Seriewikin:Val 2011 – resultat

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Seriefrämjandets logotype

Seriefrämjandets Seriewiki är ett projekt som är öppet för alla serieintresserade. Den är en kollektiv insats som till största delen sköter sig själv. De aktiva användarna bidrar gemensamt med innehåll, kommer överens om praxis och avgör meningsskiljaktigheter. Men en viss översyn och kontroll behövs ibland, vilket görs av redaktörer, ämnes- och projektansvariga.

Under maj och juni 2011 genomförde Seriewikin sitt första fria val. Resultatet är en ny wikiorganisation, som kommer att handhava administrationen under kommande år.

Resultatet av omröstningen

Rösterna kan kontrolleras här.

Redaktörer

Vi sökte tre redaktörer, men på grund av att två kandidater fick lika många röster har vi nu bestämt oss för att fyra redaktörer får dela på ansvaret under kommande år. (Enligt diskussion bland användarna.)

De fyra nyvalda redaktörerna är:

Eftersom de fyra redaktörerna har vissa maktbefogenheter som andra användare inte har (de kan t.ex. stänga av användare) så ska de godkännas formellt av Seriefrämjandets styrelse.

Viceredaktörer

Eftersom vi fick fyra redaktörer kommer vi även att ha fyra viceredaktörer. Viceredaktörer kan "kallas in" när den ordinarie redaktören är förhindrad att delta i arbetet.

De fyra nyvalda viceredaktörerna är:

(Sir-L:s röster till viceredaktörsposten diskvalificeras eftersom han blivit vald till den överordnade redaktörsposten.)

Ämnes- och projektansvariga

Seriewikin har flera fasta ansvarsområden som måste skötas med jämna mellanrum. Utöver detta har användare själva fått föreslå projekt och ämnen som vi sedan röstat fram ansvariga för. Vad de senare posterna innebär är flexibelt, men den som tar på sig ett sådant uppdrag tar därmed på sig ansvaret att arbeta aktivt för att stärka ämnets position och kvalitet i Seriewikin. Vi räknar också med att man i viss utsträckning kan delegera ämnesrelaterade frågor och projekt till den ämnesansvarige.

De nyvalda ansvarsposterna är:

De ämnes- och projektansvariga ska göra var sin presentationssida om sitt respektive projekt/ansvarsområde.

Uppföljning

  • De nytillsatta ansvariga tar över ansvaret från företrädarna kring månadsskiftet juni/juli 2011.
  • En presentationssida över den nya organisationen ska att läggas upp. OlaHe ansvarar för att så sker.
  • De ämnes- och projektansvariga ska göra var sin presentationssida om sitt respektive projekt/ansvarsområde.
  • Nästa val ska ske under första halvåret 2012. Till dess bör användarna gemensamt utvärdera hur vi kan genomföra nästa val på ett bättre sätt.

Tackord

  • Tack alla som röstade.
  • Ett stort tack till de avgående redaktörerna David Haglund och Andreas Eriksson (samt till den tidigare avgångne redaktören Mikke Schirén) som gjort ett hästjobb sedan Seriewikins start.