Kalle Ankas Pocket

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Kalle Ankas Pocket nr 40 (1981), omslag av Giancarlo Gatti © Disney.

Kalle Ankas Pocket är en periodisk seriepocket utgiven sedan 1968. Innehållet består främst av italienska Disneyserier, och flera centrala italienska disneyfigurer, som Stål-Kalle, Gittan och Trudy, etablerades i Sverige genom Kalle Ankas Pocket.

Historik

Se även: Lista över Kalle Ankas Pocket

Under 1960-talet expanderade den svenska utgivningen av disneypublikationer kraftigt. Som en följd av detta gjorde sig materialbristen för tidningarna allt mer påtaglig. Tidigare hade man uteslutande fyllt tidningarna med material från den amerikanska serieproducenten Western Publishing, men nu började man även leta på annat håll efter serier att publicera. Det italienska förlagshuset Mondadori var redan etablerade på hemmamarknaden och vid mitten av 1960-talet började dessa serier även att dyka upp i Kalle Anka & C:o. De italienska serierna skiljde sig dock från de amerikanska på flera sätt; framför allt så var de layoutmässigt annorlunda: de var vanligen längre – ca. 30 sidor – och hade tre strippar per sida, till skillnad från de amerikanska som hade fyra. Kombinationen av dessa två förutsättningar gjorde att flera av dessa serier redigerades om ganska kraftigt innan de nådde den svenska publiken.

Möjligen bidrog detta till beslutet att ge ut pocketboken "Tuff till tusen miljarder" sommaren 1968. Fyra månader senare följdes den av " Farbror Joakims skattjakt" och därmed hade utgivningen av Kalle Ankas Pocket kommit igång.

Under de första åren var pocketarna så gott som uteslutande svenska översättningar av utgåvor i den italienska serien I Classici di Walt Disney, som hade börjat utges 1957 och samlade utvalda serier från tidningen Topolino ("Musse Pigg" på italienska; den italienska Disney-marknadens flaggskepp), sammanknytna av en nyskriven ramberättelse, ofta tecknad av Giuseppe Perego. Merparten av serierna i I Classici di Walt Disney var av italienskt ursprung, men här förekom även en och annan amerikansk serie - något som bl.a. ledde till att Carl Barks serie "Den fantastiska flodfärden" fick sin Sverige-premiär i " Kalle Anka i toppform".

1976 upphörde dock utgivningen av I Classici di Walt Disney, och från och med 1982 (KAP 42) plockades serierna samman direkt för den svenska pocketen (och dess nordiska och tyska motsvarigheter). I samband med detta försvann också ramberättelserna. Det italienska materialet fortsatte dock att stå för merparten av innehållet, även om en och annan danskproducerad serie - med "italiensk" layout - också började dyka upp.

Från nr 22 (1976) till nr 56 (1984) var "Musse Pigg" förstaserie i ungefär var tredje Kalle Ankas Pocket, men har sedan dess alltid varit andraserie.

Än idag (2018) är huvuddelen av innehållet i Kalle Ankas Pocket italienskt, men sedan slutet av 1990-talet inleds de vanligen av en danskproducerad serie. Enstaka brasilianska serier - som även de är layoutmässigt avsedda för pocketpublicering - har också synts till.

Format

Ryggarna på de något senare utgåvorna bildar motiv när de ställs tillsammans.

Under större delen av sin utgivningshistoria har Kalle Ankas Pocket bestått av 256 sidor/utgåva. Utgåvorna 78-140 omfattade dock 264 sidor vardera, och sedan 1995 är två utgåvor per år dubbelt så tjocka (512 sidor). Sedan nummer 78 trycks pocketarna i helfärg, dessförinnan var vart annat uppslag i svartvitt.

Från och med nummer 306 kom det ut två olika upplagor av varje pocket, en med priset tryckt på framsidan och en utan pris på framsidan.

De tidigare numren hade rygg i enfärgat med "Kalle Ankas Pocket" och numret tryckt. Sedan nummer 142 bildar dock ryggarna istället en bild om de ställs ihop bredvid varandra i nummerordning.

Sidoutgivning

Redan 1976 inleddes utgivningen av Farbror Joakim, en månatlig publikation i samma format och med samma innehåll som Kalle Ankas Pocket, men omfattande 100 sidor.

Mer tydliga avläggare inkluderar framför allt Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! (inbunden bok, årligt utgiven 1995-2014), Kalle Ankas Pocket Special (utgiven sedan 1997), Kalle Ankas Mini Pocket (2005-2009), Kalle Ankas Pocket English (2011), Ankeborgs Samlarpocket (sedan 2016), Kalle Ankas bästa (2016-2018), och Kalle Anka Gigant (2017).

Kalle Ankas Pocket Deluxe / Favorit i repris

Kalle Ankas Pocket nr 1 (2009) Omslagsteckning av Giovan Battista Carpi. © Disney

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

"Kalle Ankas Pocket Deluxe" var en planerad albumserie och dotterutgåva till Kalle Ankas Pocket med planerad utgivning 2009. Innehållet planerades vara en lyxigare nyutgivning av serierna ur de ordinarie Kalle Ankas Pocket, varvat med nya artiklar, i hårda pärmar med skyddsomslag. Serierna skulle vara nyfärglagda och tryckta på bättre papper - med start på serierna ur pocket nr 1. "Kalle Ankas Pocket Deluxe" planerades komma ut 6 gånger om året, men utgivningen sköts upp tills vidare i februari 2009.

I augusti 2009 började man i stället ge ut mindre påkostad nyutgåva av de första pocketarna. Den stora skillnaden mot originalpocketarna är att varje sida är färglagd och att textningen är datorsatt. Framsidan är märkt med "Favorit i repris". På några ställen saknades ensidesserier som var med i originalen. Dessa utgåvor kom ut fram till och med 2011 och pocket nr 11 varefter de lades ner. Pocket nr 12 och 13, som redan var färdigställda när serien lades ner, publicerades som andra delen av ordinarie Kalle Ankas Pocket (dubbelnummer) 389 (maj) och 395 (november) 2011.

Europeiska systerutgåvor

Ungefär samtidigt som Kalle Ankas Pocket började ges ut, startade upplagor av I Classici di Walt Disney även i andra europeiska länder. Än idag är dessa utgåvor samproducerade med Kalle Ankas Pocket.

Land Namn Startår
Danmark Danmark Jumbobog 1968
Finland Finland Aku Ankan Taskukirja 1970
Frankrike Frankrike Mickey Parade 1966 (nedlagd 1979)
Nederländerna Nederländerna Donald Duck Pocket 1970
Norge Norge Donald Pocket 1968
Tyskland Tyskland Lustiges Taschenbuch 1967

Mer om Kalle Ankas Pocket

Christian Schremser: "Kalle Ankas Pocket i repris" (Serieblaskan nr 1, sid 31-32)