Diskussion:Startsidan

Från Seriewikin
Version från den 1 april 2021 kl. 10.45 av E.G. (diskussion | bidrag) (→‎försvunna ändringar --)
(skillnad) ←Tidigare ändring | visa nuvarande version (skillnad) | Nyare ändring→ (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Copyrightfrågor

Lite nyfiken på inställningen till copyrightfrågor, såg att det lagts upp t.ex. bilder på serieomslag i en del artiklar, är det tillåtet ? Svenska Wikipedia tillåter det (oftast) inte, däremot tillåter engelska Wikipedia det med hänvisning till någon "best practice" regel.

Det känns som det borde finnas en policy kring detta och den borde stå med i eller länkas till från "Ansvarsfriskrivningen" längst ned (som nu är tom, dvs i praktiken tar Sef på sig allt ansvar för vad alla skriver här ?), så att alla deltagare oavsett registrerade eller ej kan finna den.

Har ett förslag ang copyrightfrågor tycker det bör läggas upp en sida om copyright på seriewikin och även en sida över public domain-figurer Raffe

Har gjort en serie om seriewikin på adress http://levandeserier.blogspot.com/2007/05/daniels-trista-liv-daniel-gillade-denna.html ni får använda den på wikin om ni vill mvh Raffe Anka.

Jag tror inte det behövs, men det är bra att du för ut dina åsikter. F.ö. är det bättre om du kan logga in, samt signera dina inlägg med fyra tilde
~~~~ 

i fortsättningen. Du kan också göra ett nytt uppslag för nya frågor och inlägg på diskussionssidorna, med =-tecken:

==Ny fråga==

惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 29 maj 2007 kl.13.10 (CEST)


Några svar

Det finns en citaträtt som gäller för alla litterära verk, så vi anser oss citera verken genom att publicera exempel från dem och ange vem som äger copyrighten. Så funkar det i regel med Bild & Bubbla också. De flesta omslagen är hämtade från Comicbook Database (med deras tillstånd), de har hittills skannat in över 100 000 omslag utan att få något förlag på sig. Skulle någon copyrightinnehavare höra av sig avlägsnar vi självklart bilden.

Men visst har du rätt i att det borde finnas tydligare info om det här på wikin. SeF tar i princip på sig ansvaret för vad som skrivs i wikin, ja, det är därför vi har 3 redaktörer som läser igenom allt plus ett antal andra medarbetare.

/David H

Bilder och citaträtten.

Jag skulle rekommendera att Seriewikin stängs för icke-registrerade medarbetare och att vi skaffar ISSN och utgivningsbevis så att SerieWikin kan åberopa citaträtten med gott samvete.

Det hjälper tyvärr inte. Vi behöver egentligen inget eget registreringsbevis om jag förstår det rätt. utan det kan funka med Bild & Bubblas. Dvs. att seriewikin är B&B på nätet, men då får vi nästa problem i stället: "om webbplatsen inte kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten". Det står dessutom: "Webbplatser som innehåller exempelvis diskussionsforum, webbchat, gästböcker m.m., omfattas inte av grundlagsskyddet eftersom den då kan ändras av andra än den som har webbplatsen." För att ta oss runt dessa två citat så krävs det nog att en jurist med god insyn i PUL hjälper oss.--Steamboat Willie 5 april 2006 kl.22.37 (CEST)
För övrigt anser jag att kategorin Erotiska serier skall raderas - det räcker med en lista.

Som det nu är det tveksamt om SerieWikin får ha bilder på svenska nu levande personer utan deras eget tillstånd. Det räcker alltså inte med att fotografen ger sitt tillstånd. Så Göran Ribe går bra, men min bild (eller någon annans bild) på Åsa Johansson inte går bra eftersom hon avböjde all bildpublicering på internet.

Dessutom så kanske man bör prata med någon som är bra insatt i det hela eftersom jag finner det tveksamt och inte kan avgöra ifall vi ens får ha uppslagsord om nu levande människor utan deras tillstånd utan att ha en ansvarig utgivare. Dessutom är det tveksamt ifall citaträtten verkligen är ett skydd för en wikipedia utan ansvarig utgivare, etc. Susning.nu har ju exempelvis stängt ner för allmänheten.

I vilket fall som helst så står - för vår del - PUL över GPL.


Steamboat Willie 6 januari 2006 kl.11.03 (CET)

Hmm...

Tack för varningen, Steamboat. Det närmaste vi har en ansvarig utgivare är Mikke. Jag vidarebefordrar ditt inlägg och lägger upp det på diskussionsforumet så att så många som möjligt kan ta del av diskussionen.

OlaHe 6 januari 2006 kl.12.13 (CET)

Diskussion

Här är länken till diskussionen. Mikke tar på sig rollen som ansvarig utgivare. Men han anser själv inte att vi bryter mot några regler.

http://forumet.serieframjandet.se/viewtopic.php?pid=9571#p9571


OlaHe 6 januari 2006 kl.16.59 (CET)

PUL är FUL:

Well, citaträtten kanske kan gå igenom, det är tveksamt och har nog inte testats, vi kanske kan få Egmont att stämma Seriefrämjandet så det blir en rättslig prövning? ;-)

Personuppgiftslagen är en större stötesten. Normalt så registrerar man en ansvarig utgivare för en webbplats så slipper man bry sig om PUL.

Annars så gäller PUL och jag hittar ingenstans vad som prövats som personuppgifter någonstans.

Bilder är personuppgifter. Är en biografi det? Får man skriva att "han var borta från serien i ett år på grund av sjukdom" eller är det känsliga uppgifter??!?

Man kan säga så här att är det *ingen* webbtidning (vilket kräver ansvarig utgivare och inga diskussioner) så gäller pul, medan om det *är* en webbtidning så gäller inte PUL och man får t.ex. citera långa delar av andras verk och publicera bilder på folk på precis samma villkor som en tidning. Rent generellt alltså. Ett uppslagsverk typ SerieWIkin finns det ju inget direkt lagrum för.

Har mailat BUS

Jag har mailat BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, får se om de kan hjälpa oss vad som gäller bilder. Wikis är svåra att klassa... MikkeX 6 januari 2006 kl.23.19 (CET)

Bilder på folk kontra PUL

Om man är en konstnär som ger ut sina verk måste man väl betraktas som en offentlig person, och vad säger PUL om kändisar? Vad jag vet är det ingen kändis som kan förbjuda fotografer att ta kort på dem. Självklart ska vi inte trampa någon på tårna, men ändå.

PUL och Kändisar.

PUL gör ingen skillnad på kändisar och andra privatpersoner. OM du inte har en ansvarig utgivare, för då gäller ju inte PUL, ELLER om kändisen är DÖD.

Sedan finns det gummiparagrafer om "allmänintresse" och "journalistiska syften", men på andra ställen står att om en webbsajt vill ha grundlagsskydd så måste den vara registrerad hos Radio och TV-styrelsen, så... inte så lätt att avgöra vad som är vad allrahelst som det inte är prövat i domstol eller liknande.

Seriewikin och personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204

Extern länk: Rixlex - Sveriges rikes lag

 • "5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.
  Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier."


 • "7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

  Bestämmelserna i 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande."
 • "13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar

  a) ras eller etniskt ursprung,
  b) politiska åsikter,
  c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
  d) medlemskap i fackförening.
  Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv."

Sexualliv? Är civilstatus "sexualliv"? ;-)

 • "36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet. Den personuppgiftsansvarige skall göra en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten innan en sådan behandling eller en serie av sådana behandlingar med samma eller liknande ändamål genomförs."
 • "49 § Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 § eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §,
  b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§,
  c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35 §§,
  eller
  d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41 §."

Jag tolkar det så här: Personuppgifter på nu levande EU-medborgare (foton är personuppgifter) faller under PUL och det är inte samma regler som gäller som för t.ex. Tidningen Bild och Bubbla. Försiktighet med andra ord och en viss risk för att vi bryter mot lagen i det fallet.

Seriewikin och lagen om upphovsrättsskydd.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Extern länk: Rixlex - Sveriges rikes lag

 • "3 § Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

  Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller

konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen."

Så.. med andra ord kan det vara olagligt att ge t.ex. negativa omdömen om någons serierverk om man inte recenserar dem i B&B, men Seriewikin är inte B&B och har itne det skyddet. Det kan vara bra att ha i minnet om någon skulle klaga.

 • "Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket."

Du kan alltså inte avtala bort din upphovsrätt. DOCK står här också:

 • "6 § Har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag icke utgöra självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De äga dock var för sig beivra intrång i rätten."

Inte ett dugg tydligare blev det.

Här däremot blir det intressant!

 • "22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)."

Detta tolkar jag som att vi t.ex. får citera bilder och handlingar och enstaka citat, bara vi uppger ver de kommer ifrån och vi behöver *inte* betala licens eller royaltys till Egmont osv. OM vi gör bilderna själva. dvs. inte KNYCKER obearbetade bilder från andra sajter (som inte tillåter det vill säga... som Comics Database, Wikimedia, etc.)

Kan Wikin räknas som ett daotrprogram? Nej, det är väl lite långsökt. För det finns en hel del paragrafer om just datorprogram.

Paragraf 51 citeras härmed å den allmänna humorns vägnar.

 • "51 § Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid. Lag (1978:488)."

Vad gäller då?

Tja.. det kan jag ju inye svara på, men vi kan ta och titta här:

 • "I ett diskussionsforum på Internet, Anbytarforum, har släktforskare utbytt känsliga personuppgifter om andra personers härkomst. Sveriges släktforskarförbund — som ansvarar för webbplatsen — menar att forumet kan anses ha ett journalistiskt ändamål och därmed skulle personuppgiftslagen inte gälla. Datainspektionen håller inte med."
 • "Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är grundlagar och de har förträde framför en "vanlig" lag som personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att vissa medier som skyddas av bestämmelserna i grundlag inte kan prövas enligt PuL. Det gäller t.ex. personuppgifter som förekommer på dagstidningarnas webbplatser eller CD-ROM-skivor med ansvarig utgivare. "
 • "Har du en webbplats kan du ansöka om utgivningsbevis för webbplatser. Utgivningsbevis ger grundlagsskydd för din webbplats."

Externa länkar:


 • Om ni är ett s.k. traditionellt massmedieföretag och har en webbplats har ni ett automatiskt grundlagsskydd för webbplatsen under förutsättning att webbplatsen:
  * tillhandahålls på särskild begäran,
  * är väl avgränsad och framstår som en webbplats,
  * inte kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten och
  * tillhandahålls allmänheten.

Är SeF ett traditionellt massmedieföretag månne?

 • Grundlagsskyddet innebär att:
  * Er webbplats får ett censurskydd vilket innebär att myndigheterna inte får censurera innehållet på er webbplats.
  * En utgivare ska utses och anmälas till Radio- och TV-verket.
  * Utgivaren har ensam det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras på webbplatsen.
  * Innehållet på webbplatsen ska dokumenteras i sex månader.
  * Undantag från personuppgiftslagens regler om hur personuppgifter får behandlas.

Externa länkar:

Lite fördjupning...

Skoldatanätet har försökt tolka lagar och förordningar..

Kanske kan studeras: Skoldatanätet, upphovsrätt

Mot de 10.000 första artiklarna.

Hmm.. tja.. Fyrahudnra artiklar kvar och en vecka kvar på det nya året... Låter som en tanke.. Skall vi gå över 10.000 innan årets slut, eller kommer det 2007? --Steamboat Willie 22 december 2006 kl.08.28 (CET)
För övrigt anser jag att kategorin Erotiska serier skall raderas

Ichs! Jag som tänkte ta helgledigt nu... Hm. Men lockande är det ju... :-) OlaHe 22 december 2006 kl.12.47 (CET)
Det låter ju litet lockande, men det finns å andra sidan en korrespondens mellan många nya artiklar och många stubbar... =S Jag gjorde någon uträkning av det där förut, och om artiklarna inte ökar snabbare än de gjort hittills når vi inte 10.000 artiklar förrän januari eller februari. 惑乱 分からん 22 december 2006 kl.14.36 (CET)
Jag tänker i alla fall göra en extra insats för att komma närmare 10000 innan året är slut... MikkeX 22 december 2006 kl.19.49 (CET)
Närmre är det inget fel på, men jag tvivlar på att det bör bli ett prioriterat mål, med tanke på att det isåfall antagligen kommer bli mestadelen stubbar, ändå, och att vi antagligen kommer nå 10.000 artiklar om inte alltför lång tid, hursom... 惑乱 分からん 22 december 2006 kl.20.06 (CET)
Kör på, det vore kul om vi klarade det, men vi har ju ändå gjort en kanoninsats i år då vi spräckte 9000-sidorsvallen. Fatta omfattningen! På bara något år! Well done! --David Haglund 23 december 2006 kl.20.24 (CET)
Det är inte klokt... 9800 artiklar i dag. 200 till hinner vi inte på två dagar, men det är imponerande ändå på sitt sätt. --Steamboat Willie 30 december 2006 kl.16.01 (CET)
För övrigt anser jag att kategorin Erotiska serier skall raderas
Många stubbar, men bra ändå... Seriewikin växer stadigt... 惑乱 分からん 30 december 2006 kl.16.47 (CET)

Mot de 20.000 första artiklarna.

Så där.. 10.000 artiklar. Då är det bara att streta framot mot 20.000. :-) --Steamboat Willie 15 januari 2007 kl.19.14 (CET)
För övrigt anser jag att kategorin Erotiska serier skall raderas


Aktuellt i veckan

Charles M. Schulz dignitet kan absolut inte överskattas. Men är ett sjuårsjubileum för ett dödsdatum verkligen så mycket att ta upp? Inte för att det stör, men det finns ett antal andra händelser i veckan (MegaCon i Orlando t.ex.) som känns som viktigare att ta upp, men vilka jag lämnade därhän av utrymmes- och fokuseringsskäl. OlaHe 12 februari 2007 kl.00.09 (CET)

Håller med... 惑乱 分からん 12 februari 2007 kl.11.54 (CET)
F.ö. funkar nog mallen bra. Men det känns litet tråkigt att bara visa jubileum, annars. Det finns inget mer "aktuellt i veckan" som händer i Sverige? Om man ska ha jubileum, födelse-/dödsdatum etc. så känns det nästan bättre med någon sektion: "Den här dagen i seriehistorien", typ. Borde vara enkelt att programmera en mall med flexibla möjligheter till input, fast iofs rätt tråkigt att lägga in massa uppgifter... 惑乱 分からん 12 februari 2007 kl.13.01 (CET)
Jag brukar prioritera aktuella händelser framför jublieer. Men tyckte att Valiantjubileet nog var mer intressant för svenskarna än MegaCon. Och bättre än att låta serieutställningarna ligga kvar en tredje vecka.
Om inte Steamboat eller någon annan protesterar tar jag bort Schulz-infot och väntar med det jubileet till 2010.OlaHe 12 februari 2007 kl.15.53 (CET)


Stubbar

Efter att ha hängt här i nästan en vecka har jag kontaterat att det finns väldigt många stubbar ;-) Du uppkommer en intressant fundering på hur länge en artikel är en stub och hur lite info som kan få finnas i en artikel. Om man tittar på stubben Acke (där det finns en hel del info) och jämför den med stubben Bash Street Kids (där där inte finns någon info över huvud taget) ser man en markant skillnad.
Ni kanske redan har pratat igenom detta och har fattat beslut som jag naturligtvis rättar mig efter. //Feffe 12 februari 2007 kl.18.15 (CET)

Njaejj... vi har diskuterat men inte kommit fram till så mycket. Ingen ovanlighet här. :-) Stubbdefinitionen är ganska flytande, men man kan väl säga att det finns två huvudsakliga typer av stubbar: 1: De som är väldigt korta. 2: De som är lite längre men som ändå borde fyllas på för att kallas "fullvärdiga" (om än inte "färdiga") artiklar. "Acke" kan nog sägas förtjäna en mycket längre artikel än "Bash Street Kids" med tanke på allmänintresse, längre historia, antal inblandade serieskapare etc. Och därför ställs kanske högre krav på den innan den kan sägas vara "fullvärdig".
För "vanliga" serier kan man väl säga att cirka tio raders information om upphovsmän, originaltitel, startår, publiceringssammanhang och lite info om handlingen är ett minimum för en avstubbning. Och ungefär motsvarande mängd för andra fenomen. Men Marvel Comics är fortfarande en stubbe trots sin längd av anledningen att det saknas en massa rudimentär information. OlaHe 12 februari 2007 kl.18.40 (CET)
Uhmmm, jag är en ganska flitig stubbmarkerare själv, framför allt av de anledningar OlaHe nämner. Som ett alternativ föreslog jag tidigare en "Viktigt Ämne"-tagg för "ofärdiga" artiklar om mer "viktiga ämnen". Blev aldrig någon diskussion, däremot, kanske det skulle bli minst lika godtycklig gränsdragning som i stubb-fallet. 惑乱 分からん 12 februari 2007 kl.18.54 (CET)
På Wikipedia har stubbar diskuterats flitigt och en sida menar att stubbar endast motarbetar sitt syfte genom att "röda" länkar blir "blå", håller iofs inte med i det resonemanget men där är en poäng - att inte skapa artiklar utan information. Något som har förvånat mig här är att vissa av stubbarna fullständigt saknar information mer än att de har fått en kategori...
Kanske "Stubb-sanering" är ett framtida projekt :-) //Feffe 12 februari 2007 kl.20.39 (CET)
Att det finns "tomma" artiklar beror framför allt på att vi under Wikins uppstartsskede skapade en mängd "skelettsidor" som skulle fyllas i efter hand. De flesta av dessa har nu fått information ifylld, men det finns fortfarande några oskrivna blad kvar. Men idag tror jag ingen skapar helt tomma artikelsidor längre. De som finns bör få vara kvar, för det är artiklar som förtjänar att bli skrivna. OlaHe 12 februari 2007 kl.20.55 (CET)
Nåja, det finns ju artiklar som blir tomma förutom kategorier. T.ex. serieskapare där vi just nu bara vet namn och nationalitet. Fast.. med en kategori så tycker jag inte att artikeln är "tom" även om den är fattig på fakta. --Steamboat Willie 12 februari 2007 kl.21.05 (CET)
För övrigt anser jag att kategorin Erotiska serier skall raderas

En annan inflikning, Seriewikin ska primärt ha en serieinriktning, och för personer som primärt är kända för sin verksamhet utanför seriemediet, t.ex. Yves Saint Laurent och Neil Tennant m.fl., så bör det räcka med typ 1-3 meningars sammanfattning över icke-serierelaterad verksamhet, med länk till utförlig artikel på Wikipedia eller liknande... 惑乱 分からん 13 februari 2007 kl.06.14 (CET)

Göra om startsidan?

Jag har framfört en del förslag på omdaning av startsidan här. Själv tycker jag att det är lämpligast och enklast att föra diskussionen på Seriwikins forum, men eftersom jag vet att flera inte vill registrera sig där så går det utmärkt att lämna synpunkter även här på diskussionssidan. OlaHe 4 mars 2007 kl.14.03 (CET)

"Veckans utvalda artikel" låter ju som en bra idé, ibland skulle man ju även kunna ha flera artiklar under ett sammanhängande tema, t.ex ett gäng kvinnliga serieskapare runt 8 mars (Dori Seda, Cecilia Torudd etc)... Vi behöver implementera en visa/dölj-funktion för mallar snart, också... 惑乱 分からん 4 mars 2007 kl.16.00 (CET)
Eftersom bara Wakuran har reagerat på förslaget har jag utarbetat ett testförslag som tills vidare går att beskåda på Förslag på ny indexsida. Finns definitivt utrymme för förbättringar, men vad sägs om grundtanken? Tyck till. OlaHe 8 mars 2007 kl.10.17 (CET)
Det här blev jättebra, vi kan småfila på deltaljer, men bra jobbat Ola. Framsidan lyfter det hela verkligen. MikkeX 9 mars 2007 kl.12.30 (CET)
Tog bort att länkar ska vara understrykna, jag tycker att det räcker med att de är färgmarkerade, och att de understyks när man håller pekaren över - vad tycker ni? MikkeX 9 mars 2007 kl.13.25 (CET)


Ikoner.

Dessa två rader:

<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"> och
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

... säger åt min browser att leta efter "http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/favicon.ico", en fil som inte tycks existera.

Mitt tips är att pröva "/favicon.ico", "../favicon.ico" eller hela sökvägen "http://seriewikin.serieframjandet.se/favicon.ico" här i stället, eller ta bort båda dessa rader helt och hållet.

--Steamboat Willie 31 maj 2007 kl.20.58 (CEST)
Ah, det är antingen därför det inte funkar i alla webbläsare. Nu ska det vara kirrat. --MikkeX 31 maj 2007 kl.22.40 (CEST)
Där är den ju. Ser snyggt ut! 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 31 maj 2007 kl.22.50 (CEST)

Mobbing?

Vart anmäler man mobbande användare? Jag är trött på att utmålas som en idiot utan läskunskaper, att bli förlöjligad och på ett nedsättande sätt bli förnedrad hela tiden. Det räcker visst inte med kommentarer, utan nedsättande bisatser skall läggas till hela tiden. Det blir liksom jobbigt i längden med pungspark på pungspark utan anledning. Det är ju inte därför man deltar i ett projekt som seriewikin. Skall det fortsätta vara så så kan man ju lika gärna lägga av helt. Jag har andra saker jag kan göra med min datortid. --Steamboat Willie 23 juli 2007 kl.22.19 (CEST)

Okej, får svara någonting, eftersom jag inser att det där är riktat mot mig. Jag känner mig också ignorerad av att du aldrig vill ge någon respons, när jag ifrågasätter något. Att ändringar av mig döljs med korr och M utan förklaring, någonstans, varken i sammanfattningen eller på diskussionssidan. Att du tar alla frågor personligt, och inte vill backa från dina egna åsikter. Att det känns som du gör dig så svårtillgänglig som möjligt. Jag kan vara schysstare än jag är nu, men du är också den personen här jag har svårast att samarbeta med. Jag kan imponeras över en hel del av ditt arbete, men det är svårt att ge dig beröm, när du har så svårt att ta kritik. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 23 juli 2007 kl.22.35 (CEST)
Jag är inte helt säker på exakt vilka incidenter någon av er åsyftar. Men att det inte alltid är friktionsfritt här är vi alla medvetna om.
Vi har inte utarbetat någon plan för såna här situationer, men som en av fyra administratörer vill jag föreslå några enkla regler för vuxna människor: Konflikter kommer alltid att uppstå, men dessa håller vi relevanta och begränsar till de ämnen/situationer de handlar om. Låt det inte gå igen i den allmänna kommunikationen med varandra. Punkt.
Om ni har problem med varandra, vare sig det är mobbning, brist på respons, svårt att ta kritik, eller vad det nu är, ta i första hand upp det det gäller med den det berör i det sammanhang som är relevant. Inte i andra sammanhang.
Om man av någon anledning inte vill ta det direkt med vederbörande, eller om man har försökt och det inte har fungerat, så kan klagomål framföras till någon av de fyra administratörerna. Om det är någon av oss fyra som man har problem med och man inte vill ta upp det direkt med vederbörande, ta det med någon av de övriga tre. OlaHe 23 juli 2007 kl.23.34 (CEST)
Bra, då skall jag föra det vidare till alla berörda. Det är inte bara jag för övrigt. Jag vet i dag minst två skribenter som hoppat av seriewikin för att alla nålstick och negativa idiot-kommentarer gjort det olustigt att skriva för seriewikin. Jag vet också minst en som inte vill börja på grund av det. En av dem har till och med kommenterat ofoget här i wikin förut, men fick inget gehör, och är därför inte aktiv. (enligt hans egen uppgift). Detta är dubbelt olyckligt då jag känner alla tre skribenterna och vet att de är mycket kunniga, skriver mycket i andra sammanhang och själva har stora fina referensbibliotek. .. och jag vet att de sitter inne med nästintill unika kunskaper på vårt område. Det här problemet är tydligen inte heller begränsat till seriewikin utan även till sefs forum där vederbörande mobbare tydligen gjorts till moderator, och även där skrämt iväg seriösa debattörer, och definitivt avhåller mig från att överhuvudtaget befatta mig med sagda forum. Jag har också sett att han förpestar div. seriebloggar och jag vet - tyvärr - att han drivit minst en bloggare i tårar. Dessutom erkänner han ju härovan att han gör det med flit, så det borde väl inte vra något problem att vidta åtgärder? Mobbning är inte en "konflikt" utan ett övergrepp, och mobbare skall hållas kort varthelst de sticker upp sina huvuden, och det är just nu ett wikiproblem. --Steamboat Willie 24 juli 2007 kl.07.54 (CEST)
Tårar? Om det är sant var det inte meningen. Jag vill hur som helst få någon möjlighet att bemöta anklagelserna, och iallafall försvara mig. Jag har dock inplanerad semester, nu, och kommer vara borta till början av Augusti. Låt det reguljära arbetet rulla på utan mig, fram tills dess... 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 24 juli 2007 kl.12.08 (CEST)


Det är givetvis rentut sagt för jävligt om folk låter bli att skriva här för att de tycker att det är dålig stämning. Det gör mig både arg och ledsen och beklämd. Problemet är åtminstone jag inte har fått veta det av dem som har känt sig ovälkomna eller kränkta. Och om jag har sett det så har jag inte förstått vidden av det, att det har upplevts som något annat än en vanlig konflikt av den typen som alltid dyker upp i Internetsammanhang där vem som helst får delta. Oavsett om vi missar det på grund av meningsskiljaktigheter, blindhet eller lättja, måste vi hur som helst få veta i klartext hur folk upplever det. Innan jag uttalar mig om vad jag tycker om den anmälda mobbningen så måste jag också få veta vilka incidenter det gäller.
Dock kan jag upprepa det jag sa ovan, direkt till Wakuran – om jag tolkar dig rätt och du har låtit dina åsikter om någons beteende leda till att ditt eget beteende blivit generellt fientligt mot vederbörande så är det inte okej. Sluta omedelbart med det. Nu tar jag inte ställning i ett enskilt ärende som jag inte ens vet vilket det är ännu, och som du säger så bör du få bemöta anklagelserna. Men om du har problem med andra användare, låt konflikten stanna vid det specifika ärendet. Eller, om det är grövre än så, anmäl det till någon av oss fyra.
Det är rätt att mobbning är ett övergrepp och inte en konflikt, men samma anmälningsprocedur får gälla för båda delarna. För övrigt kan vi (eller i det här fallet, jag, eftersom jag inte kan tala för övriga administratörer) inte bedöma om det är mobbning innan jag har fått veta vad som åsyftas. Gör en anmälan till oss eller någon av oss, Steamboat, det är det enda raka. Du får också gärna hälsa dem du känner som skrämts bort från Wikin att höra av sig till oss om det är något de vill reda ut. Ingen av oss vill ha dålig stämning eller mobbning här, och om någon tycker att vi har agerat fel är det oerhört viktigt att vi får höra det.
Slutligen hoppas jag att övriga administratörer inte tycker att jag "tar över" här, men någon av oss måste uttala sig, och det verkar bara vara jag av oss här just nu. Samma sak gäller er, håller ni inte med mig, låt mig få veta. OlaHe 24 juli 2007 kl.13.05 (CEST)
Jag har själv inte lagt märkte till mobbing – därmed inte sagt att det inte förkommit, bara att jag haft uppmärksamheten riktad åt annat håll. Det bästa är som sagt att det påtalas direkt när det sker, så övriga kan ta del av vad som skrivits. Jag har väl i mitt stilla sinne inte trott att något i den stilen skulle förekomma här, men kanske får man lyfta blicken en aning. Jag hoppas dock att det i grunden rör sig om missförstånd som går att reda ut. Andreas 25 juli 2007 kl.11.49 (CEST)

onödiga sidor

Har sett många sidor här utan text eller med bara en bild förstår inte meningen med att ha dessa sidor kvar. Raffe

De flesta av dessa är rester från när vi byggde upp Wikin genom att skapa ett ramverk med artikelrubriker som vi ville ha med. Tyvärr följde vi inte upp alla med en gång, vilket naturligtvis kan se knasigt ut nu. Men istället för att ta bort dem helt tycker jag att vi ska försöka fylla i dem så gott det går. Det behöver inte bli fullvärdiga artiklar med en gång – även tre välskrivna rader är bättre än inget alls. OlaHe 16 september 2007 kl.18.17 (CEST)
Många sidor med böcker inehåller väldigt lite information tycker det är bättre att lägga upp alla sådarna böcker på en sida det blir smidigare och behändigare.......Raffe
Nej, eftersom detta är ett wikiuppslagsverk, det bygger på att vi utökar texter efter hand, det är bra att det syns att det inte finns info där det saknas. --MikkeX 18 september 2007 kl.20.38 (CEST)
Sen beror det också på vilka böcker det är. Varje Kalle Ankas Pocket behöver nog ingen egen sida. Däremot kan alla Spirou-album förtjäna egna artiklar. OlaHe 19 september 2007 kl.07.52 (CEST)

Men jag har sett articklar med bara rubrik och bild som stått orörda i mycket lång tid tycker det borde vara bättre om sådarna sidor förenades skulle vara lättare att hitta dem då bla.

Stubbarna ligger kvar i hopp om att någon ska utöka dem, så småningom. Det finns vissa separata artiklar, bara med listor. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 17 december 2007 kl.03.37 (CET)


Sida med serietecknartips

Borde det inte finnas en sådan på seriewikin? - Raffe Anka

Nja, hurdå, menar du? Seriewikin är ju snarare ett uppslagsverk om serier, än information om hur man gör dem. Om någon hittar bra hemsidor om serieskapande kan de ju förtjäna en egen artikel. (Om du vill länka till din egen skola, hänvisar jag till att den redan står i din artikel.) 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * D 21 februari 2008 kl.22.06 (CET)

Det visste jag faktiskt tänkte det vore bra med en sådan sida eftersom många söker efter sån information på sidor om serier........

Jag tror inte det är tänkt att vara ett av SerieWikins syften, men du får gärna lämna förslag på hur en sådan sida kan se ut. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * D 23 februari 2008 kl.14.15 (CET)

Ursäkta, vad är klockan?

När jag nu på förmiddagen tittar på "Senaste ändringar" upptäcker jag att mina senaste bidrag är feldaterade med exakt två timmar (för tidigt, d v s en ändring gjord 09.32 står som gjord 07.32). Månne en felprogrammering av klockan på den server där Seriewikin ligger? /FredrikT 22 maj 2008 kl. 09.49 (CEST)

Jo, jag har också tänkt på det, men det har inte stört mig så jättemycket... 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 22 maj 2008 kl. 10.03 (CEST)

Seriewikin och GFDL licensen

Hej

Vill bara papeka att det langst nere pa artikelsidorna star "All text tillgänglig under GNU Free Documentation License 1.2." medans lanken pekar pa den nya licensen GFDL 1.3 . Vad jag kan se fran redigeringsrutan sa tydliggors det inte heller vilken version som texten slapps under.

Som jamforelse kan vi ta Wikipedia dar texterna slapps (slapptes) under "GNU Free Documentation License 1.2. eller senare" vilket innebar att de automatiskt forts vidare till den nya 1.3 licensen.

Det kan tyckas vara onodigt detaljgranskande men eftersom den nya 1.3 licensen ger mojligheten att konvertera till cc-by-sa (vilket wikipedia antagligen kommer gora) sahar paverkar ert versions nummer hurvida ert material forblir kompatibelt med det hos. t.ex. wikipedia.

Ursaktar for bristen pa svenska bokstaver /Lokal Profil 4 november 2008 kl. 18.03 (CET)

Aha. Det borde vara Användare:MikkeX som ska ta ansvar för sånt, då han är admin. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 4 november 2008 kl. 20.34 (CET)
Detta med licensen borde vi se över, jag tar och läser på lite så får vi se, men visst verkar det som 1.3 licensen är den vettigaste för vår del. --MikkeX 11 november 2008 kl. 20.50 (CET)
GFDL version 1.3, som Wikipedia tillämpar och Seriewikin kanske borde växla över till (enligt tidigare diskussion), har en klausul (avsnitt 11 i http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) som gör det möjligt att växla över till licensen Creative Commons Attribution-Share Alike (CC-BY-SA). Andemeningen är precis densamma, men det blir lite enklare att återanvända texterna i nya sammanhang, eftersom CC-licensen har smidigare regler för uppräkningen av medförfattare. Möjligheten till denna licensövergång är en av de stora nyheterna med GFDL 1.3. Men övergången måste ske före 1 augusti 2009. Wikimedia Foundation har haft en omröstning och en stor majoritet (mer än 75 procent) har uttryckt sitt stöd för detta byte. För att enkelt kunna utbyta texter även i fortsättningen, kanske det vore en god idé även för Seriewikin att ta detta steg. Jag är inte jurist, men så vitt jag kan tolka avsnitt 11, uppfyller Seriewikin alla villkor för en sådan licensövergång (eligible for relicensing). Det finns inget krav på omröstning, utan beslutet borde kunna tas centralt av Seriewikins ledning (the operator). Det vore säkert klädsamt att rådfråga de mest aktiva skribenterna hur som helst. --LA2 27 maj 2009 kl. 20.49 (CEST)
Ja, jag är också för att Seriewikin bör övergå till 1.3. Det finns som sagt många fördelar med det - inte minst att de flesta wikis bör ha liknande regelverk kring återanvändning. Tyvärr har väl jag personligen inte så mycket att säga till om detta - men jag hoppas att de nuvarande redaktörerna och de andra aktiva användarna är för ett byte. Men, varför är 1 augusti ett viktigt datum? --MikkeX 27 maj 2009 kl. 21.11 (CEST)
De användare som bidrar till Seriewikin (jag räknar mig inte dit, jag är wikipedian och bara en tillfällig besökare här) ger sitt tillstånd enligt GFDL-licensen och inget annat. För att förstå vilket tillstånd det är de ger, måste vi läsa GFDL. GFDL 1.2 framhåller att skribenten även ger sitt tillstånd enligt senare versioner av denna licens, vilket gör det möjligt för wikin att byta till GFDL 1.3. Och i texten till 1.3 finns en ny klausul 11 som gör det möjligt att byta till CC-BY-SA men bara om detta byte görs före 1 augusti 2009. Detta är det tillstånd som skribenterna på Seriweikin har gett, inget annat. Om Seriewikin vill byta till licensen CC-BY-SA senare än 1 augusti 2009 så måste wiki-administratören fråga varje bidragslämnare individuellt. Det är bara före detta datum som övergången kan skötas kollektivt och smidigt. --LA2 27 maj 2009 kl. 23.51 (CEST)
Rent spontant låter det väl som en bra idé att vara kompatibla. Vad säger alla andra? Jag begriper bara inte om vi genom att byta till 1.3 dessutom har gått med på CC-BY-SA, eller om 1.3 bara är ett mellansteg för att sedan byta till CC-BY-SA. Vad är det vi vill gå med på att göra egentligen? --David Haglund 27 maj 2009 kl. 23.58 (CEST)--David Haglund 27 maj 2009 kl. 23.58 (CEST)
Det är två separata steg. Det första bytet till GFDL 1.3 torde vara okontroversiellt. För detaljer kan man säkert rådfråga Mathias Klang på http://www.creativecommons.se/ --LA2 28 maj 2009 kl. 21.19 (CEST)
Bump. Det här lär vi ta tag i nu? --David Haglund 23 juli 2009 kl. 11.42 (UTC)
Forskade lite och fann att en hel del seriewikisar gått över till CC-BY-SA, bland annat Comicwiki i Danmark (liknande iaf). Och så stora Wikipedia så klart. Som jag förstått det ska Crative Commons-licensen göra det lättare att använda material från wikin utan att behöva redovisa en lång drapa licenstext varje gång. Och så är vi fortsatt kompatibla med stora wikin, det känns relevant. Jag tycker vi byter pronto, i två steg. Först 1.3 och sedan CC-BY-SA. Vilka håller med? Hur gör man rent praktiskt, länkar om bara? --David Haglund 23 juli 2009 kl. 20.24 (UTC)
Jag håller med! --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 24 juli 2009 kl. 04.41 (UTC)
Håller med. Enkelhet och kompatibilitet är viktigt. Rent tekniskt ändras text om licens och länk till den i LocalSettings.php - det vill säga något som Joel får göra. --MikkeX 24 juli 2009 kl. 07.17 (UTC)
Efter att ytterst ytligt ha försökt sätta mig in i det, får jag säga att jag är för. Go for it. OlaHe 24 juli 2009 kl. 08.39 (UTC)
Då så. Jag har tagit kontakt med Joel. Texten kan jag ändra, men länken får han fixa. --David Haglund 27 juli 2009 kl. 19.56 (UTC)
Såja. Bytt är bytt och kommer aldrig tillbaka. Jag har ändrat den andra hänvisningen till GNU som jag hittade, säg till om det behöver ändras på fler ställen. --David Haglund 28 juli 2009 kl. 18.33 (UTC)

"Om att arbeta i Seriewikin"?

Hej! Jag såg rubriktexten "Om att arbeta i Seriewikin" och tycker spontant att det låter lite konstigt.

Man brukar ju säga att man arbetar ett företag, en tidning, en artikel etc… En artikel finns i ett uppslagsverk/en encykopedi, medan arbetet med Seriewikin väl är ett projekt. Man kan både arbeta ett projekt (konkret syftning, speciellt om det är ens eget) eller i (ett) projekt (något lösare syftning, om man är en av deltagarna). Vilken betydelse av "Seriewikin" syftas det här på? Språkhälsningar från Göteborg. :-)--PAJA 28 mars 2012 kl. 17.44 (CEST)

Jag skulle säga att det som avses är en tredje variant, Seriewikin som arbetsverktyg, eftersom beskrivningen som det länkas till är framför allt av teknisk och/eller formell art. Jag är van vid att folk säger att man arbetar i Word, i QuarkExpress, i Photoshop etc. Men nu när du säger det blir jag osäker på om det är den mest lämpade prepositionen, rent formellt. Man säger ju inte att man arbetar i papper och penna eller i databaser. OlaHe 29 mars 2012 kl. 16.19 (CEST)
Med? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 29 mars 2012 kl. 16.58 (CEST)
"med" låter utmärkt. Då inkluderas också att man har medarbetare, att man gör något tillsammans med andra. Och det låter inte lika företagsaktigt (så att någon tror att man får betalt för att "arbeta" på Seriewikin). Att arbeta "i Word" (etc) syftar ju på att man arbetar i ett visst gränssnitt (man kan sjunga i falsett eller kör, dansa i tretakt, spela i ett band, hoppa i galen tunna). :-)--PAJA 31 mars 2012 kl. 10.42 (CEST)

Länkjustering

Hej! Det finns en länk till Seriefrämjandet högt upp på ingångssidan. Den går idag till http://www.serieframjandet.se (som ju är död sedan två månader tillbaka). Kanske är det läge att uppdatera till http://www.seriefrämjandet.se (som idag skickar vidare till http://ny.serieframjandet.se)? I alla fall enligt mejl från Fredrik Strömberg är det numera okej att länka till den nya, ännu ej färdiga webbplatsen. Kolla ändå för säkerhets skull med Fredrik, David Haglund och Jakob Hallin innan ni gör ändringen, så att de inte ändrat sig = bildobubbla å gmail punkt com (David Haglund), fstromberg å telia punkt com (Fredrik Strömberg), jakob punkt hallin å telia punkt com (Jakob Hallin). Mvh/P--PAJA 31 mars 2012 kl. 10.35 (CEST)

Tycker det låter litet förhastat att lämna http://www.serieframjandet.se vind för våg? Mer logiskt att skriva in ifall man är utomlands, t.ex. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 31 mars 2012 kl. 14.29 (CEST)
Bra idé, fast den frågan borde du nog ställa till SeF:s styrelse, som väl är de som bestämt att http://www.serieframjandet.se inte längre kommer att användas och/eller uppdateras. Kanske bättre att skriva in en länk på Seriewikins huvudsida som funkar istället (kan du göra det, som viceredaktör?)… http://ny.serieframjandet.se funkar. Det gör inte http://www.serieframjandet.se, sedan över två månader tillbaka. Seriehälsningar.--PAJA 13 april 2012 kl. 16.30 (CEST)
Hmmm, jag vet inte riktigt hur det är tänkt att funka i framtiden, bara? Vet David mer? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 13 april 2012 kl. 16.43 (CEST)
Hej igen! Jag ser att www.serieframjandet.se nu inte längre är blockerat. Så de gamla länkarna fungerar igen. Däremot är det ju information som inte längre uppdateras, så en uppdatering av länkarna i huvudet på Huvudsidan borde nog göra färre "klickare" förvirrade. :-)--PAJA 22 maj 2012 kl. 21.42 (CEST)
Mitt råd är att låta det vara som det är. Vi kommer snart att peka om adressen till den nya webbplatsen nu när attackerna verkar ha upphört. --David Haglund 23 maj 2012 kl. 23.57 (CEST)
Så länge det funkar även utan prickar är jag nöjd. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 24 maj 2012 kl. 01.42 (CEST)

Transkribering

Ett problem med japanska uppslagsord i wikin är förekomsten av inkonsekvent transkribering. I enlighet med Hepburn-systemet finner vi tecken som ō och ū ibland, samt ou och uu i övrigt. Föreslår att alla uppslagsord nyttjar det senare, reviderade systemet, då det bör vara naturligare att söka på för användare. För redan existerande sidor innehållande ō eller ū kan man efter flytt ha en omdirigering så inget går förlorat. --Johnny Hazard (diskussion) 22 februari 2014 kl. 12.40 (CET)

Men Hepburn är annars den vanligaste transkriberingen. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 22 februari 2014 kl. 14.20 (CET)
Jo det är den, speciellt i engelskspråkiga länder. I Sverige har dock kunrei-siki varit vanligt, t.ex. i den på universiteten flitigt använda boken "Japansk språklära" av CF Düring. Men det är egentligen inget jag förordar för wikin. Menar bara att diakritiskt streck - makron - är svårt att skriva på normala tangentbord. Ibland används cirkumflex, dvs ô och û, men det känns heller inte bra. I animevärlden har "ou" och "uu" blivit en standard för ō eller ū, dvs en sorts reviderad Hepburn (eller Wāpuro rōmaji, se wikipedia). Samtidigt undviker man apostroftecken '. --Johnny Hazard (diskussion) 23 februari 2014 kl. 09.40 (CET)
Japansk språklära tror jag valde Kunrei-Siki (eller Kunrei-Shiki enligt Hepburn) eftersom det fungerade mer logiskt för att visa verbböjning, även om den var fonetiskt mindre exakt. Det jag har försökt göra hittills är att använda makroner i artikelnamn, men övriga stavningar i omdirigering. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 23 februari 2014 kl. 16.46 (CET)
Problemet med att skapa en ny artikel och kopiera in gammal text dit är annars att historiken går förlorad. Det är något man helst bör undvika om det är möjligt. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 22 februari 2014 kl. 14.23 (CET)
Det är en bra invändning. Man kan alltså inte bara byta namn på ett uppslagsord utan att flytta fysiskt? --Johnny Hazard (diskussion) 23 februari 2014 kl. 09.40 (CET)
Det finns en flytta-flik uppe på mitten av sidan man kan använda, fast den kanske bara är för admins. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 23 februari 2014 kl. 16.43 (CET)
Flytta-funktionen bör alltid användas, av alla. Annars går som sagt historiken förlorad. Det är flytta man använder, för att byta namn på en artikel. E.G. den 15 april 2019 kl. 08.35 (CEST)
Om det behöver flyttas en artikel till en sida som redan är en omdirigering behöver annars den gamla omdirigeringen raderas först, och i så fall tar man kontakt med en admin (eller moderator, antar jag). 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 15 april 2019 kl. 13.12 (CEST)
Visst. Man märker sidan med mallen {{Flytta}} och hoppas att någon av administratörerna gör det under det här århundradet. Det är tyvärr inte så lätt att få adminarna att göra sådana saker... Några av artiklarna i Kategori:Sidor som kan behöva flyttas har legat för flytt i flera år. E.G. den 16 april 2019 kl. 13.26 (CEST)

Ref-taggar och andra taggar

Är de bara för mej som alla ref taggar inte omvandlas till kodning utan stannar kvar som synliga <ref></ref> t. ex? -- Sablöga (diskussion) 10 juni 2019 kl. 16.15 (CEST)

Nej, det verkar som det fortfarande inte funkar, och inte fleximallar, heller. Bildfiler med åäö har lösts, däremot. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 10 juni 2019 kl. 16.33 (CEST)
Det funkar numera. Exakt när det löste sig, minns jag inte nu. E.G. den 20 december 2019 kl. 21.23 (CET)

Och flera år senare...

Efter åratal utan uppdateringar har jag dels lagt "Månadens samarbete" som vilande, och tagit över "Månadens utvalda artikel". Den som motsäger sig endera får gärna protestera :) -Keffy (diskussion) 24 september 2020 kl. 18.20 (CEST)

Om det är möjligt att flytta om, tror jag det blir snyggare layoutmässigt att byta plats på "Månadens utvalda artikel" och "Aktuellt". Mina två ören. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 24 september 2020 kl. 18.53 (CEST)
Instämmer! Men har inte lyckats att få till de snyggt...:( (De olika rutorna har olika mycket info i mallarna...) Vore guld om du kunde få till det bra! --Keffy (diskussion) 24 september 2020 kl. 18.55 (CEST)
Jag tror "Aktuellt" i princip alltid kommer ha mest info i mallen. Eller menar du den där style-taggen om färg? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 24 september 2020 kl. 19.28 (CEST)
Det kan vara jag som bara gör fel... Testa att flytta om, och funkar det så kör vi på det. –Keffy (diskussion) 24 september 2020 kl. 19.30 (CEST)
Hmm, jag fick 'nästan' till det, men Aktuellt-rutan kom längst ner av någon anledning som jag inte är teknisk nog att begripa... 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 24 september 2020 kl. 20.00 (CEST)
Nu så fick jag till det! –Keffy (diskussion) 28 november 2020 kl. 11.19 (CET)
Snyggt! 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 28 november 2020 kl. 16.04 (CET)
Bra; det finns ingen anledning att protestera. E.G. den 25 september 2020 kl. 09.56 (CEST)
Riktigt snyggt. E.G. den 29 november 2020 kl. 17.12 (CET)

försvunna ändringar --

Det verkar som flera ändringar som gjordes den 18 och 19 mars har försvunnet. Någon som vet varför och om det kommer hända igen? –Keffy (diskussion) 23 mars 2021 kl. 14.38 (CET)

Jag fick höra att det var en serverflytt som hade genomförts. Innan dess så var det problem att logga in, då säkerhetsformuläret inte stämde. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 23 mars 2021 kl. 16.05 (CET)
Det låter rimligt. Då bör det inte hända igen inom en överskådlig framtid? Det är trist när den här typen av underhåll (som givetvis behöver göras till och från) inte kommuniceras på förhand och därmed resulterar i förlorad data. –Keffy (diskussion) 23 mars 2021 kl. 17.00 (CET)
Ja, det borde självklart meddelas i förväg. Vem är ansvarig för det? Kan de förlorade ändringarna återskapas på något enkelt sätt? E.G. den 23 mars 2021 kl. 19.56 (CET)

Det är dessutom så att mycket äldre information (dvs sådant som inte redigerats under den ovan nämda tiden) har gått förlorad. Jag har återställt Lista över Disneyserieskapare men uppenbarligen behöver hela wikin repareras ganska rejält (se [denna länk] för detaljer över vad som hade försvunnit – det verkar ha att göra med specialtecken som Å, Ö, ć, Č, – och arabiska tecken. Just Å och Ö gör ju det här minst sagt olyckligt. Vad säger teknikern, Wakuran? –Keffy (diskussion) 24 mars 2021 kl. 13.53 (CET)

Inser nu att det är ännu mer än vad jag trodde som förlorats... om vi inte vill gå igenom varje artikel på wikin manuellt måste teknikern lösa detta. Vilket - om det ens går - jag gissar kommer kunna betyda att alla redigeringar som gjorts efter programvarans uppdateringar kommer att gå förlorade. Snabb respons på detta vore bra. –Keffy (diskussion) 24 mars 2021 kl. 14.00 (CET)
Jo, märkte att det var ett problem med Unicode, också. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 24 mars 2021 kl. 14.02 (CET)

Det är flera olyckliga omständigheter som samverkar här. Ja, det gjordes ett serverbyte. Jag utannonserade detta på Seriewikins Facebook-grupp andra veckan i mars (för att jag fick höra om det, men jag är inte direkt involverad i det). Tyvärr drog bytet ut på tiden och jag trodde ärligt talat att det var redan gjort när jag förstod att wikin låg nere i helgen. Teknikern borde kommunicerat det bättre, men när jag pratade med kansliet nu på morgonen sade de att problemet också låg i att de normalt sett inte vet vem de ska kontakta angående wikin. De har flera gånger försökt kontakta redaktörerna utan respons. Jag ska ta kontakt med teknikern idag, men det vore så klart bra om man kunde få nån sorts hum om omfattningen på det som saknas. Vet ni säkert att det försvunnit en massa ändringar från 18-19/3, eller antar alla det för att det inte finns några ändringar i loggen? David Haglund (diskussion)

Har pratat med teknikern som beklagar och meddelar att det tyvärr inte går att göra något åt uppdateringarna i ”glappet”. Databasen är enorm och det tog nästan 7 timmar att flytta allt, därför kan det ha varit så att användare redigerat vissa saker som redan hade hunnit flyttats under processen. Han ska dock kika på Unicode-inställningen och återkommer. Förhoppningsvis går det att lösa smidigt, vi ska stämma av igen imorgon. David Haglund (diskussion)

Att wikin i prektiken saknar redaktörer är ett grundläggande problem som lyfts flera gånger. Men eftersom wikin i praktiken saknar redaktörer (som ju är de som på wikins officiella kanaler är de som står som ansvariga), så finns det ingen som styr upp det. Ett rejält moment 22. Det verkar inte heller finnas engagemang i SeF:s styrelse att styra upp detta.

Att jag från början uppmärksammade detta berodde på att ett antal ändringar jag gjort inte fanns kvar. Det i sig är ingen stor sak, jag har rätt bra koll på dem, och ämnar återgöra det så fort jag kan lita påstt de inte försvinner igen. Ett betydligt större problem är äldre data som försvunnit i artiklar som inte redigerades under uppdateringen. (Sen känner jag såklart inte till eventuella ändringar som andra användare gjorde under perioden)

Detta att uppdateringen endast kommunicerades på FB-sidan; hur kommer det sig? Nog måste det primära vara att aktiva användare uppmärksamas på det, särskillt som det finns ett forum – som är länkad på wikins huvudsida – som uttryckligen sägs ha detta som huvudsyfte. —Keffy (diskussion) 25 mars 2021 kl. 13.04 (CET)

Jag lade åtminstone till min mailadress på redaktionssidan, nu. Det finns ju en mailadress seriewikin@serieframjandet.se , men jag vet inte vart den går i nuläget. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 25 mars 2021 kl. 14.38 (CET)
Jag skrev en längre uppdatering om detta förra veckan, men jag vet inte om det var någon serverglitch eller om jag glömde publicera, för det ligger inte kvar iaf. Orsaken till att serverbytet endast kommunicerades på FB var att jag hade problem med att komma in på forumet (jag blandade ihop det med SeF:s forum tror jag. Mea culpa. Men tittar man på startsidan pekar den också mot Seriewikins officiella FB-sida, så jag ansåg att det var en officiell kanal ändå.
Orsaken till att SeF inte "styr upp" Seriewikin häger ihop med hur wikiarbetet är uppbyggt och dess historik. Seriewikin har åtnjutit en hög grad av självständighet från SeF, och det är så användarna velat ha det. Konsensus har i princip varit att SeF ska betala notan och låta wikin sköta sig själv. (Plus att det legat en del personkonflikter i botten också, men det kan vi lämna därhän.) Från kansliets sida har man inte velat göra någon "statskupp" och ta över wikin, och det är väl rimligt. Jag har tidigare argumenterat för att redaktörerna i alla fall ska vara medlemmar i SeF, men det är är jag kanske ensam om. Hur som helst, jag ska påminna webbansvariga i styrelsen om detta.
Senaste nytt är att teknikern överlåtit åt webbhotellet att ändra unicode-inställningen, men de hade svårt att genomföra det före helgen p.g.a. wikins massiva storlek. Det kan hända att Seriwikin släcks ner under måndagen för att detta ska kunna göras på ett smidigt sätt. Viktigast i detta är att vi hjälps åt att felsöka och förstå om felen bara handlar om tecknenuppsättningen eller om det är annat som gått på knas också. David Haglund (diskussion)
Seriewikin kommer skrivskyddas under eftermiddagen måndag för felsökning. David Haglund (diskussion) 29 mars 2021 kl. 11.26 (CEST)
Tack för info. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 29 mars 2021 kl. 13.11 (CEST)
Information om att wikin enligt plan skall stängas för service eller liknande borde väl i första hand läggas ut på wikin hellre än någon annanstans, gärna som en stor färgad blaffa på varenda sida eller åtminstone på startsidan. Fb-sidan är väl någorlunda bra som informationskanal i och för sig, bättre än det andra externa diskussionsforumet som ingen har använt på flera år. Jag har ett antal gånger försökt väcka frågan om att det borde finnas aktiva redaktörer och förmå redaktörerna att antingen ta sitt ansvar som redaktörer eller att lämna över till någon annan, men även om alla fyra tycks ointresserade av att fortsätta som redaktörer så verkar de vara lika ointresserade av att se till att lämna över sina uppdrag till någon annan. När jag väckte frågan senast, vilket var i somras, verkade det som om Lisa Medin hade för avsikt att ta upp saken i SeF:s styrelse,[1] men sedan vet jag inte om det hände något mer. E.G. den 1 april 2021 kl. 03.21 (CEST)
Se även Seriewikindiskussion:Organisation. E.G. den 1 april 2021 kl. 11.45 (CEST)