New Universe

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

New Universe var en etikett på Marvel Comics, etablerad inför (det moderna) Marvel Comics 25-årsfirande 1986. Den fortlevde i tre år.

Översikt

Etikettens titlar utspelade sig i samma kontinuitet, som dock var helt frikopplad från Marvels universum och dess superhjältar Spider-Man, Hulk, X-Men etc. Det uttalade syftet med New Universe-utbudet var att skapa en realistisk superhjältevärd för den moderna åttiotalspubliken, och hade dessutom en realtidsansats; när en månad gick mellan två nummer i utgivningen, skulle en månad också ha förlupit i seriens värld. Idén till upplägget kom från förlagets dåvarande chefredaktör Jim Shooter, som tillsammans med flera av förlagets mest profilerade serieskapare utformade konceptet vidare.

Utgivningen började offensivt, med åtta månatliga titlar. Mottagandet svarade dock inte upp mot förlagets förväntningar – efter ett år lades fyra av titlarna ned, en femte gick ned till varannanmånadsutgivning, och genom två engångstidningar omarbetadess konceptet och kvarvarande titlar. Efter ytterligare två år, 1989, fattades dock beslutet att avsluta etiketten, och en fyrdelad miniserie producerades i syfte att ge handlingen ett tillfredställande avslut.

Utgivning

Titel Start Slut Huvud-
utgivning
Annuals Skapare Anmärkning
Justice 1986 1989 1-32 Archie Goodwin
D.P. 7 1986 1989 1-32 1 Mark Gruenwald & Paul Ryan
Psi-Force 1986 1989 1-32 1 Archie Goodwin
Star Brand 1986 1989 1-19 1 Jim Shooter
Spitfire 1986 1987 1-13 Eliot R. Brown & Jack Morelli #1-7 hette Spitfire and the Troubleshooters och #10-13 hette Codename: Spitfire
Kickers, Inc. 1986 1987 1-12 Tom DeFalco & Ron Frenz
Mark Hazzard: Merc 1986 1987 1-12 1 Archie Goodwin
Nightmask 1986 1987 1-12 1 Archie Goodwin
The Pitt 1987 1987 1 John Byrne & Mark Gruenwald
The Draft 1988 1988 1 Mark Gruenwald & Fabian Nicieza
The War 1989 1990 1-4 Doug Murray & Tom Morgan

Efterhistoria

Under de nästföljande två decennierna kom enstaka New Universe-figurer och -koncept att tas upp av Marvelförfattarna och inkorporeras i förlagets reguljärutgivning, Till tjugoårsjubileet 2006 debuterade Warren Ellis' uppdaterade version, titeln newuniversal, på Marvels huvudetikett.