 1970- och 80-talen började man emellertid att ta in "91:an"-material från andra upphovsmän som Gunnar Persson, Olle Nilsson, Leif Bergendorff och Krister Petersson. Idag har detta utvecklats till en hel stab av tecknare och författare, där Jan Roswall, Jonas Darnell, Jonny Nordlund, Claes Reimerthi, Gert Lozell och Jan Gissberg tillhör de mest produktiva serieskaparna.

I mitten av 1980-talet startade även en strippversion av huvudserien i tidningen, kallad "Ur Klackamo dagbok" och skriven och tecknad av Gunnar Persson. Den återtrycktes sedermera som dagsstripp, bl.a. i Hallandsposten.

Från början ingick utländska serier som "Knallhatten" och "Olle Bull" i tidningens seriemix, och även senare har t.ex. "Tuffa Viktor" och "Acke" publicerats som biserier. Men i huvudsak har 91:an varit en helsvensk serietidning. Serierna "91:an", "Kronblom" och "Åsa-Nisse" har publicerats oavbrutet i tidningen sedan 1956. Andra långvariga serier i tidningen inkluderar "Flygsoldat 113 Bom", "Lilla Fridolf", "Frisk och Rask", "Agust", "Biffen och Bananen" och "Uti vår hage".

Utgivningen av serietidningen 91:an började med 11 nummer 1956 och utökades efter hand. 1970 var man uppe i 26 nummer per år, en utgivningstakt som behölls till och med 2006. 2007 infördes "dubbelnummer", vilket innebär något färre utgåvor per år.

Bland det redaktionella materialet i tidningen, vid sidan om serierna, finns bland annat insändaravdelnignen "91:an mot väggen":

Lista över biserier

Biserier i tidningen genom tiderna:

"Ferguson" av Alf Woxnerud © Wox

Se även

Mer om 91:an

 • Diverse artiklar på fansidan 91an.net
 • Magnus Knutsson: 91:an 40 år (Thud 16)
 • Rolf Geschwind: Sedelärande, superhjältar, sopnedkast och söndagssidor (B&B 1/1985)
 • Mikael Schirén: "Uti vår hage där växa det svamp, sjung himlens fröjd..." (B&B 3/1988)
 • Per A.J. Andersson: Honnör för en 60-årig rekryt (B&B 6/1992)
 • Peter Nilsson: Patrik Norrman (B&B 4/1998)
 • Peter Nilsson: Jonas Darnell (B&B 4/1998)
 • Peter Nilsson: Smålänningar emellan – Gösta Gummesson och Åsa-Nisse (B&B 4/2001)
 • Peter Nilsson: Världens längsta lumparhistoria – sjuttio år med hela Sveriges lille beväringsman (B&B 3/2002)
 • Peter Nilsson: 91:an-kreatörerna i dag (B&B 3/2002)
 • Peter Nilsson: 91:an av i dag (B&B 3/2002)
 • Peter Nilsson: ...och ett möte med den nye rekryten (B&B 3/2002)

Recensioner