Lista över Marvel-titlar (2012-2018)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Vinjettbild till 2012 års nysatsning Marvel NOW!, tecknad av Joe Quesada.
© Marvel Comics.

Marvel Comics inledde 2012 nysatsningen Marvel NOW!, under vilken förlagets titlar successivt uppdaterades för en modern publik. Superhjältegenren, med serier som utspelar sig i Marvels universum, utgjorde lejonparten av förlagets utgivning under denna period, som avslutades i och med satsningen "A Fresh Start" 2018. Denna lista inkluderar samtliga titlar utgivna av förlaget under perioden 2012-2018, och chefredaktör för tidningarna under större delen av denna period (2011-2017) var Axel Alonso.

Översikt

2009 hade Walt Disney Company köpt upp Marvel Comics, och 2011 installerades Axel Alonso som chefredaktör för utgivningen. 2012 presenterades nysatsningen "Marvel NOW!", och successivt började förlagets utgivning ersättas uppdaterade versioner. 2013 följde "All-New Marvel NOW!" och 2014 kom "Avengers NOW!". 2015 gick Hawkeye, den sista titel från perioden innan NOW!-satsningen, i graven (noterbart är dock att fyra titlar – Avengers Assemble, Captain Marvel, Journey Into Mystery, och Wolverine & the X-Men – etablerades som en del av NOW!-utgivningen utan att få nollställd numrering).

2015 omformades Marvel-världen än mer grundläggande; inte minst avslutades den långlivade Ultimate Marvel-utgivningen. Den nya grundpremissen fick rubriken "All-New, All-Different Marvel", under vilken samtliga titlars numrering nollställdes. Därefter följde ytterligare två årliga satsningar som var och en orsakade ytterligare omfattande (men aldrig totala) nollställningar: 2016 års "Marvel NOW! 2.0" och 2017 års "Marvel Legacy".

Alonso jämförde den i amerikansk serieproduktion tidigare relativt obeprövade modellen med årliga nystarter, med hur tv-serier produceras i säsonger. Större "event" som knöt samman många eller alla av förlagets superhjältetitlar kom att signalera dessa nystarter – sommaren och hösten 2013 genomfördes "Age of Ultron" och "Infinity", varur "All-New Marvel NOW!" föddes; sommaren 2014 publicerades "Original Sin" som föranledde "Avengers NOW!"; sommaren 2015 följde "Secret Wars" som ledde in i "All-New, All-Different Marvel"; sommaren 2016 kom "Civil War II" vilket gav upphov till "Marvel NOW! 2.0"; och sommaren 2017 publicerades "Secret Empire" vars final kopplade in i "Marvel Legacy".

Hösten 2017 efterträddes chefredaktören Axel Alonso av C. B. Cebulski, och under rubriken "A Fresh Start" inleddes 2018 en ny period för utgivningen – se vidare Lista över Marvel-titlar (sedan 2018). Vid årskiftet 2019/2020 var samtliga av förlagets titlar från Alonsos redaktörstid avslutade, med ett undantag: den 2017 inledda "Runaways", som fortlevde t.o.m. sommaren 2021.

Utöver superhjälteutgivningen bestod Marvels utbud under åren 2012-2018 framför allt av andra Disneyägda franchiser; främst "Star Wars", men även mer mer traditionella Disneyserier, och serieromaner baserade på tv-bolagets ABC Studios produktioner. Härutöver har en marginell licensproduktion förekommit, och de sedan tidigare etablerade etiketterna Icon Comics och Marvel Illustrated har utkommit med ett mindre antal miniserier.

Huvudutgivning

Utöver titlarnas huvudsakliga utgivning, förekommer även annual-utgivning och diverse extranummer. Vid enstaka tillfällen har även omfattande miniserier och andra "event" gett upphov till specialnumrerad utgivning (Age of Ultron 2013, Inhumanity 2014, och Monsters Unleashed 2017 – dessa utgåvor har "numrerats" ".au", ".inh", respektive ".mu".)

Reguljära titlar

Titel Inledande satsning Start Slut Huvud-
utgivning
Annuals Event Andra extranummer Anmärkning
A+X Marvel NOW! 2012 2014 1-18
Red She-Hulk Marvel NOW! 2012 2013 58-67 Ersatte Hulk
Uncanny Avengers Marvel NOW! 2012 2014 1-25 1 8.au
Wolverine & the X-Men Marvel NOW! 2012 2014 19-42 1 27.au Övergick till Marvel NOW! utan nollställd numrering
All-New X-Men Marvel NOW! 2012 2015 1-41 1
Avengers Assemble Marvel NOW! 2012 2014 9-25 1 Övergick till Marvel NOW! utan nollställd numrering
Captain America Marvel NOW! 2012 2014 1-25
Deadpool Marvel NOW! 2012 2015 1-45 1-2 &
1 "bi-annual"
Fantastic Four Marvel NOW! 2012 2014 1-16 5.au
FF Marvel NOW! 2012 2014 1-16
Indestructible Hulk Marvel NOW! 2012 2014 1-20 1
Iron Man Marvel NOW! 2012 2014 1-29 1 20.inh
Journey into Mystery Marvel NOW! 2012 2013 646-655 Övergick till Marvel NOW! utan nollställd numrering
Thor: God of Thunder Marvel NOW! 2012 2014 1-25
X-Men: Legacy Marvel NOW! 2012 2014 1-25
Avengers Marvel NOW! 2012 2015 1-44 1 34.1-2
Avengers Arena Marvel NOW! 2012 2013 1-18
Cable and X-Force Marvel NOW! 2012 2014 1-19
Thunderbolts Marvel NOW! 2012 2014 1-32 1
Morbius: The Living Vampire Marvel NOW! 2013 2013 1-9
New Avengers Marvel NOW! 2013 2015 1-33 1
Savage Wolverine Marvel NOW! 2013 2014 1-23
Superior Spider-Man Marvel NOW! 2013 2014 1-33 1-2 6.au
Uncanny X-Force Marvel NOW! 2013 2014 1-17
Young Avengers Marvel NOW! 2013 2014 1-15
Fearless Defenders Marvel NOW! 2013 2013 1-12 4.au
Guardians of the Galaxy Marvel NOW! 2013 2015 1-27 1 0.1
Nova Marvel NOW! 2013 2015 1-31 1
Secret Avengers Marvel NOW! 2013 2014 1-16
Uncanny X-Men Marvel NOW! 2013 2015 1-35 1
Wolverine Marvel NOW! 2013 2014 1-13
X-Men Marvel NOW! 2013 2015 1-26
Captain Marvel Marvel NOW! 2013 2014 13-17 Övergick till Marvel NOW! utan nollställd numrering
Avengers A.I. Marvel NOW! 2013 2014 1-12
Superior Foes of Spider-Man Marvel NOW! 2013 2014 1-17
Superior Spider-Man Team-Up Marvel NOW! 2013 2014 1-12
Mighty Avengers Marvel NOW! 2013 2014 1-14
Amazing X-Men Marvel NOW! 2013 2015 1-19 1
All-New Invaders All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-15
All-New X-Factor All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-20
Avengers World All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-21
Black Widow All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-20
Inhuman All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-14 1
Miracleman All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-16 1 Reprint av Eclipse-serien. annualen har nya serier
Fantastic Four All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-14 1
Loki: Agent of Asgard All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-17
Ms. Marvel All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-19
New Warriors All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-12
Punisher All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-20
She-Hulk All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Wolverine All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-12 1
X-Force All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-15
All-New Ghost Rider All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Avengers Undercover All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-10
Captain Marvel All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-15
Daredevil All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-18 0.1, 1.5, 15.1
Iron Patriot All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-5
Magneto All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-21
Moon Knight All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-17
Secret Avengers All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-15
Silver Surfer All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-15
Wolverine & the X-Men All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-12 1
All-New Ultimates All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12 Ultimate Marvel
Amazing Spider-Man All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-18 1 1.1-5, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1
Elektra All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-11
Hulk All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-16 1
Iron Fist, the Living Weapon All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Nightcrawler All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Ultimate FF All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-6 Ultimate Marvel
Cyclops All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Miles Morales: Ultimate Spider-Man All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12 Ultimate Marvel
Savage Hulk All-New Marvel NOW! 2014 2014 1-6
Legendary Star-Lord All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Rocket Raccoon All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-11
Spider-Man 2099 All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-12
Storm All-New Marvel NOW! 2014 2015 1-11
Bucky Barnes: The Winter Soldier Avengers NOW! 2014 2015 1-11
Deathlok Avengers NOW! 2014 2015 1-10
Guardians 3000 Avengers NOW! 2014 2015 1-8
Thor Avengers NOW! 2014 2015 1-8 1
All-New Captain America Avengers NOW! 2014 2015 1-6
Captain America and the Mighty Avengers Avengers NOW! 2014 2015 1-9
Spider-Woman Avengers NOW! 2014 2015 1-10
Superior Iron Man Avengers NOW! 2014 2015 1-9
Angela: Asgard's Assassin Avengers NOW! 2014 2015 1-6
S.H.I.E.L.D. Avengers NOW! 2014 2015 1-12
Spider-Man & the X-Men Avengers NOW! 2014 2015 1-6
Ant-Man Avengers NOW! 2015 2015 1-5 1
Unbeatable Squirrel Girl Avengers NOW! 2015 2015 1-8
Uncanny Avengers Avengers NOW! 2015 2015 1-5
Wolverines Avengers NOW! 2015 2015 1-20
Fantastic Four Avengers NOW! 2015 2015 642-645 Återupptagen ursprungsnumrering
Guardians Team-Up Avengers NOW! 2015 2015 1-10
Silk Avengers NOW! 2015 2015 1-7
Spider-Gwen Avengers NOW! 2015 2015 1-5
All-New Hawkeye Avengers NOW! 2015 2015 1-5
Howard the Duck Avengers NOW! 2015 2015 1-5
Groot Avengers NOW! 2015 2015 1-6
Miracleman Avengers NOW! 2015 2016 1-6 Reprint av Eclipse-serien
All-New, All-Different Avengers All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-15 1
Amazing Spider-Man All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-32 1 1.1-6
Angela: Queen of Hel All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-7
Astonishing Ant-Man All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-13
Captain America: Sam Wilson All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-25
Contest of Champions All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-10
Doctor Strange All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-26 1 1.mu
Extraordinary X-Men All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-20 1
Guardians of the Galaxy All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-19 1.mu
Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6
Invincible Iron Man All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-14
Karnak All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-6
New Avengers All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-18
Spider-Gwen All-New, All-Different Marvel 2015 2018 1-34 1 0
Spider-Man 2099 All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-25
Unbeatable Squirrel Girl All-New, All-Different Marvel 2015 2019 1-50
Uncanny Avengers All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-30 1
Uncanny Inhumans All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-20 1 1.mu 0
All-New Hawkeye All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6 1
All-New Wolverine All-New, All-Different Marvel 2015 2018 1-35 1
All-New X-Men All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-19 1 1.mu
Black Knight All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-5
Carnage All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-16
Deadpool All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-36 1 3.1
Drax All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-11
Hercules All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6
Howard the Duck All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-11
Illuminati All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-7
Mighty Thor All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-23
Moon Girl and Devil Dinosaur All-New, All-Different Marvel 2015 2019 1-47
Ms. Marvel All-New, All-Different Marvel 2015 2019 1-38
Nova All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-11
Silk All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-19
Spider-Woman All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-17
Star-Lord All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-8
Ultimates All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-12
Venom: Space Knight All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-13
Vision All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-12
Web Warriors All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-11
A-Force All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-10
All-New Inhumans All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-11
Daredevil All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-28 1
Guardians of Infinity All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-8
Patsy Walker, A.K.A. Hellcat! All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-17
Red Wolf All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6
Scarlet Witch All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-15
Spidey All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-12
Squadron Supreme All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-15
Starbrand & Nightmask All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6
Totally Awesome Hulk All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-23 1.mu
Uncanny X-Men All-New, All-Different Marvel 2015 2017 1-19 1 600 #600 (tillfälligt återupptagen ursprungsnumrering) publicerades som #0 innan nyutgivningen inleddes
Weirdworld All-New, All-Different Marvel 2015 2016 1-6
Agents of S.H.I.E.L.D. All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-10
Captain Marvel All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-10
Old Man Logan All-New, All-Different Marvel 2016 2018 1-50 1
Rocket Raccoon and Groot All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-10
Silver Surfer All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-14
Spider-Man/Deadpool All-New, All-Different Marvel 2016 2019 1-50 1.mu
Power Man and Iron Fist All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-15 1
Spider-Man All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-21
Black Widow All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-12
Hyperion All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-6
International Iron Man All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-7
Mockingbird All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-8
X-Men '92 All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-10
Black Panther All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-18
Moon Knight All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-14
Unbelievable Gwenpool All-New, All-Different Marvel 2016 2018 1-25 0
Captain America: Steve Rogers All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-19
Nighthawk All-New, All-Different Marvel 2016 2016 1-6
Punisher All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-17 1
Thunderbolts All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-12
Deadpool & the Mercs for Money All-New, All-Different Marvel 2016 2017 1-10
Champions Marvel NOW! 2.0 2016 2018 1-27 1 1.mu
Doctor Strange and the Sorcerers Supreme Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-12
Great Lakes Avengers Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-7
Infamous Iron Man Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-12
Jessica Jones Marvel NOW! 2.0 2016 2018 1-18
Mosaic Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-8
Prowler Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-6
Solo Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-5
Amazing Spider-Man: Renew Your Vows Marvel NOW! 2.0 2016 2018 1-23
Avengers Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-11 1.mu 0, 1.1,2.1, 3.1, 4.1, 5.1
Black Panther: World of Wakanda Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-6
Foolkiller Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-5
Ghost Rider Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-5
Invincible Iron Man Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-11
Occupy Avengers Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-9
Thanos Marvel NOW! 2.0 2016 2018 1-18 1
Ultimates 2 Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-10
Venom Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-6
Gamora Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-5
Hawkeye Marvel NOW! 2.0 2016 2018 1-16
Hulk Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-11
Mighty Captain Marvel Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-9 0
Nova Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-7
Rocket Raccoon Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-5
Slapstick Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-6
Star-Lord Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-6 1
U.S. Avengers Marvel NOW! 2.0 2016 2017 1-12
Unstoppable Wasp Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-8
Elektra Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-5
Kingpin Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-5
America Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-12
Iron Fist Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-7
Ben Reilly: Scarlet Spider Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-25
Black Panther and the Crew Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-6
Monsters Unleashed Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-12
Nick Fury Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-6
Royals Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-12
Weapon X Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-27
X-Men: Blue Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-36 1
X-Men: Gold Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-35 1-2
All-New Guardians of the Galaxy Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-12 1
Black Bolt Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-12
Cable Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-5
Generation X Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-9
I Am Groot Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-5
Jean Grey Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-11
Luke Cage Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-5
Rocket Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-6
Secret Warriors Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-12
Venom Marvel NOW! 2.0 2017 2018 150-165 1 Återupptagen ursprungsnumrering
Defenders Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-10
Iceman Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-11
Peter Parker: The Spectacular Spider-Man Marvel NOW! 2.0 2017 2017 1-6
Astonishing X-Men Marvel NOW! 2.0 2017 2018 1-17 1
Runaways Marvel NOW! 2.0 2017 2021 1-38
Amazing Spider-Man Marvel Legacy 2017 2018 789-800 42 Återupptagen ursprungsnumrering
Avengers Marvel Legacy 2017 2018 672-690 Återupptagen ursprungsnumrering
Black Panther Marvel Legacy 2017 2018 166-172 1 Återupptagen ursprungsnumrering
Cable Marvel Legacy 2017 2018 150-157 Återupptagen ursprungsnumrering
Captain Marvel Marvel Legacy 2017 2018 124-129 Återupptagen ursprungsnumrering
Despicable Deadpool Marvel Legacy 2017 2018 287-300 Återupptagen ursprungsnumrering
Falcon Marvel Legacy 2017 2018 1-8
Incredible Hulk Marvel Legacy 2017 2018 709-717 Återupptagen ursprungsnumrering
Invincible Iron Man Marvel Legacy 2017 2018 593-600 Återupptagen ursprungsnumrering
Iron Fist Marvel Legacy 2017 2018 73-80 Återupptagen ursprungsnumrering
Luke Cage Marvel Legacy 2017 2018 166-170 Återupptagen ursprungsnumrering
Mighty Thor Marvel Legacy 2017 2018 700-706 Återupptagen ursprungsnumrering
Captain America Marvel Legacy 2017 2018 695-703 Återupptagen ursprungsnumrering
Daredevil Marvel Legacy 2017 2018 595-612 1 Återupptagen ursprungsnumrering
Doctor Strange Marvel Legacy 2017 2018 381-390 Återupptagen ursprungsnumrering
Generation X Marvel Legacy 2017 2018 85-87 Återupptagen ursprungsnumrering
Guardians of the Galaxy Marvel Legacy 2017 2018 146-150 Återupptagen ursprungsnumrering
Moon Knight Marvel Legacy 2017 2018 188-200 Återupptagen ursprungsnumrering
Peter Parker: The Spectacular Spider-Man Marvel Legacy 2017 2018 297-313 1 Återupptagen ursprungsnumrering
Punisher Marvel Legacy 2017 2018 218-228 Återupptagen ursprungsnumrering
She-Hulk Marvel Legacy 2017 2018 159-163 Återupptagen ursprungsnumrering
Spider-Man Marvel Legacy 2017 2018 234-240 Återupptagen ursprungsnumrering
Marvel Two-in-One Marvel Legacy 2017 2018 1-12 1
X-Men: Red Marvel Legacy 2018 2018 1-11 1
Weapon H Marvel Legacy 2018 2019 1-12
Domino Marvel Legacy 2018 2019 1-10 1
Exiles Marvel Legacy 2018 2019 1-12

Mini- och maxiserier

Utöver traditionella mini- och maxiserier, så har Marvels utgivning fortsatt att inkludera flera så kallade "event" – större seriehändelser som omfattar flera (eller rent av alla) förlagets serier. Dessa utspelar sig vanligen huvudsakligen i en central miniserie (alternativt i en handfull engångstidningar), men oftast även i de reguljära titlarna, samt i parallella ytterligare miniserier och engångstidningar. Noterbart är dock att två event ("Enemy Within" och "Weapons of Mutant Destruction") huvudsakligen utspelar sig i de reguljära titlarna – sidoutgivningen är dock inkluderad för fullständighetens skull.

2015 års event "Secret Wars" behandlas p.g.a. sitt omfång uteslutande i den egna artikeln.

Titel År Huvud-
utgivning
Extranummer Anmärkning
AvX: Consequences 2012 1-5
Daredevil: End of Days 2012-2013 1-8
Marvel Universe vs. the Avengers 2012-2013 1-4
Punisher: War Zone 2012-2013 1-5
Ultimate Comics: Iron Man 2012-2013 1-4
Deadpool Killustrated 2013 1-4
Punisher: Nightmare 2013 1-5
Alpha: Big Time 2013 1-5 #0.1
Age of Ultron 2013 1-10 #ai
Ultimate Comics: Wolverine 2013 1-4
X-Termination 2013 1-2
Age of Ultron (sidoutgivning) 2013 1 engångstidning
Thanos Rising 2013 1-5
Enemy Within (sidoutgivning) 2013 1 engångstidning
Daredevil: Dark Nights 2013-2014 1-8
Deadpool Kills Deadpool 2013 1-4
Hunger 2013 1-4
Superior Carnage 2013 1-5 Annual
What If? AvX 2013 1-4
Infinity 2013 1-6
Infinity: Heist 2013-2014 1-4
Infinity: The Hunt 2013 1-4
Punisher: The Trial of the Punisher 2013 1-2
X-Men: Battle of the Atom 2013 1-2
Arms of the Octopus 2013 3 engångstidningar
Captain America: Living Legend 2013 1-4
Cataclysm (sidoutgivning) 2013 1 engångstidning
Fantomex Max 2013-2014 1-4
Marvel Knights: Spider-Man 2013-2014 1-5
Cataclysm: The Ultimates' Last Stand 2013-2014 1-5
Cataclysm: Ultimate Spider-Man 2013-2014 1-3
Cataclysm: Ultimate X-Men 2013-2014 1-3
Cataclysm: Ultimates 2013-2014 1-3
Longshot Saves the Marvel Universe 2013 1-4
Marvel Knights: X-Men 2013-2014 1-5
Inhumanity 2013-2014 1-2
Inhumanity: The Awakening 2013-2014 1-2
Marvel Knights: Hulk 2013-2014 1-4
Origin II 2013-2014 1-5
Inhumanity (sidoutgivning) 2014 1 engångstidning
Night of the Living Deadpool 2014 1-4
Revolutionary War 2014 8 engångstidningar
Winter Soldier: The Bitter March 2014 1-5
All-New Doop 2014 1-5
Deadpool vs. Carnage 2014 1-4
What If? Age of Ultron 2014 1-5
Deadly Hands of Kung Fu 2014 1-4
Original Sin 2014 1-8 #0, 3.1-4, 5.1-5 & Annual
No End In Sight 2014 3 engångstidningar
Original Sins 2014 1-5
Deadpool vs. X-Force 2014 1-4
Deadpool: Dracula's Gauntlet 2014 1-7
Marvel 100th Anniversary 2014 5 engångstidningar
Death of Wolverine 2014 1-4
Edge of Spider-Verse 2014 1-5
Axis 2014 1-9
Axis: Carnage 2014 1-3
Axis: Hobgoblin 2014 1-3
Axis: Revolutions 2014 1-4
Deadpool's Art of War 2014-2015 1-4
Death of Wolverine (sidoutgivning) 2014 2 engångstidningar
Death of Wolverine: The Logan Legacy 2014 1-7
Hawkeye vs. Deadpool 2014-2015 1-4 #0
Death of Wolverine: The Weapon X Program 2014-2015 1-5
Scarlet Spiders 2014-2015 1-3
Spider-Verse 2014-2015 1-2
Spider-Verse Team-Up 2014-2015 1-3
Thanos vs. Hulk 2014-2015 1-4
Operation S.I.N. 2015 1-5
Black Vortex 2015 2 engångstidningar
Inhuman Error 2015 3 engångstidningar
Avengers: Millennium 2015 1-4
Return of the Living Deadpool 2015 1-4
Ultron Forever 2015 3 engångstidningar
Secret Wars 2015-2016 1-9 45 miniserier á 2-5 delar & 6 engångstidningar
Captain America: White 2015 1-5
Deadpool vs. Thanos 2015 1-4
S.H.I.E.L.D. 50th Anniversary 2015 5 engångstidningar
What if? Infinity 2015 5 engångstidningar
Avengers: Standoff! 2016 3 engångstidningar
Deadpool & the Mercs for Money 2016 1-5
X-Men: Worst X-Man Ever 2016 1-5
The Infinity Entity 2016 1-4
Last Days of Magic 2016 2 engångstidningar
Spider-Women 2016 2 engångstidningar
Infinity Entity 2016 1-4
Civil War II 2016 1-7 #0
Civil War II: Amazing Spider-Man 2016 1-4
Civil War II: Choosing Sides 2016 1-6
Civil War II: Gods of War 2016 1-4
Civil War II: X-Men 2016 1-4
Deadpool v Gambit 2016 1-5
Vote Loki 2016 1-4
Civil War II: Kingpin 2016 1-4
Civil War II (sidoutgivning) 2016 3 engångstidningar
Civil War II: Ulysses 2016 1-3
Cage! 2016-2017 1-4
Clone Conspiracy 2016-2017 1-5
Deadpool: Back in Black 2016 1-5
Deadpool: Too Soon? 2016-2017 1-4
Death of X 2016 1-4
Unworthy Thor 2016-2017 1-5
IvX 2016-2017 1-6 #0
Deadpool the Duck 2017 1-5
Monsters Unleashed 2017 1-5
Bullseye 2017 1-5
Clone Conspiracy (sidoutgivning) 2017 1 engångstidning
Man-Thing 2017 1-5
ResurrXion 2017 2 engångstidningar
Deadpool vs. the Punisher 2017 1-5
Guardians of the Galaxy: Mother Entropy 2017 1-5
Secret Empire 2017 1-10 #0
Secret Empire (sidoutgivning) 2017 4 engångstidningar
Edge of Venomverse 2017 1-5
Secret Empire: Brave New World 2017 1-5
Weapons of Mutant Destruction (sidoutgivning) 2017 1 engångstidning
Deadpool Kills the Marvel Universe Again 2017 1-5
Spider-Men II 2017 1-5
Generations 2017 10 engångstidningar
Inhumans: Once and Future Kings 2017 1-5
Venomverse 2017 1-5
Venomverse (sidoutgivning) 2017 1 engångstidning
Deadpool vs. Old Man Logan 2017-2018 1-5
Punisher: The Platoon 2017-2018 1-6
Spirits of Vengeance 2017-2018 1-5
Amazing Spider-Man: Venom Inc. 2017-2018 2 engångstidningar
Phoenix Resurrection 2017-2018 1-5
Tales of Suspense: Hawkeye and Winter Soldier 2017-2018 100-104 "Marvel Legacy"-miniserie som följer på den nedlagda reguljära titelns numrering
X-Men: Grand Design 2017-2018 1-2
Legion 2018 1-5
Old Man Hawkeye 2018 1-12
Rise of the Black Panther 2018 1-6
Rogue & Gambit 2018 1-5
Damnation 2018 1-5
Infinity Countdown (sidoutgivning) 2018 5 engångstidningar
Lockjaw 2018 1-4
Damnation (sidoutgivning) 2018 1 engångstidning
Infinity Countdown 2018 1-5
New Mutants: Dead Souls 2018 1-6
Hunt for Wolverine (sidoutgivning) 2018 2 engångstidningar
Venomized 2018 1-5
Hunt for Wolverine: Adamantium Agenda 2018 1-4
Hunt for Wolverine: Claws of a Killer 2018 1-4
Hunt for Wolverine: Mystery in Madripoor 2018 1-4
Hunt for Wolverine: Weapon Lost 2018 1-4
Infinity Countdown: Darkhawk 2018 1-4
Quicksilver: No Surrender 2018 1-5
S.H.I.E.L.D. 2018 5-6 Avslutar den år 2011 avbrutna utgivningen
You Are Deadpool 2018 1-5
Infinity Countdown: Champions 2018 1-2

Digitala serier

Se huvudartikel: Marvel Infinite Comics

2012-2017 publicerade Marvel digitala serier på sin underetikett Marvel Infinite Comics.

Serieromaner

Engångstidningar

Relaterad superhjälteutgivning

Marvel Cinematic Universe

Se huvudartikel: Marvel Cinematic Universe

Baserat på Marvels tvproduktioner

Titlar som baseras på tv-serier, vilka i sin tur är baserade på Marvels superhjältar.

Titel År Utgivning
Avengers: Earth's Mightiest Heroes 2012-2013 1-18
Ultimate Spider-Man 2012-2014 1-31
Avengers Assemble 2013-2014 1-13
Hulk: Agents of S.M.A.S.H. 2013-2014 1-4
Avengers Assemble: Season Two 2014-2016 1-16
Ultimate Spider-Man: Web Warriors 2014-2015 1-12
Guardians of the Galaxy 2015 1-4
Avengers vs 2015 1 engångstidning
Ultimate Spider-Man: Web Warriors: Spider-Verse 2015-2016 1-4
Guardians of the Galaxy 2015-2017 1-23
Marvel Super-Hero Spectacular 2015 1 engångstidning
Avengers vs. Infinity 2015 1 engångstidning
Avengers Assemble: Civil War 2016 1-4
Ultimate Spider-Man: Contest of Champions 2016 1-4
Avengers: Ultron Revolution 2016-2017 1-12
Ultimate Spider-Man vs. Sinister Six 2016-2017 1-11
Marvel Super Hero Adventures 2018-2019 13 engångstidningar

Andra merchandisebaserade serier

Titel År Utgivning
Marvel Tsum Tsum 2016 1-4
Guardians of the Galaxy: The Telltale Series 2017 1-5
Iron Man: Hong Kong Heroes 2018 1

Importerade serier

Titel År Utgivning Originalspråk
Avengers K 2016-2017 1-5 Koreanska
Zombies Assemble 2017 1-3 & 0 Japanska
Zombies Assemble 2 2017 1-4 Japanska

Crossovers

Se huvudartikel: Lista över förlagscrossovers med Marvels universum

Övrig utgivning

Underetiketter och förlagsamarbeten

Disneyserier

Se huvudartikel: Disneyserier från Marvel

Bland serier som bär Walt Disneys varumärke märks framför allt "Disney Kingdoms".

"Star Wars"

Se huvudartikel: Star Wars (Marvel)

Jämte miniserier, engångspublikationer, och återtryckta äldre serier publicerade Marvel flera månatliga Star Wars-titlar, med start 2015.

ABC Studios

Under 2010-talets första hälft publicerade Marvel en handfull drygt 100-sidiga serieromaner baserade på det Disneyägda tv-bolaget ABC Studios' tv-serier.

Titel År Antal volymer
Castle 2011-2014 4
Once Upon a Time 2013-2015 2
Revenge 2014 1

Fristående serier

Originalserier utan koppling till andra verk.

Titel År Utgivning Anmärkning
Shadow Walk 2013 1 serieroman Samproduktion med Legendary Comics
Empire of the Dead 2014-2015 3 miniserier á 5 nr
The Prox Transmission 2017 1 serieroman

Andra licensproduktioner och adaptioner

Titel År Utgivning
The Dark Tower 2007-2017 80 nr, uppdelade på 19 miniserier/engångstidningar
Dexter 2013-2014 2 miniserier á 5 nr
Max Ride 2015-2017 3 miniserier á 5 nr