Marvelklubben

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Marvelklubben är varken en egentlig klubb (som t.ex. Fantomenklubben) eller ett förlag, utan en intern numrering av Marvel-utgåvor i Sverige sedan 1984. Etiketten används för att visa vilka tidningar som hör ihop i samma universum. Till en början ingick även Conan i numreringen (eftersom den gavs ut av Marvel i USA) men den utgick senare då dessa äventyr ej utspelas i den "vanliga" Marvelvärlden. Några nummer av Marvels Universum med serier som "Indiana Jones" och "Marshal Law" ingår också i numreringen trots att dessa serier inte har något samband med övriga Marvelserier.

Marvelklubben omfattar endast sådant som getts ut av SatellitFörlaget, Semic och Egmont. Ursprungligen stod numreringen på omslagets framsida, men de sista åren återfanns den endast inne i tidningen.

Marvelklubbsnumreringen upphörde i och med att Schibsted Förlagen tog över Marvelutgivningen i Sverige från och med 2007.

År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med Spider-Man 11/01.

Titlar

Följande titlar ingår i Marvelklubben:


Utgivning

# Tidning Nr/år Kommentar
1 Spindelmannen 1-1984
2 Hulken 1-1984
3 Conan 1-1984
4 X:en 1-1984
5 Marvelpocket 1 1-1984 Spindelmannen (Spider-Man)
6 Spindelmannen 2-1984
7 Hulken 2-1984
8 Conan 2-1984
9 X:en 2-1984
10 Spindelmannen 3-1984
11 Hulken 3-1984
12 Conan 3-1984
13 X:en 3-1984
14 Spindelmannen 1-1985
15 Hulken 1-1985
16 Conan 1-1985
17 X:en 1-1985
18 Marvelpocket 2 1-1985 Fantastiska Fyran (Fantastic Four)
19 Spindelmannen 2-1985
20 Hulken 2-1985
21 Conan 2-1985
22 X:en 2-1985
23 Spindelmannen 3-1985
24 Hulken 3-1985
25 Conan 3-1985
26 X:en 3-1985
27 Spindelmannen 4-1985
28 Hulken 4-1985
29 Conan 4-1985
30 X:en 4-1985
31 Marvelpocket 3 2-1985 Spindelmannen
32 Spindelmannen 5-1985
33 Hulken 5-1985
34 Conan 5-1985
35 X:en 5-1985
36 Spindelmannen 6-1985
37 Hulken 6-1985
38 Conan 6-1985
39 X:en 6-1985
40 Spindelmannen 7-1985
41 Hulken 7-1985
42 Conan 7-1985
43 X:en 7-1985
44 Marvelpocket 4 3-1985 Hämnarna (Avengers)
45 Spindelmannen 8-1985
46 Hulken 8-1985
47 Conan 8-1985
48 X:en 8-1985
49 Spindelmannen 9-1985
50 Conan 9-1985
51 Spindelmannen 10-1985
52 Conan 10-1985
53 Marvelpocket 5 4-1985 Spindelmannen
54 Spindelmannen 11-1985
55 Conan 11-1985
56 Spindelmannen 12-1985
57 Conan 12-1985
58 Spindelmannen 1-1986
59 Daredevil 1-1986
60 Spindelmannen 2-1986
61 Daredevil 2-1986
62 Spindelmannen 3-1986
63 Daredevil 3-1986
64 Spindelmannen 4-1986
65 Daredevil 4-1986
66 Spindelmannen 5-1986
67 Daredevil 5-1986
68 Spindelmannen 6-1986
69 Daredevil 6-1986
70 Spindelmannen 7-1986
71 Daredevil 7-1986
72 Spindelmannen 8-1986
73 Daredevil 8-1986
74 Spindelmannen 9-1986
75 Daredevil 9-1986
76 Spindelmannen 10-1986
77 Daredevil 10-1986
78 Spindelmannen 11-1986
79 Daredevil 11-1986
80 Spindelmannen 12-1986
81 Daredevil 12-1986
82 Marvel Saga - Specialtidning
83 Spindelmannen 1-1987
84 Marvels Universum 1-1987 Daredevil
85 Spindelmannen 2-1987
86 Marvels Universum 2-1987 Fantastiska Fyran (+ Avengers)
87 Spindelmannen 3-1987
88 Marvels Universum 3-1987 Daredevil
89 Spindelmannen 4-1987
90 Marvels Universum 4-1987 X-Men
91 Spindelmannen 5-1987
92 Marvels Universum 5-1987 Hulk (+ Captain America)
93 Spindelmannen 6-1987
94 Marvels Universum 6-1987 Power Pack
95 Spindelmannen 7-1987
96 Marvels Universum 7-1987 Fantastiska Fyran (+ Avengers, Thing)
97 Spindelmannen 8-1987
98 Marvels Universum 8-1987 X-Men
99 Spindelmannen 9-1987
100 Marvels Universum 9-1987 Hulk
101 Spindelmannen 10-1987
102 Marvels Universum 10-1987 Daredevil
103 Spindelmannen 11-1987
104 Marvels Universum 11-1987 Avengers
105 Spindelmannen 12-1987
106 Marvels Universum 12-1987 X-Men
107 Marvel Universe: Den Officiella Faktaboken - Specialtidning
108 Spindelmannen 1-1988
109 Marvels Universum 1-1988 Fantastic Four
110 Spindelmannen 2-1988
111 Marvels Universum 2-1988 Power Pack
112 Spindelmannen 3-1988
113 Marvels Universum 3-1988 Daredevil
114 Spindelmannen 4-1988
115 Marvels Universum 4-1988 Fantastic Four
116 Spindelmannen 5-1988
117 Marvels Universum 5-1988 X-Men
118 Spindelmannen 6-1988
119 Marvels Universum 6-1988 Daredevil
120 Spindelmannen 7-1988
121 Marvels Universum 7-1988 X-Men
122 Spindelmannen 8-1988
123 Marvels Universum 8-1988 Fantastic Four
124 Spindelmannen 9-1988
125 Marvels Universum 9-1988 X-Men
126 Spindelmannen 10-1988
127 Marvels Universum 10-1988 Power Pack
128 Spindelmannen 11-1988
129 Marvels Universum 11-1988 X-Men (+ New Mutants)
130 Spindelmannen 12-1988
131 Marvels Universum 12-1988 Fantastic Four
132 Spindelmannen-album 1-1988 Seriealbum
133 Spindelmannen 1-1989
134 Marvels Universum 1-1989 Fantastic Four
135 Marvel Mutanter 1-1989
136 Spindelmannen 2-1989
137 Marvels Universum 2-1989 Power Pack (+ X-Men)
138 Marvel Mutanter 2-1989
139 Spindelmannen 3-1989
140 Marvels Universum 3-1989 Fantastic Four (+ Thing)
141 Marvel Mutanter 3-1989
142 Spindelmannen 4-1989
143 Marvels Universum 4-1989 Captain America
144 Marvel Mutanter 4-1989
145 Spindelmannen 5-1989
146 Marvels Universum 5-1989 Punisher
147 Marvel Mutanter 5-1989
148 Spindelmannen 6-1989
149 Marvels Universum 6-1989 Spider-Man
150 Marvel Mutanter 6-1989
151 Spindelmannen 7-1989
152 Marvels Universum 7-1989 Spider-Man
153 Marvel Mutanter 7-8-1989
154 Spindelmannen 8-1989
155 Marvels Universum 8-1989 Spider-Man
156 Spindelmannen 9-1989
157 Marvels Universum 9-1989 Punisher
158 Marvel Mutanter 9-1989
159 Hulk 1-1989
160 Spindelmannen 10-1989
161 Hulk 2-1989
162 Marvels Universum 10-1989 Fantastic Four
163 Hulk 3-1989
164 Marvel Mutanter 10-1989
165 Hulk 4-1989
166 Spindelmannen 11-1989
167 Marvels Universum 11-1989 Indiana Jones
168 Marvel Mutanter 11-1989
169 Hulk 5-1989
170 Spindelmannen 12-1989
171 Marvels Universum 12-1989 Power Pack
172 Marvel Mutanter 12-1989
173 Spindelmannen 1-1990
174 Marvels Universum 1-1990 Machine Man
175 Marvel Mutanter 1-1990
176 Spindelmannen 2-1990
177 Marvels Universum 2-1990 Wolverine
178 Marvel Mutanter 2-1990
179 Spindelmannen 3-1990
180 Marvels Universum 3-1990 Punisher
181 Marvel Mutanter 3-1990
182 Spindelmannen 4-1990
183 Marvels Universum 4-1990 Hulk
184 Marvel Mutanter 4-1990
185 Spindelmannen 5-1990
186 Marvels Universum 5-1990 Punisher
187 Marvel Mutanter 5-1990
188 Spindelmannen 6-1990
189 Marvels Universum 6-1990 Daredevil
190 Marvel Mutanter 6-1990
191 Spindelmannen 7-1990
192 Marvels Universum 7-1990 Longshot
193 Marvel Mutanter 7-1990
194 Spindelmannen 8-1990
195 Marvels Universum 8-1990 Hulk
196 Marvel Mutanter 8-1990
197 Spindelmannen 9-1990
198 Marvels Universum 9-1990 Fantastic Four
199 X-Men 9-1990
200 Spindelmannen 10-1990
201 Marvels Universum 10-1990 Daredevil
202 X-Men 10-1990
203 Spindelmannen 11-1990
204 Marvels Universum 11-1990 Thor
205 X-Men 11-1990
206 Spindelmannen 12-1990
207 Marvels Universum 12-1990 Hulk
208 X-Men 12-1990
209 Spindelmannen: Parallella liv 1-1990 Seriealbum, Marvelklubbsnummer 209 på omslaget
210 Spindelmannen 1-1991 Marvelklubbsnummer 209 på ledarsidan
211 Marvels Universum 1-1991 Daredevil
212 X-men 1-1991
213 Spindelmannen 2-1991
214 Marvels Universum 2-1991 Wolverine & Nick Fury
215 X-Men 2-1991
216 Spindelmannen 3-1991
217 Marvels Universum 3-1991 Silver Surfer
218 X-Men 3-1991
219 Spindelmannen 4-1991
220 Marvels Universum 4-1991 Marshal Law (+ What The...?!)
221 X-Men 4-1991
222 Spindelmannen 5-1991
223 Marvels Universum 5-1991 Daredevil
224 X-Men 5-1991
225 Spindelmannen 6-1991
226 Amazing Spider-Man 1-1991
227 Spindelmannen 7-1991
228 Marvels Universum 6-1991 Deathlok
229 X-Men 6-1991
230 Spindelmannen 8-1991
231 Marvels Universum 7-1991 Hulk
232 X-Men 7-1991
233 Spindelmannen 9-1991
234 Marvels Universum 8-1991 X-Men (+ New Mutants, X-Factor)
235 X-Men 8-1991
236 Amazing Spider-Man 2-1991
237 Spindelmannen 10-1991
238 Marvels Universum 9-1991 X-Men (+ New Mutants, X-Factor)
239 X-Men 9-1991
240 Spindelmannen 11-1991
241 Marvels Universum 10-1991 Daredevil
242 X-Men 10-1991
243 Spindelmannen 12-1991
244 Spindelmannen 1-1992
245 X-Men 1-1992
246 Mega Marvel 1-1992 Ghost Rider
247 Spindelmannen 2-1992
248 X-Men 2-1992
249 X-Men 3-1992
250 Spindelmannen 3-1992
251 Spindelmannen 4-1992
252 Mega Marvel 2-1992 Hulk
253 X-Men 4-1992
254 Spindelmannen 5-1992
255 Spindelmannen 6-1992
256 X-Men 5-1992
257 Spindelklassiker 1-1992
258 Spindelmannen 7-1992
259 X-Men 6-1992
260 Mega Marvel 3-1992 Spindelmannen
261 Spindelmannen 8-1992
262 X-Men 7-1992
263 Spindelmannen 9-1992
264 X-Men 8-1992
265 Spindelmannen 10-1992
266 X-Men 9-1992
267 Spindelmannen 11-1992
268 Mega Marvel 4-1992 Wolverine
269 Spindelklassiker 2-1992
270 Spindelmannen 12-1992
271 X-Men 10-1992
272 Spindelmannen 1-1993
273 Mega Marvel 1-1993 Deathlok
274 X-Men 1-1993
275 Spindelmannen 2-1993
276 X-Men 2-1993
277 Spindelmannen 3-1993
278 X-Men 3-1993
279 Spindelmannen 4-1993
280 Mega Marvel 2-1993 Spider-Man (+ Spider-Man 2099)
281 X-Men 4-1993
282 Spindelmannen 5-1993
283 X-Men 5-1993
284 X-Men 6-1993
285 Spindelmannen 6-1993
286 Mega Marvel 3-1993 Wolverine
287 Spindelmannen 7-1993
288 X-Men 7-1993
289 Spindelmannen 8-1993
290 X-Men 8-1993
291 Spindelmannen 9-1993
292 X-Men 9-1993
293 X-Men 10-1993
294 X-Men 11-1993
295 Spindelmannen 10-1993
296 Mega Marvel 4-1993 Ghost Rider
297 Spindelmannen 11-1993
298 X-Men 12-1993
299 Spindelmannen 12-1993
300 Spindelmannen 1-1994
301 Mega Marvel 1-1994 Death's Head II
302 Spindelmannen 2-1994
303 Spindelmannen 3-1994
304 Spindelmannen 4-1994
305 Spindelmannen 5-1994
306 Mega Marvel 2-1994 X-Men (+ Wolverine)
307 Spindelmannen 6-1994
308 Spindelmannen 7-1994
309 Spindelmannen 8-1994
310 Spindelmannen 9-1994
311 Spindelmannen 10-1994
312 Mega Marvel 3-1994 Ghost Rider
313 Spindelmannen 11-1994
314 Spindelmannen 12-1994
315 Spindelmannen 13-1994
316 Spindelmannen 14-1994
317 Mega Marvel 4-1994 Venom
318 Spindelmannen 15-1994
319 Spindelmannen 16-1994
320 Spindelmannen 17-1994
321 Spindelmannen 18-1994
322 Mega Marvel 5-1994 X-Men (+ Wolverine)
323 Spindelmannen 19-1994
324 Spindelmannen 20-1994
325 Spindelmannen 21-1994
326 Spindelmannen 22-1994
327 Spindelmannen 23-1994
328 Mega Marvel 6-1994 Ghost Rider (+ Morbius)
329 Spindelmannen 24-1994
330 Spindelmannen 25-1994
331 Spindelmannen 26-1994
332 Spindelmannen 1-1995
333 Mega Marvel 1-1995 Spindelmannen
334 Spindelmannen 2-1995
335 Spindelmannen 3-1995
336 Spindelmannen 4-1995
337 Spindelmannen 5-1995
338 Spindelmannen 6-1995
339 Mega Marvel 2-1995 Wolverine
340 Spindelmannen 7-1995
341 Spindelmannen 8-1995
342 Spindelmannen 9-1995
343 Spindelmannen 10-1995
344 Mega Marvel 3-1995 Death's Head II
345 Spindelmannen 11-1995
346 Spindelmannen 12-1995
347 Spindelmannen 13-1995
348 Spindelmannen 14-1995
349 Mega Marvel 4-1995 Daredevil
350 Spindelmannen 15-1995
351 Spindelmannen 16-1995
352 Spindelmannen 17-1995
353 Spindelmannen 18-1995
354 Mega Marvel 5-1995 Venom
355 Spindelmannen 19-1995
356 Mega Marvel 6-1995 Gambit (+ X-Men)
357 Spindelmannen 20-1995
358 Spindelmannen 1-1996
359 Mega Marvel 1-1996 Hulk
360 Spindelmannen 2-1996
361 Spindelmannen 3-1996
362 Mega Marvel 2-1996 Generation X
363 Spindelmannen 4-1996
364 Spindelmannen Special 1-1996
365 Spindelmannen 5-1996
366 Mega Marvel 3-1996 Thanos
367 Spindelmannen 6-1996
368 Spindelmannen 7-1996
369 Spindelmannen Special 2-1996
370 Mega Marvel 4-1996 Hulk
371 Spindelmannen 8-1996
372 Spindelmannen 9-1996
373 Mega Marvel 5-1996 Carnage
374 Spindelmannen 10-1996
375 Spindelmannen Special 3-1996
376 Spindelmannen 11-1996
377 Mega Marvel 6-1996 Death's Head II
378 Spindelmannen 12-1996
379 Spindelmannen 1-1997
380 Mega Marvel 1-1997 Hulk
381 Spindelmannen 2-1997
382 Spindelmannen 3-1997
383 Mega Marvel 2-1997 Wolverine (+ Gambit)
384 Spindelmannen 4-1997
385 Spindelmannen 5-1997
386 Mega Marvel 3-1997 Scarlet Spider [Spider-Man]
387 Spindelmannen 6-1997
388 Spindelmannen 7-1997
389 Mega Marvel 4-1997 Venom (+ Ant-Man)
390 Spindelmannen 8-1997
391 Spindelmannen 9-1997
392 Mega Marvel 5-1997 Wolverine
393 Spindelmannen 10-1997
394 Spindelmannen 11-1997
395 Mega Marvel 6-1997 Spindelmannen (+ Spider-Man 2099)
396 Spindelmannen 12-1997
397 Spindelmannen 1-1998
398 X-Men 1-1998
399 Mega Marvel 1-1998 Wolverine (+ X-Men)
400 Spindelmannen 2-1998
401 Spindelmannen 3-1998
402 X-Men 2-1998
403 Mega Marvel 2-1998 Onslaught (+ X-Men)
404 Spindelmannen 4-1998
405 Spindelmannen 5-1998
406 X-Men 3-1998
407 Mega Marvel 3-1998 Fantastic Four
408 Spindelmannen 6-1998
409 Spindelmannen 7-1998
410 X-Men 4-1998
411 Mega Marvel 4-1998 Venom
412 Spindelmannen 8-1998
413 Spindelmannen 9-1998
414 X-Men 5-1998
415 Spindelmannen 10-1998
416 Mega Marvel 5-1998 Spindelmannen
417 Spindelmannen 11-1998
418 Spindelmannen 12-1998
419 X-Men 6-1998
420 Mega Marvel 6-1998 Iron Man (+ Fantastic Four, Avengers)
421 Spindelmannen 13-1998
422 Spindelmannen 1-1999
423 Mega Marvel 1-1999 Wolverine
424 X-Men 1-1999
425 Spindelmannen 2-1999
426 Spindelmannen 3-1999
427 Mega Marvel 2-1999 Spindelmannen
428 Spindelmannen 4-1999
429 X-Men 2-1999
430 Spindelmannen 5-1999
431 Mega Marvel 3-1999 Spindelmannen
432 Spindelmannen 6-1999
433 Spindelmannen 7-1999
434 X-Men 3-1999
435 Spindelmannen 8-1999
436 Spider-Man 1-1999 obs namnbytet
437 Mega Marvel 4-1999 Fantastic Four (+ Avengers, Iron Man)
438 X-Men 4-1999
439 Spider-Man 2-1999
440 Spider-Man 3-1999
441 Mega Marvel 5-1999 Captain America
442 X-Men 5-1999
443 Spider-Man 4-1999
444 Spider-Man 5-1999
445 Mega Marvel 6-1999 Wolverine
446 Spider-Man 6-1999
447 X-Men 6-1999
448 Spider-Man 7-1999
449 Mega Marvel 7-1999 Thor
450 Spider-Man 1-2000
451 Mega Marvel 1-2000 Wolverine
452 X-Men 1-2000
453 Spider-Man 2-2000
454 Spider-Man 3-2000
455 Mega Marvel 2-2000 Spider-Girl
456 X-Men 2-2000
457 Spider-Man 4-2000
458 Spider-Man 5-2000
459 X-Men 3-2000
460 Mega Marvel 3-2000 Daredevil
461 Spider-Man 6-2000
462 Spider-Man 7-2000
463 Mega Marvel 4-2000 Wolverine
464 X-Men 4-2000
465 Spider-Man 8-2000
466 Spider-Man 9-2000
467 Spider-Man 10-2000
468 Mega Marvel 5-2000 Avengers
469 X-Men 5-2000
470 Spider-Man 11-2000
471 Spider-Man 12-2000
472 Mega Marvel 6-2000 Thor
473 X-Men 6-2000
474 Spider-Man 13-2000
475 Spider-Man 1-2001
476 X-Men 1-2001
477 Spider-Man 2-2001
478 Mega Marvel 1-2001 Fantastic Four
479 X-Men 2-2001
480 Spider-Man 3-2001
481 X-Men 3-2001
482 Spider-Man 4-2001
483 Mega Marvel 2-2001 Gambit
484 X-Men 4-2001
485 Spider-Man 5-2001
486 X-Men 5-2001
487 Spider-Man 6-2001
488 Mega Marvel 3-2001 Contest Of Champions II (+ Iron Man)
489 X-Men 6-2001
490 Spider-Man 7-2001
491 X-Men 7-2001
492 Spider-Man 8-2001
493 Mega Marvel 4-2001 Avengers
494 X-Men 8-2001
495 Spider-Man 9-2001
496 X-Men 9-2001
497 Spider-Man 10-2001
498 Mega Marvel 5-2001 Punisher
499 X-Men 10-2001
500 Spider-Man 11-2001
501 X-Men 11-2001
502 Spider-Man 12-2001
503 X-Men 12-2001
504 Spider-Man 13-2002
505 Mega Marvel 6-2001 Iron Man
506 Spider-Man 1-2002
507 X-Men 1-2002
508 Spider-Man 2-2002
509 X-Men 2-2002
510 Ultimate Spider-Man 1-2002
511 Spider-Man 3-2002
512 X-Men 3-2002
513 Spider-Man 4-2002
514 Spider-Man 10-2002 [1]
515 X-Men 4-2002
516 Spider-Man 5-2002
517 X-Men 5-2002
518 Spider-Man 6-2002
519 X-Men 6-2002
520 X-Men 11-2002
521 Spider-Man 7-2002
522 X-Men 7-2002
523 Spider-Man 8-2002
524 X-Men 8-2002
525 Spider-Man 11-2002
526 Spider-Man 9-2002
527 X-Men 9-2002
528 X-Men 10-2002
529 X-Men 12-2002
530 Spider-Man 12-2002
531 Spider-Man 1-2003
532 Spider-Man 2-2003
533 X-Men 1-2003
534 Spider-Man 3-2003
535 X-Men 2-2003
536 Spider-Man 4-2003
537 Ultimate Spider-Man 1-2003
538 Spider-Man 5-2003
539 X-Men 3-2003
540 Spider-Man 6-2003
541 Ultimate Spider-Man 2-2003
542 Spider-Man 7-2003
543 X-Men 4-2003
544 Hulk Movie Special 1-2003
545 Spider-Man 8-2003
546 Spider-Man 9-2003
547 X-Men 5-2003
548 Spider-Man 10-2003
549 X-Men 6-2003
550 Ultimate Spider-Man 3-2003
551 Spider-Man 12-2003
552 Spider-Man 12-2003
553 X-Men 1-2004
554 Spider-Man 1-2004
555 Spider-Man 2-2004
556 Mega Marvel 1-2004 Ultimate Spider-Man
557 Spider-Man 3-2004
558 X-Men 2-2004
559 Spider-Man 4-2004
560 Spider-Man 5-2004
561 Mega Marvel 2-2004 Hulk
562 X-Men 3-2004
563 Spider-Man 6-2004
564 Spider-Man 7-2004
565 X-Men 4-2004
566 Spider-Man 8-2004
567 Mega Marvel 3-2004 Ultimate Spider-Man
568 Spider-Man 9-2004
569 X-Men 5-2004
570 Spider-Man Movie Special - Serieversion av Spider-Man 2
571 Spider-Man: Doctor Octopus Återkomst - Pocket
572 Spider-Man: De Bästa Spider-Man Historierna - Bok
573 Spider-Man 10-2004
574 X-Men 6-2004
575 Spider-Man 11-2004
576 Spider-Man 12-2004
577 Mega Marvel 4-2004 Ultimate Spider-Man
578 X-Men 1-2005
579 Spider-Man 1-2005
580 Spider-Man 2-2005
581 Mega Marvel 1-2005 Ultimate Spider-Man
582 Spider-Man 3-2005
583 X-Men 2-2005
584 Spider-Man 4-2005
585 Spider-Man 5-2005
586 X-Men 3-2005
587 Mega Marvel 2/2005 Ultimate Spider-Man / Ultimate Six
588 Spider-Man 6-2005
589 Spider-Man 7-2005
590 X-Men 4-2005
591 Fantastic Four Movie Special -
592 Fantastic Four - klassiska serier av John Byrne - Bok
593 Spider-Man 8-2005
594 X-Men 5-2005
595 Spider-Man 9-2005
596 Mega Marvel 3/2005 Ultimate Six
597 Spider-Man 10-2005
598 X-Men 6-2005
599 Spider-Man 11-2005
600 Spider-Man 12-2005
601 Mega Marvel 4/2005 Ultimate Six / Ultimate Spider-Man
603 Spider-Man 1-2006
604 Spider-Man 2-2006
605 Spider-Man 3-2006
607 Spider-Man 4-2006
608 Spider-Man 5-2006
609 X-Men 3-2006
610 X-Men - klassiska serier av Chris Claremont - Bok
611 X-Men - Pocket
612 Spider-Man 6-2006
613 X-Men 4-2006
614 Spider-Man Kidz 1-2006
615 Spider-Man Kidz 2-2006
616 Spider-Man 7-2006
617 X-Men 5-2006
618 Spider-Man Kidz 3-2006
619 Spider-Man Kidz 4-2006
620 Spider-Man 8-2006
621 X-Men 6-2006
622 Spider-Man Kidz 5-2006
623 Spider-Man Kidz 6-2006

Fotnoter

  1. Underlig ordningsföljd bland de följande titlarna beror på att Mega Marvel försvann så plötsligt från marknaden. Hålen täcktes upp senare. (Källa: Ultimate Spider-Man Special 3/2003)