Lista över Marvel-titlar (1998-2012)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Omslaget till första numret av 1998 års nystart av Avengers, tecknat av George Pérez.
© Marvel Comics.

Marvel Comics inledde 1998 en återuppbyggnad av förlaget, som gått i konkurs vid årsskiftet 1996/1997. Superhjältefokuset blev nu än starkare, och under ett par år publicerade förlaget enbart serier som utspelar sig i Marvels universum. Denna lista inkluderar samtliga titlar utgivna av förlaget från 1998 till nysatsningen Marvel NOW! 2012.

Chefredaktör för tidningarna under större delen av denna period (2000-2011) var Joe Quesada.

Översikt

Det skulle dröja flera år innan utgivningen åter innefattade licensproducerade titlar och kreatörsägda serier. Först 2004 sjösattes etiketten Icon Comics, och ett par år senare inleddes ett samarbete med Dabel Brothers Productions, som resulterade i flera serier baserade på skönlitterära förlagor. Därefter tillkom ytterligare utgivning.

2009 köptes förlaget upp av Walt Disney Company, men trots detta har utgivningen av disneyserier varit marginell. 2010 köpte Disney upp serieförlaget CrossGen, och därefter publicerade Marvel serier även under detta namn.

Hösten 2012 inleddes satsningen Marvel NOW!, genom vilket serierna fick en mildare reboot. NOW! var förlagets svar på konkurrenten DC Comics The New 52 från 2011, men till skillnad från DC-utgivningen så genomfördes inte NOW! i ett enda slag, utan kreatörerna tilläts ta tid på sig att avsluta respektive titel. Resultatet blev en successiv överfasning; först 2015 gick Hawkeye, den sista titel från perioden innan NOW!-satsningen, i graven.

För den fortsatta utgivningen, se Lista över Marvel-titlar (2012-2018).

Huvudutgivning

Förlagets huvudutgivning bestod under denna period främst av tidningarnas reguljära utgivning. Noterbart är att vissa av de mest anrika titlarna under perioder använde sig av dubbel numrering, omfattande såväl såväl den moderna numreringen som räknat från seriernas debut. Flera titlar övergav efter ett tag den nya numreringen för att helt återgå till ursprungsnumrering.

Utöver tidningarnas reguljära utgivning publicerades även annuals, vilka gavs årsnumrering fram till 2001, och därefter löpnumrering. Under större delen av perioden förekom även en mindre "Giant-Size"-utgivning, med tjockare tidningar baserade på de populäraste titlarna, samt engångstidningar och miniserier med underrubriken "The End", vilka låter serieskapare ta livet av hjältarna i potentiella framtidsscenarion.

2011 inleddes en utgivning av s.k. "Point One"-utgåvor, extranummer som var menade att introducera nya läsare till respektive titel.

Serierna delar i mångt och mycket samma kontinuitet, men genom inrättandet av underetiketter kunde utgivningen breddas till alternativa universum (MC2- och Ultimate Marvel-etiketterna), eller alternativa publiker (barnetiketten Marvel Age/Marvel Adventures, vuxenetiketterna Marvel Knights och Max, och de mangainspirerade Marvel Tsunami och Marvel Mangaverse). Härutöver etablerades ett par kortlivade etiketter för att fokusera specifika typer av serier (Marvel Next med yngre hjältar och M-Tech med teknikinspirerade serier).

Överlevande titlar

Majoriteten av Marvels utgivning nystartades under åren 1998-1999, men 10 titlar överlevde in i det nya årtusendet:

Titel Start Slut Huvud-
utgivning
Annuals Giant-Size
(1999-2011)
The End
(2002-2010)
Point One
(2011-2013)
Etikett Anmärkning
Cable 1993 2002 1-107 1999
Deadpool 1997 2002 1-69 1997
Generation X 1994 2001 1-75 1995-1999
Thunderbolts 1997 2012 1-174 1997, 2000 163.1 Hette New Thunderbolts #82-99 och hade då dubbelnumrering (#1-18)
Uncanny X-Men 1963 2011 1-544 1995-2001, 1-3 534.1
Wolverine 1988 2003 1-189 1995-1997, 1999-2001
X-Force 1991 2002 1-129 1995-1999
X-Man 1995 2001 1-75 1996-1998
X-Men 1991 2012 1-275 1995-2001, 1, 1 3-4 1-6,
1-6,
1-6
260.1 Hette New X-Men #114-156 och X-Men: Legacy #208-275. The End-utgivningen omfattade tre sexdelade miniserier.
X-Men Unlimited 1993 2003 1-50

Reguljära titlar tillkomna 1998-2012

Reguljära titlar som debuterade fr.o.m. 1998 och fram till 2012 års nysatsning Marvel NOW! inkluderar:

Titel Start Slut Huvud-
utgivning
Annuals Giant-Size
(1999-2011)
The End
(2002-2010)
Point One
(2011-2013)
Etikett Anmärkning
Marvel Universe 1998 1998 1-7
Werewolf by Night 1998 1998 1-6
A-Next 1998 1999 1-12 MC2
Captain America: Sentinel of Liberty 1998 1999 1-12
Inhumans 1998 1999 1-12 Marvel Knights
J2 1998 1999 1-12 MC2
Rampaging Hulk 1998 1999 1-6
Slingers 1998 1999 1-12
Mutant X 1998 2001 1-32 1999-2001
Captain America 1998 2002 1-50 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #42 (#509)
Black Panther 1998 2003 1-62 Marvel Knights (t.o.m. #12)
Avengers 1998 2004 1-88 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #41 (#456)
Fantastic Four 1998 2004 1-79 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #42 (#471)
Iron Man 1998 2004 1-89 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #41 (#386)
Thor 1998 2004 1-85 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #36 (#538)
Spider-Girl 1998 2006 1-100 & 0 1999 MC2 (t.o.m. #32)
Daredevil 1998 2011 1-132 1 Marvel Knights (t.o.m. #81) Har dubbelnumrering #22-81 (#402-461)
Nova 1999 1999 1-7
Deathlok 1999 2000 1-11 M-Tech
Fantastic Five 1999 2000 1-5 MC2
New Warriors 1999 2000 1-10
Spider-Woman 1999 2000 1-18 1 Giant-Size-utgåvan publicerades först 2005
Warlock 1999 2000 1-9 M-Tech
Webspinners: Tales of Spider-Man 1999 2000 1-18
Wild Thing 1999 2000 1-5 MC2
X-51 1999 2000 1-12 M-Tech
Bishop: The Last X-Man 1999 2001 1-16
Gambit 1999 2001 1-25 1999-2000
X-Men Universe 1999 2001 1-15 Reprinttidning
X-Men: The Hidden Years 1999 2001 1-22
Amazing Spider-Man 1999 2003 1-58 1999-2001 1 Har dubbelnumrering fr.o.m. #30 (#471)
Peter Parker: Spider-Man 1999 2003 1-57 1999-2001 Har dubbelnumrering fr.o.m. #30 (#128)
Incredible Hulk 1999 2008 1-112 1999-2001 1 1 Marvel Knights (#70-76) Har dubbelnumrering #27-33 (#501-507). Hette Hulk t.o.m. #11
Marvel Knights 2000 2001 1-15 Marvel Knights
Spider-Man Universe 2000 2001 1-7 Reprinttidning
Captain Marvel 2000 2004 1-60 Har dubbelnumrering fr.o.m. #36 (#1)
Ultimate Spider-Man 2000 2009 1-133 1-3 Ultimate Marvel
Marvel Knights Magazine 2001 2001 1-6 Marvel Knights Reprinttidning
Brotherhood 2001 2002 1-9
Defenders 2001 2002 1-12
Ultimate Marvel Team-Up 2001 2002 1-16 Ultimate Marvel
Spider-Man's Tangled Web 2001 2003 1-22 Hette Tangled Web: The Thousand t.o.m. #4
Alias 2001 2004 1-28 Max
Elektra 2001 2004 1-35 Marvel Knights (t.o.m. #22)
Punisher 2001 2004 1-37 1 Marvel Knights
X-Treme X-Men 2001 2004 1-46
Exiles 2001 2008 1-100 1
Ultimate X-Men 2001 2009 1-100 1-2 Ultimate Marvel
Blade 2002 2002 1-6 Max
Marvel Knights 2002 2002 1-6 Marvel Knights
Marvel Mangaverse 2002 2002 1-6 Marvel Mangaverse
Agent X 2002 2003 1-15
Soldier X 2002 2003 1-12
Captain America 2002 2004 1-32 Marvel Knights (t.o.m. #20)
Weapon X 2002 2004 1-28
X-Statix 2002 2004 1-26 Marvel Knights (t.o.m. #21)
Crew 2003 2004 1-7
Hawkeye 2003 2004 1-8
Human Torch 2003 2004 1-12 Marvel Tsunami
Inhumans 2003 2004 1-12 Marvel Tsunami
Kingpin 2003 2004 1-7
Namor 2003 2004 1-12 Marvel Tsunami
New Mutants 2003 2004 1-13 Marvel Tsunami
Runaways 2003 2004 1-18 Marvel Tsunami
Sentinel 2003 2004 1-12 Marvel Tsunami
Silver Surfer 2003 2004 1-14
Thanos 2003 2004 1-12 1-6 The End-utgivningen hette ursprungligen Marvel: The End
Venom 2003 2004 1-18 Marvel Tsunami
Emma Frost 2003 2005 1-18
Mystique 2003 2005 1-24 Marvel Tsunami (t.o.m. #13)
Spectacular Spider-Man 2003 2005 1-27
Supreme Power 2003 2005 1-18 Max
Wolverine 2003 2010 1-90 1-2 1, 1 1-6 Marvel Knights (t.o.m. #39) Hette Dark Wolverine fr.o.m. #75. Den andra Giant-Size-utgåvan har titeln Old Man Logan
Amazing Spider-Man 2003 2013 500-700 35-39 654.1,
679.1,
699.1,
700.1-5
Återupptagen ursprungsnumrering
Iron Fist 2004 2004 1-6
Alpha Flight 2004 2005 1-12
Captain America & the Falcon 2004 2005 1-14
District X 2004 2005 1-14 Marvel Knights
Excalibur 2004 2005 1-14
Fantastic Four 2004 2005 1-12 Marvel Age
Gambit 2004 2005 1-12
Hulk 2004 2005 1-4 Marvel Age
Jubilee 2004 2005 1-6 Marvel Age
New Invaders 2004 2005 1-9 & 0 1 Giant-Size-utgåvan hette Invaders
Rogue 2004 2005 1-12
She-Hulk 2004 2005 1-12
Spider-Man Team-Up 2004 2005 1-5 Marvel Age
Spider-Man 2004 2005 1-20 Marvel Age
Thor: Son of Asgard 2004 2005 1-12
Amazing Fantasy 2004 2006 1-20 Marvel Next (fr.o.m. #7)
Four 2004 2006 1-30 Marvel Knights (t.o.m. #27)
Nightcrawler 2004 2006 1-12
Pulse 2004 2006 1-14
Spider-Man Unlimited 2004 2006 1-15
X-Men Unlimited 2004 2006 1-14
Sensational Spider-Man 2004 2007 1-41 1 33.1-2 Marvel Knights (t.o.m. #22) Point One-utgåvorna publicerades 2012
Cable & Deadpool 2004 2008 1-50
New X-Men 2004 2008 1-46
Punisher 2004 2009 1-75 1 Max
Ultimate Fantastic Four 2004 2009 1-60 1-2 Ultimate Marvel
Fantastic Four 2004 2011 509-588 32 1-6 Återupptagen ursprungsnumrering
Astonishing X-Men 2004 2013 1-68 1
Araña: The Heart of the Spider 2005 2006 1-12 Marvel Next
Marvel Team-Up 2005 2006 1-25
Nick Fury's Howling Commandos 2005 2006 1-6
Young Avengers 2005 2006 1-12
Friendly Neighborhood Spider-Man 2005 2007 1-24 1
Black Panther 2005 2008 1-41 1 Marvel Knights (t.o.m. #13)
Runaways 2005 2008 1-30
Captain America 2005 2009 1-50
Fantastic Four 2005 2009 1-49 & 0 1 Marvel Adventures
Iron Man: Director of S.H.I.E.L.D. 2005 2009 1-35 1 Hette Iron Man t.o.m. #14
She-Hulk 2005 2009 1-38
New Avengers 2005 2010 1-64 1-3 1 Giant-Size-utgåvan hette Avengers
Spider-Man 2005 2010 1-61 Marvel Adventures
Squadron Supreme 2006 2006 1-7
Thing 2006 2006 1-8
Blade 2006 2007 1-12
Heroes for Hire 2006 2007 1-15
Irredeemable Ant-Man 2006 2007 1-12
New Excalibur 2006 2007 1-24
Nextwave: Agents of H.A.T.E. 2006 2007 1-12
Spider-Man Loves Mary Jane 2006 2007 1-20
Amazing Spider-Girl 2006 2009 1-30 & 0 1
Avengers 2006 2009 1-39 1 Marvel Adventures
Ghost Rider 2006 2009 1-35 1-2
Moon Knight 2006 2009 1-30 1
X-Factor 2006 2009 1-50
Ms. Marvel 2006 2010 1-50 1 1
Wolverine: Origins 2006 2010 1-50 1
newuniversal 2007 2007 1-6
Avengers Classic 2007 2008 1-12 1 Reprinttidning. Giant-Size-utgåvan hette Avengers/Invaders
Hulk 2007 2008 1-16 Marvel Adventures
Iron Man 2007 2008 1-13 Marvel Adventures
Marvel Comics Presents 2007 2008 1-12
Order 2007 2008 1-10
Spider-Man Family 2007 2008 1-9
X-Men: First Class 2007 2008 1-16 1
Immortal Iron Fist 2007 2009 1-27 1
New Warriors 2007 2009 1-20
Punisher: War Journal 2007 2009 1-26 1
Thor 2007 2009 1-12 1
Avengers: The Initiative 2007 2010 1-35 1
Mighty Avengers 2007 2010 1-36
Nova 2007 2010 1-36 1
Amazing Spider-Man Family 2008 2009 1-8
Amazing Spider-Man: Extra! 2008 2009 1-3
Captain Britain and MI13 2008 2009 1-15 1
Eternals 2008 2009 1-9 1
New Exiles 2008 2009 1-18 & 0 1
Runaways 2008 2009 1-14
Spider-Man Loves Mary Jane 2008 2009 1-5
Squadron Supreme 2008 2009 1-12
Young X-Men 2008 2009 1-12
Cable 2008 2010 1-25
Guardians of the Galaxy 2008 2010 1-25
Incredible Hercules 2008 2010 113-141 Ersatte Incredible Hulk
Skaar: Son of Hulk 2008 2010 1-17 Hette Son of Hulk fr.o.m. #13
Super Heroes 2008 2010 1-21 Marvel Adventures
Wolverine: First Class 2008 2010 1-21
X-Force 2008 2010 1-28 1
Invincible Iron Man 2008 2011 1-33 1 1
Spider-Man Magazine 2008 2011 1-15 Marvel Adventures Reprinttidning
Deadpool 2008 2012 1-63 1 33.1,
49.1
Hulk 2008 2012 1-57 1 30.1
Agents of Atlas 2009 2009 1-11
Astonishing Tales 2009 2009 1-6
Exiles 2009 2009 1-6
Black Panther 2009 2010 1-12
Dark Avengers 2009 2010 1-16 1
Deadpool: Merc with a Mouth 2009 2010 1-13
Doctor Voodoo: Avenger of the Supernatural 2009 2010 1-5
Punisher 2009 2010 1-21 1 Hette Franken-Castle fr.o.m. #17
Spider-Woman 2009 2010 1-7
Ultimate Spider-Man 2009 2010 1-15 Ultimate Marvel
Uncanny X-Men: First Class 2009 2010 1-8 1
War Machine 2009 2010 1-12
Web of Spider-Man 2009 2010 1-12 129.1-2 Point One-utgåvorna publicerades 2012
Vengeance of the Moon Knight 2009 2010 1-10
Wolverine: Weapon X 2009 2010 1-16
X-Men Forever 2009 2010 1-24 1 1
Captain America 2009 2011 600-619 615.1 Återupptagen ursprungsnumrering
Deadpool Team-Up 2009 2011 900-883 Baklängesnumrering
Incredible Hulks 2009 2011 600-635 1 Hette Incredible Hulk t.o.m. #611. Återupptagen ursprungsnumrering
Secret Warriors 2009 2011 1-28
Thor 2009 2011 600-621 1 620.1 Återupptagen ursprungsnumrering
New Mutants 2009 2012 1-50
Atlas 2010 2010 1-5
Peter Parker 2010 2010 1-5
S.W.O.R.D. 2010 2010 1-5
Black Widow 2010 2011 1-8
Deadpool Corps 2010 2011 1-12
Deadpool Max 2010 2011 1-12 Max
Hawkeye & Mockingbird 2010 2011 1-6
Iron Man Magazine 2010 2011 1-6 Marvel Adventures Reprinttidning
Iron Man: Legacy 2010 2011 1-11
Namor: The First Mutant 2010 2011 1-11 1
S.H.I.E.L.D. 2010 2011 1-6
Thor: The Mighty Avenger 2010 2011 1-8
X-Men Forever 2 2010 2011 1-16
Young Allies 2010 2011 1-6
Daken: Dark Wolverine 2010 2012 1-24 9.1
Punisher Max 2010 2012 1-22 Max
Spider-Man 2010 2012 1-24 Marvel Adventures
Super Heroes 2010 2012 1-24 Marvel Adventures
Wolverine 2010 2012 1-20 1 5.1
X-23 2010 2012 1-21
Avengers Academy 2010 2013 1-39 1 14.1
Avengers 2010 2013 1-34 1 12.1,
24.1
New Avengers 2010 2013 1-34 1 16.1
Secret Avengers 2010 2013 1-39 12.1,
21.1
Uncanny X-Force 2010 2013 1-35 5.1,
19.1
X-Factor 2010 2013 200-262 224.1 Återupptagen ursprungsnumrering
X-Men 2010 2013 1-41 1 15.1
Heroes for Hire 2011 2011 1-12
Spider-Girl 2011 2011 1-8
Ultimate Spider-Man 2011 2011 150-160 Ultimate Marvel Återupptagen ursprungsnumrering
Black Panther 2011 2012 513-529 523.1 Ersatte Daredevil
Captain America 2011 2012 1-19
Deadpool Max II 2011 2012 1-6 Max
FF 2011 2012 1-23
Generation Hope 2011 2012 1-17
Ghost Rider 2011 2012 1-9 0.1
Herc 2011 2012 1-10 6.1
Incredible Hulk 2011 2012 1-15 7.1
Invincible Iron Man 2011 2012 500-527 500.1 Återupptagen ursprungsnumrering
Iron Man 2.0 2011 2012 1-12 7.1
Mighty Thor 2011 2012 1-22 1 12.1
Moon Knight 2011 2012 1-12
Punisher 2011 2012 1-16
S.H.I.E.L.D. 2011 2012 1-4 & ∞
Wolverine: The Best There Is 2011 2012 1-12
Captain America and... 2011 2013 620-640 635.1 Ersatte Captain America
Journey into Mystery 2011 2012 622-645 626.1 Återupptagen ursprungsnumrering. Fortsatte som en del av Marvel NOW!
Ultimate Comics: Spider-Man 2011 2013 1-28 & 200 16.1 Ultimate Marvel #200 publicerades som en avslutning 2014
Ultimate Comics: Ultimates 2011 2013 1-30 18.1 Ultimate Marvel
Ultimate Comics: X-Men 2011 2013 1-33 18.1 Ultimate Marvel
Venom 2011 2013 1-42 13.1-4,
27.1
Daredevil 2011 2014 1-36 1 10.1
Wolverine & the X-Men 2011 2012 1-18 Fortsatte som en del av Marvel NOW!
Fantastic Four 2012 2012 600-611 33 605.1 Återupptagen ursprungsnumrering
Uncanny X-Men 2012 2012 1-20
Age of Apocalypse 2012 2013 1-14
Avenging Spider-Man 2012 2013 1-22 1 15.1
Dark Avengers 2012 2013 175-190 Ersatte Thunderbolts
Defenders 2012 2013 1-12
First X-Men 2012 2013 1-5
Fury: My War Gone By 2012 2013 1-13 Max
Gambit 2012 2013 1-17
Winter Soldier 2012 2013 1-19
Wolverine 2012 2013 300-317 Återupptagen ursprungsnumrering
X-Treme X-Men 2012 2013 1-13 7.1
Avengers Assemble 2012 2012 1-8 Fortsatte som en del av Marvel NOW!
Captain Marvel 2012 2013 1-12 Fortsatte som en del av Marvel NOW!
Scarlet Spider 2012 2014 1-25 12.1
Wolverine Max 2012 2014 1-15 Max
Hawkeye 2012 2015 1-22 1

Mini- och maxiserier

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Engångsutgåvor

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Relaterad superhjälteutgivning

Marvel: Season One

Se Marvel: Season One

Baserat på Marvels tvproduktioner

Titlar som baseras på tv-serier, vilka i sin tur är baserade på Marvels superhjältar. 1999-2000 publicerades dessa serier på etiketten Marvel Animated.

Titel År Utgivning
Avengers: United They Stand 1999-2000 1-7
Spider-Man Unlimited 1999-2000 1-5
X-Men: Evolution 2002-2002 1-9
Marvel Super Hero Squad 2010-2011 1-12

Marvel Imports

På etiketten Marvel Imports publicerades internationellt producerade licensserier baserade på Marvels figurgalleri. Utgivningen blev kortvarig.

Titel År Utgivning Anmärkning
X-Men: The Manga 1998-1999 1-26 Japansk serie. Ytterligare – i USA opublicerat – material finns.

Del Rey Manga

Det amerikanska förlaget Del Rey meddelade 2007 att man skulle börja licensproducera mangainspirerade serier med Marvels superhjältar, för sin etikett Del Rey Manga. Projektet blev kortvarigt och avbröts i förtid, efter att enbart två volymer hade publicerats.

Titel År Utgivning
Wolverine: Prodigal Son 2009 1
X-Men: Misfits 2009 1

Marvel Cinematic Universe

Se Marvel Cinematic Universe

Mini Marvels

Chris Giarrussos humorserie "Mini Marvels" introducerades som en strippserie 1999. Allt material av serien samlades 2009 i "Mini Marvels: Ultimate Collection".

Crossovers

Se Lista över förlagscrossovers med Marvels universum

Övrig utgivning

Underetiketter och förlagsamarbeten

Andra licensproduktioner och adaptioner

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .