Kalle Ankas Pocket

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SERIETIDNING
Kalle Ankas Pocket
Kalle Ankas Pocket
Kalle Ankas Pocket (1968–)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif Svenska

Startade:1968
Förlag:Egmont Publishing
ISSN:0345-6056

Kalle Ankas Pocket är en periodisk seriepocket utgiven sedan 1968. Innehållet består främst av italienska Disneyserier, och flera centrala italienska Disneyfigurer, som Stål-Kalle, Gittan och Trudy, etablerades i Sverige genom Kalle Ankas Pocket.

Historik

Kalle Ankas Pocket 40: Om pengar kunde tala (1981), omslag av Giancarlo Gatti © Disney.
Kalle Ankas Pocket 444: Full fart! (2015), omslag av Marco Mazzarello © Disney.

Under 1960-talet expanderade den svenska utgivningen av Disneypublikationer kraftigt. Som en följd av detta gjorde sig materialbristen för tidningarna allt mer påtaglig. Tidigare hade man uteslutande fyllt tidningarna med material från den amerikanska serieproducenten Western Publishing, men nu började man även leta på annat håll efter serier att publicera. Det italienska förlagshuset Mondadori var redan etablerade på hemmamarknaden och vid mitten av 1960-talet började dessa serier även att dyka upp i Kalle Anka & C:o. De italienska serierna skiljde sig dock från de amerikanska på flera sätt; framför allt så var de layoutmässigt annorlunda: de var vanligen längre – ca. 30 sidor – och hade tre strippar per sida, till skillnad från de amerikanska som hade fyra. Kombinationen av dessa två förutsättningar gjorde att flera av dessa serier redigerades om ganska kraftigt innan de nådde den svenska publiken.

Möjligen bidrog detta till beslutet att ge ut pocketboken "Kalle Ankas Pocket 1: Tuff till tusen miljarder" sommaren 1968. Fyra månader senare följdes den av "Kalle Ankas Pocket 2: Farbror Joakims skattjakt" och därmed hade utgivningen av Kalle Ankas Pocket kommit igång.

Under de första åren var pocketarna till övervägande del svenska översättningar av utgåvor i den italienska serien I Classici di Walt Disney, som hade börjat utges 1957 och samlade utvalda serier från tidningen Topolino ("Musse Pigg" på italienska; den italienska Disney-marknadens flaggskepp), sammanknytna av en nyskriven ramberättelse, ofta tecknad av Giuseppe Perego. Vid enstaka tillfällen så omtecknade Perego även delar av de äldre serierna.

I Classici di Walt Disney publicerades ursprungligen med 71 utgåvor under åren 1957—1976. 1977 återuppstod utgivningen med ny numrering och bestod inledningsvis till stor del av repriserade utgåvor från den första omgången. De nytecknade ramberättelserna försvann dock efter den senare utgivningens 56:e nummer, och titeln är allt jämt (2024) pågående.

Merparten av serierna i I Classici di Walt Disney var av italienskt ursprung, men här förekom även en och annan amerikansk serie - något som bl.a. ledde till att Carl Barks serie "Den fantastiska flodfärden" fick sin Sverige-premiär i "Kalle Ankas Pocket 4: Kalle Anka i toppform".

Noterbart är att enstaka tidiga utgåvor av Kalle Ankas Pocket saknar italiensk motsvarighet, och att innehållet i dessa utgåvor sammanställdes direkt för den svenska pocketen och dess nordeuropeiska motsvarigheter. Med tiden blev dessa "originalvolymer" allt vanligare, och den sista pocket som var en översättningen av en utgåva av I Classici di Walt Disney var nummer 67 (1985). Det italienska materialet fortsatte dock att stå för merparten av innehållet, även om en och annan danskproducerad serie - med "italiensk" layout - också började dyka upp, med start i nr 78 (1987).

Från nr 22 (1976) till nr 56 (1984) var "Musse Pigg" förstaserie i ungefär var tredje Kalle Ankas Pocket, men har sedan dess alltid varit andraserie.

Från att utgivningen inledningsvis var sporadisk kom den succesivt att öka utgivningstakt, och vid mitten av 1980-talet hade den stabiliserats till en gång i månaden. Sedan 1997 publiceras en ny utgåva var fjärde vecka – totalt 13 nr/år.

Än idag (2024) är huvuddelen av innehållet i Kalle Ankas Pocket italienskt, varvat med danskproducerade serier. Enstaka brasilianska serier - som även de är layoutmässigt avsedda för pocketpublicering - har också synts till.

Format

Ryggarna på de något senare utgåvorna bildar motiv när de ställs tillsammans.

Under större delen av sin utgivningshistoria har Kalle Ankas Pocket bestått av 256 sidor/utgåva. Utgåvorna 78-140 omfattade dock 264 sidor vardera.

I samband med Kalle Ankas sextioårsjubileum 1994 utkom den första dubbelpocketen (nr 168), och sedan 1995 är två utgåvor per år dubbelpocketar (512 sidor); en utgiven under sommaren och en till jul. Sedan tidigt 2010-tal har dubbelpocketarna vanligen till hälften innehållit reprisserier.

Sedan nummer 78 trycks pocketarna i helfärg, dessförinnan var vart annat uppslag i svartvitt.

Från och med nummer 306 kom det ut två olika upplagor av varje pocket, en med priset tryckt på framsidan och en utan pris på framsidan.

Nr 1–141 hade enfärgade ryggar med "Kalle Ankas Pocket" och numret tryckt. Därefter har ryggarna istället bildat bilder om de ställs ihop bredvid varandra i nummerordning; nr 142-246 visades porträtt av enskilda Disneyfigurer, därefter har motiven utgjorts av scener.

Översättare

De två första utgåvorna översattes av Kalle Anka & C:o samtida översättare P.A. Westrin, och även Westrins efterträdare Ingrid Emond och Stefan Diös har översatt flera av utgåvorna. Härutöver bidrog i olika utsträckning även Gunnar Lorentz under 1960-talet, Marcello Ricciardi, Rolli Fölsch, Ulf Schönberg, duon Ferdinando Codan & Kerstin Johansson, Per Sjöblom, Tony Manieri, Christer Follin, Christina Linderoth-Olson, och Christina Nylin under 1980-talet.

Utgivningens mest långlivade översättare är Carin Bartosch Edström, som översatte majoriteten utgåvor från 1990 till 2019. Ursprungligen var hon dock verksam under namnet Carin Östenberg, och senare Carin Bartosch. Med start 2004 krediterades hon som Carin Bartosch Edström. Tidvis hade Bartosch Edström ett visst sammarbete med sina syskon Eva Östenberg och Per Östenberg, och inledningsvis, 1990-1992, så altererade hon med Christina Hambraeus. 2004 stod Vibeke Edmond för översättningen av två volymer, och sedan 2019 har Kaija Olausson övertagit ansvaret.

Reprisserier nyöversätts vanligen inte, utan behåller sin etablerade översättning.

Utgivningslista

I tabellen är de Kalle Ankas Pocket som är översättningar av I Classici di Walt Disney noterade: "I" står för utgivningen från 1957–1976, och "II" står för den senare utgivningen.

(D) anger dubbelpocketar.

Förlag

Även om förlaget har varit detsamma sedan 1968 har dess namn ändrats under årens lopp:

Sidoutgivning

Redan 1976 inleddes utgivningen av Farbror Joakim, en månatlig publikation i samma format och med samma innehåll som Kalle Ankas Pocket, men omfattande 100 sidor.

Mer tydliga avläggare inkluderar Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! (inbunden bok, årligt utgiven 1995-2014 och sedan 2023), Kalle Ankas Pocket Special (utgiven sedan 1997), Kalle Ankas Mini Pocket (2005-2009), Kalle Ankas Pocket English (2011), Magins mästare (2013-2014), Musses mysterier (2014), Historiens mästare (2015–2016), Skurkar i Ankeborg (2016), Ankeborgs Samlarpocket (2016–2023), Kalle Ankas bästa (2016-2019), Kalle Anka Gigant (2017), Kalles Deckarpocket (2020 och 2022), och Farbror Joakims äventyr (2021).

Noterbart är även att en onumrerad Kalle Ankas Pocket med titeln "Grattis, Kalle!" medföljde som bilaga till Kalle Anka & C:o 25/2004. Innehållsmässigt återtryckte denna pocket den första halvan av "Kalle Ankas Pocket 168: Grattis, Kalle!".

Kalle Ankas Pocket: Favorit i repris

Kalle Ankas Pocket nr 1 (2009) Omslagsteckning av Giovan Battista Carpi. © Disney

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

2009 hade förlaget planerat att börja ge ut "Kalle Ankas Pocket Deluxe". Innehållet skulle bli en lyxigare nyutgivning av serierna ur de ordinarie Kalle Ankas Pocket, varvat med nya artiklar, och utgiven med hårda pärmar och skyddsomslag sex gånger/år. Serierna skulle vara nyfärglagda och tryckta på bättre papper - med start på serierna ur pocket nr 1.

Ambitionerna svalnade dock under året och i augusti 2009 började man i stället ge ut mindre påkostad nyutgåva av de första pocketarna. Den stora skillnaden mot originalpocketarna var att varje sida är färglagd och att textningen var datorsatt, samt att framsidan märktes med "Favorit i repris". På några ställen saknades ensidesserier som var med i originalen. Till och med 2011 återpublicerades på detta sätt de första 11 utgåvorna, varefter serien lades ner. Pocketarna nr 12 till 15 hade dock redan färdigställts, och publicerades istället som andra delen av ordinarie Kalle Ankas Pocket (dubbelnummer) 389, 395, 402 och 408, utgivna 2011-2012.

2019 kom det ut en bokutgåva med den snarlika titeln "Kalle Ankas Pocket DeLuxe" till Kalle Ankas Pockets 500 nummersjubileum.

Internationella motsvarigheter

Ungefär samtidigt som Kalle Ankas Pocket började ges ut, startade upplagor av I Classici di Walt Disney även i andra europeiska länder.

Tyska Lustiges Taschenbuch var den tidigaste versionen, och den och dess sidotitlar utgör alltjämt (2024) grunden för Kalle Ankas Pocket, dess internationella motsvarigheter, och övrig pocketutgivning i dessa länder.

Utöver de länder med mest långlivade utgivningar så har varianter på ytterligare språk existerat under kortare perioder, och under 2000-talet har versioner utgivets i bl.a. Island, Lettland, Polen, och Tjeckien.

Land Namn Startår
Mini danmark.gif Danmark Jumbobog 1968
Mini finland.gif Finland Aku Ankan Taskukirja 1970
Mini frankrike.gif Frankrike Mickey Parade 1966 (nedlagd 1979)
Mini nederlanderna.gif Nederländerna Donald Duck Pocket 1970
Mini norge.gif Norge Donald Pocket 1968
Mini tyskland.gif Tyskland Lustiges Taschenbuch 1967

Mer om Kalle Ankas Pocket

Christian Schremser: "Kalle Ankas Pocket i repris" (Serieblaskan nr 1, sid 31-32)