Syldaviska

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Syldaviska är ett fiktivt språk i det fiktiva landet Syldavien. Språket förekommer ibland i "Tintin". Språket skrivs med såväl det kyrilliska alfabetet som det latinska alfabetet.

Språket är ett västgermanskt språk som talas i ett traditionellt slaviskt område. Om man ska se det ur en mer realistisk synvinkel, så beror det på att språket är baserat på den flamländska Marols-dialekten som Hergés mormor talade, och att han skrev in det i serien för sitt eget nöjes skull. Språket är möjligen släkt med grannspråket borduriska, som dock inte är tillräckligt känt för en närmare beskrivning.[1]

Alfabet

Syldaviska kan, i likhet med t.ex. serbiska skrivas både med det latinska och kyrilliska arbetet. En ortografisk kuriositet är att flera affrikator skrivs med två kyrilliska bokstäver, trots att det kyrilliska alfabetet har egna bokstäver för ljuden de representerar. Detta tyder på att det latinska alfabetet kan ha varit det ursprungliga, och att det kyrilliska anpassats efter det.[1]

Tabell

Transkriptionstabell mellan det latinska och kyrilliska alfabetet.[1]

Lat. Kyr. Lat. Kyr. Lat. Kyr. Lat. Kyr. Lat. Kyr.
b, p б п t, d т, д k, g к, г
f, w ф в s, z с, з sz, zs сз, зс kh, gh х, гз h щ
m м tz, dz тз, дз cz, dj ч, дч
w ю n н
l л rz рз
r р j й

Uttal

Vokaler

Ensamma vokaler

 • a - [a]
 • ä - sannolikt [æ] eller [ɛ]
 • â - osäkert
 • e - [e]
 • i - [i]
 • ï - osäkert
 • o - [o]
 • ô - [ɔ]
 • ö - [ø]
 • u - [u]
 • û - [ʊ]
 • ü - [y]
 • y - [ɪ]

Digrafer

 • oe - [ø]
 • ou - [ou]
 • eu - osäkert: kanske [œ] eller [ø], möjligen en diftong [eu] eller [ɛu]. Endast känd från ett enda ord: teuïh ("dörr").
 • ei - [ei]

Konsonanter

 • Klusiler: b [b], p [p], t [t], d [d], k [k], g [g]
 • Frikativor: f [f], w [v], s [s], z [z], sz [ʃ], zs [ʒ], kh [x], gh [ɣ], h [h]
 • Affrikator: tz [ʦ], dz [ʣ], cz [ʧ], dj[ʤ]
 • Nasaler: m [m], n [n]
 • Lateraler: l [l]
 • Approximanter: ph [φ], v [β], r [r], rz [rʒ]
 • Halvvokaler: j [j]

Not: Bokstaven r kan vara syllabisk, som man kan se i namn som Staszrvitch och Dbrnouk.

Substantiv

Genus

Det finns liksom i svenskan två genus, neutrum och utrum(maskulinum/femininum).

Plural

 • De flesta orden slutar på -en i plural: klebczen; hundar, fläszen, flaskor
 • Lånord slutar vanligvis på -es: zigarettes; cigaretter, komizätes; komiteer

Definit artikel

Mask./Fem. Neut. Plural.
Nom. dze dascz dzoe
Ack. dzem dascz dzoe
Dat. dze dza dzem
Gen. doscz doscz doscz

Indefinit artikel

 • Singular: on; en
 • Plural: onegh; några

Pronomen

Personliga pronomen

Sub. Obj. Poss.
1 sing. ek ma mejn
2 sing. dûs da dejn
3 sing. eih itd yhzer
3 sing. zsoe irz yhzer
1 plur. vei ohmz ohmz
2 plur.
3 plur. zsoe khon khon

Demonstrativa pronomen

czei - den här
tot - den där

Syntax

Exempeltext

Från ett 1300-talsmanuskript, Ottokar IV:s ädla dåd:

"Pir Ottokar, dûs pollsz ez könikstz, dan tronn eszt pho mâ." Czeillâ czäídâ ön eltcâr alpû, "Kzommetz pakkeho lapzâda." Könikstz itd o alpû klöppz : Staszrvitchz erom szûbel ö. Dâzsbíck fällta öpp o cârrö.

Modern översättning:

"Fader Ottokar, du är fel kung; tronen är min." Den här sade till den andre, "Kom, tag spiran." Kungen slog till Staszrvitchs huvud. Fienden föll ner på golvet."

Bokstavlig översättning (ålderdomlig):

"Fader Ottokar, du falskt är konung; tronen är för mig." Denne sade till den andre sålunda, "Kom, tag spiran." Konungen slog sålunda honom, Staszrvitch, på hans huvud. Fienden föll ner på golvet."

Kuriosa

Den svenske författaren Pär Thörns dikt "Forwotzen zona" är skriven helt och hållet på syldaviska. Dikten finns publicerad i boken "Land ska med lag byggas" (2010).

Mer om Syldaviskan

Fotnoter

Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 28 september 2006, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Syldaviska.