Seriewikin:Projekt svenska serieskapare

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Seriefrämjandets logotype
Mini sverige.gif

Seriewikins Projekt svenska serieskapare startades i juni 2011 för att A: förbättra de artiklar om svenska serieskapare som redan finns, och B: öka antalet artiklar i ämnet.

Översikt

Medan mycket information om t.ex. amerikanska och franska serier redan finns att tillgå på nätet och i andra källor, är kunskaperna om den svenska seriescenen, om inte unika för Seriewikin, så åtminstone ofta svårare att hitta på annat håll. Därför bör ökad kartläggning av den svenska seriescenen vara ett av Seriwikins prioriterade ärenden.

Målet med projektet är att förbättra alla berörda artiklar till en elementär "lägstanivå" eller högre – samtliga artiklar om svenska serieskapare bör – om informationen finns att tillgå – innehålla:

  • namn
  • födelseår
  • dödsår (i de fall detta är aktuellt)
  • vilka serier personen har skapat och under vilka år
  • vilka seriealbum personen har kommit ut med (i de fall detta är aktuellt)
  • kort beskrivning av eventuell annan serierelaterad eller konstnärlig verksamhet

Vissa artiklar förtjänar en högre dignitet på grund av att serieskaparen ifråga är särskilt namnkunnig, produktiv, banbrytande eller aktuell. Dessa artiklar bör utvecklas till "utvecklade artiklar, d.v.s. artiklar som innehåller mer än bara rudimentär och elementär (se ovan) information.

Projektet kommer att sätta tre olika kvalitetsnivåer på berörda artiklar:

  • Outvecklad – grundläggande eller viktig information saknas.
  • Elementär – den grundläggande informationen enligt ovan angivna kriterier finns (i princip) med.
  • Utvecklad – artikeln innehåller längre biografisk och bibliografisk information och får anses vara "fullvärdig" (vilket förstås inte innebär att den inte kan förbättras)

Till att börja med drevs projektet under 2011–2012. En nystart för projektet startade i september 2015.

Projekt svenska serieskapare drivs/överses av Ola Hellsten (Användare OlaHe) som fått wikianvändarnas stöd till detta i Seriewikins val 2011.

Alla användare är välkomna att bidra till projektet. Frågor och synpunkter kan framföras på denna sidas diskussionssida.

Mall

PSS-mallen ({{PSS}}), läggs på diskussionssidan till de artiklar som tas upp i projektet.


Mini sverige.gif

Denna artikel är en del av Projekt svenska serieskapare

Den 1999-09-09 har artikeln bedömts hålla kvalitetsnivån Elementär.
Hjälp gärna till att förbättra den här och andra artiklar om svenska serieskapare.


Har man åtgärdat artikeln enligt projektets kriterier anges detta på berörd artikels diskussionssida tillsammans med datum.

Mallen används på artikelns diskussionssida, ej på själva artikelsidan.
Syntax för att lägga in i mallen: {{{1}}} = Datum, {{{2}}} = Kvalitetsnivå
De tre kvalitetsnivåer som kan anges är: Outvecklad, Elementär och Utvecklad

Här finns länkar till diskussionssidorna för artiklar inom de tre kvalitetsnivåerna:

Arbetets fortskridande

Relaterat