Maxx

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SERIETIDNING
Maxx (Ⅰ)
Maxx (Ⅰ)
Maxx (Ⅰ) (1986–1987)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif Svenska

Startade:1986
Upphörde:1987
Förlag:RSR Epix AB (1986–1987)
ISSN:0283-0043


SERIETIDNING
Maxx (Ⅱ)
Maxx (Ⅱ)
Maxx (Ⅱ) (1990–1991)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif Svenska

Startade:1990
Upphörde:1991
Förlag:Atlantic Förlags AB (1990–1991)
 RSR Epix AB (1991–1991)
ISSN:0283-0043

Ej att förväxlas med Sam Kieths serie "The Maxx" eller "Maxx i rymden".

Maxx, svensk serietidning utgiven i två omgångar. Gemensamt för de bägge versionerna var att de hade Horst Schröder som redaktör och att de till stor del innehöll actionserier av mer vuxet och/eller alternativt slag, ofta med amerikanskt ursprung.

Maxx (Ⅰ)

Den första versionen av Maxx var en serietidning i storformat utgiven av RSR Epix 1986–1987 med totalt 21 nummer. Det mesta av innehållet var färglagt. Tidningens karaktär förändrades flera gånger och gick från att domineras av actionserier till att innehålla blandade serier med huvudsakligen amerikanskt ursprung.

De första fem numren innehöll vardera en episod av Howard Chaykins "American Flagg", "Grimjack" av John Ostrander och Timothy Truman, Mike Grells "Jon Sable", "Ranxerox" av Tamburini och Liberatore, samt "Torpedo 1936". Dessutom hade varje nummer en ledartext signerad av den fiktive nordamerikanen Bob Rockwell. Utgivningstakten var ett nummer varje månad, omfånget var 100 sidor och på flera av omslagen fanns ordet "action".

I en andra fas med sex nummer fick "Grimjack" och "Jon Sable" delvis lämna plats för "Rocketeer" av Dave Stevens och "Unknow" av Magnus. "American Flagg" och "Torpedo 1936" fortsatte ungefär som förut. Alla nummer innehöll "Ranxerox" eller någon annan serie av Liberatore. Dessutom publicerades två episoder av "Mundens bar" som var en humoristisk och surrealistisk avknoppning från "Grimjack".

Den stora förändringen av Maxx kom med nummer 12/1986 som introducerade "Wolverine" av Chris Claremont och Frank Miller samt "Mister X" av Bröderna Hernandez. Ledartexten meddelade en ny inriktning för Maxx vilket medförde att såväl serierna "Grimjack" och "Jon Sable" som medarbetaren Bob Rockwell fått lämna tidningen. Nummer 1/1987 innehöll en programförklaring om att Maxx skulle bli som Epix för serier som handlar om USA:s myter oavsett från vilket land serierna kom. Tidningen fick bättre papperskvalitet och sidantalet minskade till 84 sidor. "American Flagg" passade in i den nya inriktningen, men i samma nummer avslutades den långa följetongen som började i det första numret. I följande nummer introducerades en rad olika serier såsom "Johnny Nemo", "Glashanden", "Moon Knight" tecknad av Bill Sienkiewicz, "Nathaniel Dusk" av Don McGregor och Gene Colan, och Howard Chaykins "Time2". Dessutom innehöll dessa nummer några episoder av "Torpedo 1936", "Ranxerox" och "Mundens bar"; några klassiker av Jack Cole och Basil Wolverton; samt några kortare skräckserier.

En sista förändring genomfördes fr.o.m. nummer 7/1987 då Maxx gjordes om till en varannan-månadstidning med 116 sidor och ett avslutat färgalbum per nummer. Nästa nummer innehöll bl.a. ett avsnitt med "Teenage Mutant Ninja Turtles" och en "Swamp Thing"-episod av Alan Moore, Stephen Bissette och John Totleben. Nummer 9/1987 blev det sista, omfånget var återigen 100 sidor och innehöll bl.a. superhjälteparodin "Mosa!!" av Scott McCloud och 3-D-bearbetad av Ray Zone.

Maxx (ⅠⅠ)

En ny version av tidningen i normalt serietidningsformat utgavs 1990–1991 av Atlantic Förlag och producerades av RSR Epix AB. Efter sex nummer avbröts samarbetet mellan förlagen och ett sista sjunde nummer utgavs av RSR Epix. De totalt sju numren hade svartvitt innehåll.

De serier som publicerades i utgivningen 1990–1991 var "Whisper" av Steven Grant, "Scout" av Timothy Truman , "Sable" skriven av Marv Wolfman, "Johnny Nemo", "Kraken" av Antonio Segura och Jordi Bernet, "American Flagg" av Howard Chaykin, "Green Arrow" av Mike Grell och "Somerset Holmes".

Nummer Serie Manus Bild
1/1990 Whisper
Scout
Sable
Johnny Nemo
Steven Grant
Timothy Truman
Marv Wolfman
Peter Milligan
Norm Breyfogle
Timothy Truman
Bill Jaaska & Ralph Cabrera
Steve Dillon
2/1990 Whisper
Sable
Scout
Kraken
Steven Grant
Marv Wolfman
Timothy Truman
Antonio Segura
Norm Breyfogle
Bill Jaaska & Ralph Cabrera
Timothy Truman
Jordi Bernet
3/1990 Whisper
American Flagg
Scout
Kraken
Johnny Nemo
Steven Grant
Howard Chaykin
Timothy Truman
Antonio Segura
Peter Milligan
Norm Breyfogle
Howard Chaykin
Timothy Truman
Jordi Bernet
Brett Ewins
1/1991 Green Arrow
Scout
Johnny Nemo
American Flagg
Kraken
Mike Grell
Timothy Truman
Peter Milligan
Howard Chaykin
Antonio Segura
Ed Hannigan & Dick Giordano
Timothy Truman
Brett Ewins
Howard Chaykin
Jordi Bernet
2/1991 Scout
American Flagg
Green Arrow
Johnny Nemo
Kraken
Timothy Truman
Howard Chaykin
Mike Grell
Peter Milligan
Antonio Segura
Timothy Truman
Howard Chaykin
Ed Hannigan, Dick Giordano & Frank McLaughlin
Brett Ewins
Jordi Bernet
3/1991 Scout
American Flagg
Johnny Nemo
Green Arrow
Somerset Holmes
Timothy Truman
Howard Chaykin
Peter Milligan
Mike Grell
Bruce Jones
Timothy Truman
Howard Chaykin
Brett Ewins
Ed Hannigan, Dick Giordano & Frank McLaughlin
Brent Anderson
4/1991 Green Arrow
Johnny Nemo
Somerset Holmes
Mike Grell
Peter Milligan
Bruce Jones
Ed Hannigan, Dick Giordano & Frank McLaughlin
Brett Ewins
Brent Anderson

Externa länkar