Svenska Serieakademin

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Svenska Serieakademin bildades vid serieutställningen Seriernas Fantastiska Värld på Galleri Karlsson i Stockholm 1965. Galleristen Bo A Karlsson, t v, och den evige presidenten Sture Hegerfors.

Svenska Serieakademin bildades i december 1965 på det radikala och då mycket uppmärksammade Galleri Karlsson vid Odenplan i anslutning till utställningen "Seriernas Fantastiska Värld".


Historik

"Svenska Serieakademin bildades mest för att få slut på den ensidiga kritiken, vi ville visa att det fanns bra serier. För att få slagkraft lånade vi lite av finkulturens regalier. Vi beslöt till exempel att akademin skulle bestå av aderton ledamöter. Och att den skulle dela ut årliga priser."

— Sture Hegerfors, i "Boken om Adamson" (1995) s. 70.

Pratbubblekrok.gif

Sture Hegerfors var initiativtagare och blev akademins president, vilket han varit sedan dess. Bland ledamöterna återfanns konstnärer, journalister, redaktörer, läkare och direktörer, alla boende kring Stockholm eller Göteborg.

I stadgarna står bland annat: Svenska Serieakademin skall genom sin verksamhet stimulera och stödja högklassig produktion av tecknade serier samt främja serieformens användning och utveckling inom konst, undervisning och information. Akademins motto: "Skämt och allvar."

"På 70-talet blev omsättningen på ledamöter ganska livlig stundom", uppger Sture Hegerfors.[1] Första utträdet ägde rum redan i januari 1966. 1990 bildades Svenska Serieakademins Rådsförsamling "med stödjande och rådgivande funktioner".[2] Till rådsförsamlingen omplacerades sex dittillsvarande ordinarie akademiledamöter. En plats bland de aderton stod vakant sedan 1988 varför hela sju nya ledamöter invaldes 1990, däribland akademins första kvinnor.[3]

Sedan starten delas Adamsonstatyetten ut till välförtjänta serieskapare, sedan 1979 även separata diplom.

Kopplingar till Seriefrämjandet

Inför grundandet av Seriefrämjandet står det på ledarsidan i Thud nr 1 1968 (red: Janne Lundström och Henri Holmgren): "Föreningen står under Svenska Serieakademins välvilliga beskydd." Akademins president Sture Hegerfors utsågs till SeF:s första ordförande och uppgav i flera sammanhang att "Seriefrämjandet står under Svenska Serieakademins beskydd", vilket föranledde Henri Holmgren att i en frågespalt i Thud (nr 15 1/1972 sid 20) undra vad som avsågs. Enligt frågespaltens redaktionella svar var uttalandet "helt och hållet en PR-fras".

Svenska Serieakademin utlånar årligen monterutrymme till Seriefrämjandet på bokmässan (tidigare: Comics) i Göteborg.

Jubileer

 • 1985: Inför 20-årsjubileet fanns tankar på ett större arrangemang, vilket slutligen blev seriekongressen Comics '85, med årlig efterföljare (Comics/SerieSöndag 1986–).[4]
 • 1995: utgavs monografin "Boken om Adamson", författad av Sture Hegerfors, med en avslutande del om "Svenska Serieakademin och Adamson" (sid 70–94). Inför akademijubileet fanns planer på att tillföra Adamsonpriset en summa pengar (eventuellt oförverkligat).[5]
 • 2005: Inför 40-årsjubileet hölls ett seminarium ("Författarnas tecknade seriefavoriter") under bokmässan i Göteborg.[6][7]
 • 2015: Den 17 oktober firades Svenska Serieakademins 50-årsjubileum i ABF-huset i Stockholm med Adamsonutdelning, serieutställning och besök av "Linda och Valentins" skapare Jean-Claude Mézières.

Akademiledamöter genom tiderna

Seriewikins lista över akademiledamöter är ofullständig, i brist på fullständigare källor.[8]

Ledamot Född (Död) Inträde Utträde 1965 1973 1995 2013 Yrke/dylikt
Sture Hegerfors 1938 1965 (med 2015) 1 1 1 1 journalist, skämttecknare
Bo Karlsson 1938 2006 1965 1990 2 17 gallerist
Lars Hillersberg 1937 2004 1965 okänt (1966–1973) 3 konstnär
Ulf Rahmberg 1935 1965 okänt (1966–1973) 4 konstnär
Karl Olov Björk 1936 2013 1965 okänt (1966–1973) 5 konstnär
Gunnar Ohrlander 1939 2010 1965 okänt (1967–1973)[9] 6 journalist
Ludvig Rasmusson 1936 1965 okänt (1976–1995) 7 16 journalist
Bo Strömstedt 1929 2016 1965 1966 8 redaktör
Lasse O'Månsson 1931 1988 1965 1988[10][3] 9 3 redaktör, författare, komiker m.m.
Leif Nylén 1939 2016 1965 okänt (1966–1973) 10 författare
Stellan Nehlmark 1938 1965 (med 2015) 11 2 2 2 översättare
Peter Lundberg 1942 1965 1990 12 5 fil. kand.
Jan Hannerz 1938 1965 okänt (1967–1973)[11] 13 läkare.
Peter Wanger 1940 1965 okänt (1966–1973) 14 läkare
Staffan Lund 1965 okänt (1966–1973) 15 läkare
Kjell Logenius 1938 1965 okänt (1967–1973)[12] 16 direktör
Lars Becker 1938? 1965 okänt (1966–1973) 17 direktör
Peter Norberg 1965 okänt (1966–1973) 18 direktör
Sven H. G. Lagerström 1940 1966 okänt (1976–1995) 11 kamrer
Åke Runnquist 1919 1991 okänt (1966–1967)[13] 1990 7 förlagsdirektör
Magnus Knutsson 1944 1968[14] 1976[15] 13 konsthistoriker, serieförfattare
Janne Lundström 1941 okänt (1966–1968)[16] 1977[17] 12 författare, serieförfattare, redaktör
Ray Ojanen 1939? 1969[18] (med 2015) 15 10 5 tecknare
Åke Nelander 1936 1970[18] 1990 6 statsvetare, teolog
Hans Sidén 1935 okänt (1966–1971)[19] okänt (2013–2014)[20] 4 3 17 redaktör
Roland Adlerberth 1923 1993 okänt (1966–1971)[19] okänt (1976–1993) 18 översättare
Bo Lundin 1941 okänt (1966–1971)[19] okänt (1976–1995) 8 redaktör
Bengt Anderberg 1920 2008 okänt (1966–1973)[21] 1990 14 författare
Lars-Gunnar Björklund 1937 2012 okänt (1966–1973)[21] 1990 9 sportkommentator, marknadschef
Stig Löfstrand 1939 2009 okänt (1966–1973)[21] okänt (1995–2009) 10 12 hotelldirektör, pedagog
Lars Mossberg 1940 1973[22] okänt (1973–1976) teckningslärare
Stig H. Wiklund 1938 okänt (1976–1979)[23] (med 2015) 11 6 redaktör
Bo H. Skoglund 1939? okänt (1976–1986)[24] okänt (1986–1995) redaktör
Sven Lidman 1921 2011 okänt (1976–1986)[24] okänt (2005–2011)[6] 8 lexikograf
Klas Danielsson 1950 okänt (1976–1986)[24] (med 2015) 13 7 redaktör
Lasse Åberg 1940 okänt (1976–1986)[24] (med 2015) 15 8 kreatör
Joakim Pirinen 1961 1990 okänt (1990–1995) serieskapare, illustratör, författare
Lotta Fjelkegård 1965 1990 (med 2015) 4 3 redaktör
Olle Nessle 1940 2014 1990 2014 5 4 författare och tecknare
Ulla Forsén 1943 1990 okänt (1995–2012) 6 bibliotekarie
Mark Evans 1958 1990 okänt (1995–2012) 7 grafisk formgivare
Anna Hultgren 1990 okänt (1995–2012) 9 redaktör
Per Olof Inde 1942 1990 okänt (1995–2012) 14 reklamchef
Daniel von Sydow 1943 2014 1994[25] 2014[20] 16 9 redaktör
Jan Hemmel 1933 2017 okänt (1976–1995) okänt (1976–1995) tv-regissör
Cia Edström 1965 1995[26] (med 2015) 17 10 redaktör, filmkonsulent
Per Söderberg 1963 1995[27] (med 2015) 18 11 redaktör
Pidde Andersson 1968 2007 (med 2015) 12 serieförfattare, journalist
Olle Dahllöf 1947 2007[28] (med 2015) 14 psykolog
Thomas Storn 1968 2009[29] (med 2015) 13 myndighetsregistrator, arkivarie
Zara Blidevik 1973 okänt (1995–2012) (med 2015) 16 marknadskonsulent
Johanna Koljonen 1978 2012[30] (med 2015) 15 författare
Anna Larsson 2012[31] (med 2015) 18 formgivare
Sofia Dahlgren okänt (1995–2013)[32] okänt (1995–2013) dataspelsutvecklare
Rolf Lindby 1957 okänt (2013–2014)[20] (med 2015) redaktör och IT-chef
Nene Ormes 1975 okänt (2014–2015) (med 2015) författare
Linda Tranquist 1971 2015[33] (med 2015) 4 konstpedagog

Svenska Serieakademins Rådsförsamling

Akademiråd Född (Död) Inträde Utträde Yrke dylikt
Bo Karlsson 1938 2006 1990 2006 redaktör
Peter Lundberg 1942 1990 (med 1995) tv-producent
Lars-Gunnar Björklund 1937 2012 1990 (med 1995) marknadschef m.m.
Bengt Anderberg 1920 2008 1990 (med 1995) författare
Åke Nelander 1936 1990 (före 1995) statsvetare, teolog
Åke Runnquist 1919 1991 1990 ? förlagsdirektör
Per Olof Inde 1942 okänt (1995–2012)[34] (med 2015) reklamchef
Mark Evans 1958 okänt (1995–2013) (med 2015) grafisk formgivare
Hans Sidén 1935 okänt (2013–2014) (med 2015) journalist

Mer om Svenska Serieakademin


Fotnoter

 1. Sture Hegerfors, "Boken om Adamson" (1995) sid 72.
 2. Sture Hegerfors, "Boken om Adamson" (1995) sid 75.
 3. 3,0 3,1 Daniel Atterbom: "Nya i serieakademin" (B&B nr 4/1990 sid 5): "Under Comics kom nyheten: Svenska Serieakademin skulle ombildas [...]"; "Vi har aldrig haft med några tjejer förut".
 4. Peter Nilsson: "Massor av mässor – de svenska seriemässornas historia" (B&B nr 15/1997 sid 15–18)
 5. Notis i Bild & Bubbla nr 6/1993 sid 6 spalt 1.
 6. 6,0 6,1 "Svenska Serieakademin 40 år - och 20:e året på Bok & Biblioteksmässan", pressmeddelande 2005-06-16. Direktlänk
 7. Sture Hegerfors, "Bo A Karlsson är död" (Bild & Bubbla nr 2/2006 sid 61)
 8. Huvudkällor till tabellen ovan:
 9. "Akademipris till Biffen", Dagens Nyheter 1967-12-16: "Bland de 18 är [...] Gunnar Ohrlander [...]".
 10. Per A.J. Andersson: "Lasse O'Månsson har [...]" (Bild & Bubbla nr 3-4/1989, s. 3)
 11. "Akademipris till Biffen", Dagens Nyheter 1967-12-16: "Bland de 18 är [...] Jan Hannerz [...]".
 12. "Akademipris till Biffen", Dagens Nyheter 1967-12-16: "Bland de 18 är [...] Kjell Logenius [...]".
 13. "Akademipris till Biffen", Dagens Nyheter 1967-12-16: "Bland de 18 är [...] Åke Runnquist [...]".
 14. Magnus Knutsson: insändare i Serie-Guide nr 38 (jan 1974), s. 6–8.
 15. Serieguide nr 10/1975 (april 1976), s. 9.
 16. "I Adamsons spår", Dagens Nyheter 1968-12-07.
 17. Serieguide nr 3/1977, s. 28.
 18. 18,0 18,1 Åke Nelander: insändare i Serie-Guide nr 37 (dec 1973), s. 4–5.
 19. 19,0 19,1 19,2 Bildtext i Fredrik Strömberg: "Sture Hegerfors – och Svenska Serieakademin", Bild & Bubbla nr 2/2006 sid 29.
 20. 20,0 20,1 20,2 Svenska Serieakademin: "Ledamöter", serieakademin.se [läst 2014-07-06]. Direktlänk
 21. 21,0 21,1 21,2 Thud # 21 (nr 3/1973) sid. 3 spalt 2.
 22. Sture Hegerfors & Stellan Nehlmark (red.), "Seriöst om serier", Almqvist & Wiksell 1973, s. 220: "Lars Mossberg är [...] ledamot av Svenska Serieakademin". Jfr uppräkningen av ledamöter i Thud #21 (nr 3/1973) sid 3 spalt 2, som utgivits tidigare samma år.
 23. "Oops! : Skämt och allvar ... : ... med de aderton i Svenska serieakademin", Göteborg 2015, s. 63.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Bild & Bubbla nr 4/1986, s. 32.
 25. Bild & Bubbla nr 5-6/1994 s. 4 spalt 1.
 26. "Oops! : Skämt och allvar ... : ... med de aderton i Svenska serieakademin", Göteborg 2015, s. 81.
 27. "Oops! : Skämt och allvar ... : ... med de aderton i Svenska serieakademin", Göteborg 2015, s. 85.
 28. Cecilia Jacobsson: "DN GRATULERAR: Fackbasen blev psykolog", Dagens Nyheter 2007-11-05
 29. Pidde Andersson: "Jag fluktar närsynt på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 2009", Toppraffel! : Directed by Pidde Andersson (blogg) 2009-10-02
 30. Pidde Andersson: "Låt mig föreslå att vi alla ställer oss upp i givakt och hyllar Johanna Koljonen. Hon blev nämligen ikväll invald som ledamot av Svenska Serieakademin! Hon leve - tjoflöjt!" (Facebook-inlägg) 2012-09-30
 31. Pidde Andersson: "Även en dam vid namn Anna Larsson blev invald. Här är det fritt fram att fråga Vem är det? Jag vet inte riktigt." (Facebook-inlägg) 2012-09-30
 32. "Ledamöter", Svenska Serieakademin (officiell webbplats) 2013-11-20 (jfr Hegerfors 1995, s. 75)
 33. Lars Davidsson: "Linda tar plats bland 18" (Smålänningen 2015-10-07) Direktlänk [Länkad 2015-10-20]
 34. Sture Hegerfors: "Innan bilderna bleknar" 2012 s. 57.

Externa länkarStub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer!