Bamsebiblioteket

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

"Bamsebiblioteket" är en bokserie i 60 + 8 volymer utgiven av Egmont Serieförlaget/Egmont Kärnan/Egmont Kids Media i Malmö åren 2000–2015. Består i huvudsak av de 30 första Bamse-årgångarna i faksimil (en halv Bamse-årgång per volym) försedda med artikeltexter och bonusmaterial. I utgivningsserien ingår även antologivolymerna "'Så började det ...'" (2 volymer), "Bamses bästa" (2 volymer) och "PM-serierna" (4 volymer). Genomgående hårda pärmar med skyddsomslag.

Utgivning

Huvudserien

Vol Nr År Artiklar (av Joakim Gunnarsson om ej annat anges) Förstagångspublicerade bilder/citat/etc (av Rune Andréasson om ej annat anges)
1 1-6/1973 2000 "Rune Andréasson och hans nallar".
2 7-12/1973 2001 Jan Magnusson: "BAMSE i repris" Maivor Andréasson: citerad.
3 1-6/1974 "Gästerna i Bamse".
4 7-12/1974 2002 Fredrik Strömberg: "Om läsandets magi".
5 1-6/1975 Olof Siverbo: "Persongalleriet i Bamse" Bo Michanek: skiss.
6 7-12/1975 "Bamses värld".
7 1-5/1976 2003 "Hur man gör en serie"; "Rune Andréasson-galleriet" Lars Bällsten: skisser. Sören Axén: scribble. Tony Cronstam: modellskisser. Självporträtt; modellskisser; omslagsskisser; serieskisser.
8 6-10/1976 Claes Reimerthi: "Djurfabler, fabeldjur och fabeldjursserier". "Rune Andréasson Galleriet". Omslagsskiss; scribbles.
9 1-6/1977 "Husdjuren i BAMSE".
10 7-12/1977 2004 Olof Siverbo: "Otäckingar från sagans och sägnernas värld".
11 1-6/1978 Mårten Melin: "Francisco Torá – Bamses spanske tecknare" Scribble. Francisco Tora: serieteckning; skiss. Dan Andréasson: artikelfakta. Jan Magnusson: artikelfakta. Oscar Torá: artikelfakta.
12 7-12/1978 Peter Nilsson: "Gösta Gummesson: Trollkarl, träsnidare – och tecknare" Gösta Gummesson-korrespondens. Gösta Gummesson: intervjuad. Rolf Janson: intervjuad.
13 1-6/1979 2005 "BAMSE 1979"; "Rune Andréasson-galleriet" Bokinnehav; tuschoriginal.
14 7-12/1979 Mårten Melin: "Bamses skola – om pedagogik och politik i BAMSE-tidningen"; "Skalmans bibliotek". "Felaktigheter och tillägg" Modellskisser.
15 1-5/1980
16 6-10/1980 2006 "BAMSE 1980" Modellskisser.
17 1-4/1981 "Rune Andréasson-galleriet" "Arkiven": beståndsfördelning. Modellskisser; albumtitelsida.
18 5-8/1981 "Rune Andréasson-galleriet" Modellskisser.
19 1-6/1982 2007 "BAMSE 1982". Mårten Melin: "BAMSE och reklam" Modellskisser.
20 7-12/1982 "BAMSE 1982". Resenoteringar; modellskisser.
21 1-6/1983 "BAMSE 1983". Mårten Melin: "Hemma hos Bamses faster" Resenoteringar; modellskisser; tuschoriginal; gratulationshäfte. Joakim Gunnarsson: fotografi. Ulla Padovano: intervjuad; fotografier.
22 7-12/1983 "Arbetsresor och ögonlappar" Resenoteringar.
23 1-6/1984 2008 Simon Bülow: "Bo Michanek" Teckningar, brevcitat. Bo Michanek: intervjuad; provserier; teckningsdetalj; skisser; teckningsstudier; modellskisser; tidningsdummyomslag. Lars Enoksen: intervjuad. Simon Bülow: fotografi. Bo Michanek-korrespondens.
24 7-12/1984 "BAMSE 1984" Modellskisser.
25 1-6/1985 "Mick, Trumpo och Kisse Katt" Modellteckningar; serier.
26 7-12/1985 Modellskisser.
27 1-6/1986 Omslagsskiss.
28 7-12/1986 "BAMSE 1986"; "Bonusmaterial" Kasserad seriemanussida; omslagsoriginal; omslagsskisser.
29 1-6/1987 2009 "Brum: äventyr bland djuren" Bilderboksutkast.
30 7-12/1987 "Brum: äventyr bland djuren" Scribbles; modellteckningar.
31 1-6/1988 "Rune A. i Göteborgs-Posten" Originalteckningar. Bo Michanek: figurskisser kommenterade av Rune Andréasson.
32 7-12/1988 "Målartävlingar och prisutdelningar" Originalteckningar, skiss. GP-läsare: tävlingssvar.
33 1-6/1989 "BAMSE 1989" Originalteckningar till prenumerationsförnyelser.
34 7-12/1989 "BAMSE 1989"; "Ur arkivet" Fotografier; försök till "Rulle och Maja"-serier; omslagsskiss till outgiven Rulle-bok; alternativt omslagsoriginal till Bamse nr 11/1977; pingsthälsning till Dan Andréasson; placeringskort från födelsedagskalas; kuvertdekoration; variant på frimärksmotivet från 1980; underlägg utlottat i Bamse 8/75; hyllpratare från 1979.
35 1-6/1990 2010 "Teddy blir Bamse" Serieoriginal ("Nalle ritar och berättar"); ofullbordad "Teddy"-serie.
36 7-12/1990 "Bamse 1990"; "Vem har gjort vad i BAMSE 7–12/90?"
37 1-6/1991 "Bonusmaterial"; "Vem har gjort vad i BAMSE 1–6/91?" Bo Michanek: korrigeringsteckningar, skisser. Jan Magnusson: handskriven manussida. Mats Olsson: refuserad tushning.
38 7-12/1991 "Vem har gjort vad i BAMSE 7–12/91?"
39 1-6/1992 "Bamse erövrar världen"; "Vem har gjort vad i BAMSE 1–6/92?"
40 7-12/1992 2011 "Vem har gjort vad i BAMSE 7–12/91?"
41 1-7/1993 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/93?"
42 8-13/1993 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/93?"_; "Bonusmaterial" Bo Michanek: skisser. Okänd: färganvisningar. Thomas Holm: skiss. Tony Cronstam: skisser.
43 1-7/1994 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/94?"
44 8-13/1994 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/94"; "Bonusmaterial" Okänd: färganvisningar. Thomas Holm: skisser; omslagsoriginal.
45 1-7/1995 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/95?"
46 8-13/1995 2012 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/95?" Thomas Holm: originalakvarell; omslagsoriginal. Jan Magnusson/Dan Andréasson/Kenneth Hamberg/Kerstin Hamberg: "nästa nummer"-sida.
47 1-7/1996 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/96?"; "Bonusmaterial" Tony Cronstam: skiss. Thomas Holm: omslagsoriginal.
48 8-13/1996 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/96?" Thomas Holm: illustrationer; skisser; omslagsoriginal. Tony Cronstam: oretuscherade seriesidor.
49 1-7/1997 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/97?" Thomas Holm: skisser; omslagsoriginal. Okänd: seriesidor i opublicerade varianter.
50 8-13/1997 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/97?"; "Bamses samlaralbum" Thomas Holm: skiss; illustration. Bo Michanek: skiss; ofullbordad tuschning. Tony Cronstam: skiss.
51 1-6/1998 2013 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–6/98?"; "Bamse och de mystiska pilarna" Thomas Holm: skisser. Tony Cronstam: illustrationer. Kenneth Hamberg/Kerstin Hamberg: bortklippt seriesida. Okänd: fotografi (folk på Bamseredaktionen).
52 7-13/1998 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/98?" [sic]; "Bamse på Kolmården" Illustrationer till dekorer på Kolmårdens djurpark.
53 1-7/1999 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/99"; "BAMSE 1999"; "Bamse och Lycko-Lotto"; "Sören Axén" Lars Bällsten/Ann Härdfeldt: figurteckningar. Tony Cronstam: obearbetad omslagstuschning; oretuscherad serieruta; skisser. Joakim Gunnarsson: skisser. Sören Axén: utdrag ur manussidor; manussidor.
54 8-13/1999 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/99?"; "Hur man tecknar Bamse" Joakim Gunnarsson: arbetsprover. Bo Michanek: figurteckningar; skiss. Tony Cronstam: skisser; rättningar. Sören Axén: figurdesign. Francisco Tora: skisser. Jan Magnusson: faxmeddelande.
55 1-7/2000 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–7/00?"; "Bamse-slipsen" Sören Axén: manussidor. Tony Cronstam: skisser; omslagsoriginal. Lars Bällsten: figurteckningar. Okänd: foton (Bamseredaktionens lokaler 1999).
56 8-13/2000 "Vem har gjort vad i BAMSE 8–13/00?"; "BAMSE 2000"; "Bamse och piraterna" Joakim Gunnarsson: seriesynopsis; skisser. Kenneth Hamberg: manussida. Sören Axén: manussida. Tony Cronstam: omslagsoriginal.
57 1–8/2001 2014 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–8/01?" Sören Axén: manussida. Olof Siverbo/Dan Andréasson: dialogtext (tidigare opublicerat manus).
58 9–15/2001 "Vem har gjort vad i BAMSE 9–15/01?"; "Bilagor och bonusmaterial" Illustrationer på seglings- respektive baskettema. Lars Bällsten/Bernt Hanson: omslagsdetalj. Jan Magnusson: baksidesmanus. Lars Bällsten: skisser.
59 1-9/2002 "Vem har gjort vad i BAMSE 1–9/02?"; "Bilagor och bonusmaterial" Francisco Tora/Gertrud Tufvesson: tuschoriginal med handtextning.
60 10–18/2002 "Vem har gjort vad i BAMSE 10–18/02" Material från 50-talet rörande Rune Andréassons arbete med en tecknad reklamfilm för Luma-lampor. Joakim Gunnarsson: omslagsskisser. Ann-Sofie Henriksson: teckningar.

"'Så började det...'"

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

"Bamses bästa"

Vol Nr År Artiklar (av Joakim Gunnarsson om ej annat anges) Förstagångspublicerade bilder/citat/etc (av Rune Andréasson om ej annat anges)
1 blandat urval (1973–1988) 2005 "Bamses bästa 1973–1988" (sid 4), "Hur elak blir snäll" (sid 18), "Rör inte min kompis" (sid 55), "Bo Michanek" (sid 108, 110), "Romantiken i BAMSE" (sid 156), "Bamses skola" (sid 176), "Teddy i sagolandet" (sid 216).

Mårten Melin: "Svartskallar och svartsvansar" (sid 32), "'Det är nog bra att vara stark – men det är bättre att vara snäll'" (sid 53–54), "Alla kan" (sid 130), "'Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen'" (sid 214).

Modellskisser. Bo Michanek: skisser. Joakim Gunnarsson/Lars Bällsten/Bernt Hanson: omslagsteckning. Arne Forsell/Bildbyrån: fotografi.
2 blandat urval (1988–"idag") 2006 Mårten Melin: "Den 'nya' BAMSE" (sid 4–5). Joakim Gunnarsson och/eller Mårten Melin: "De röda blommorna" (sid 6), "Runes sista BAMSE" (sid 40), "Omslagsgalleri I", "Provsprängningar och konsumentmakt" (sid 101), "Omslagsgalleri II" (sid 124), "Bamse och Mefisto" (sid 130), "Omslagsgalleri III" (sid 177), "På resa genom tusen år" (sid 180), "Omslagsgalleri IV" (sid 201), "Bamse och Brummelisa" (sid 208), "Mer plats åt Nina Kanin" (sid 236), "Bamse idag och imorgon" (sid 254), "Appendix" (sid 256). Modellskisser, brevcitat. Johan Höjer/Jan Magnusson/Rune Andréasson: Manusutkast. Joakim Gunnarsson/Lars Bällsten/Bernt Hanson: omslagsteckning. Bo Michanek: skisser, omslagsteckning. Jan Magnusson: intervjuad. Olle Jansson: fotografi. Per Roland: fotografi. Thorsten Ottosson: fotografi. Thomas Holm: skisser. Kinga Lezanska: fotografi. Tony Cronstam: skisser. Okrediterad: fotografi. Joakim Gunnarsson: skiss. Lars Bällsten: skiss. Susanne Adolfsson/Hedvig Häggman-Sund/Ann Härdfeldt: serie. Ilkka Ruokola: skiss. Ted Johansson: skiss. Oskar Forsgren: teckning.

"PM-serierna"

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Medarbetare

 • Ateljé
  • Ronny Åström (vol 1–2, 2000–2001)
  • Lise Jörgensen (vol 3–5, 2002)
  • Roland Appelros (vol 6–15, 2002–2005; "'Så började det ...'" vol 1–2, 2003–2004)
  • Roland Appelros och Lise Jörgensen ("Bamses bästa" vol 1, 2005)
  • Jakob Hallin (vol 16–39, 2006–2011; "Bamses bästa" vol 2, 2006)
  • Grahns Tryckeri AB (vol 40–45, 2011–2012; "PM-serierna" vol 1–2, 2010–2011)
  • Exaktaprinting (vol 46–49, 2012–2012)
  • Exakta, Malmö (vol 50–60, 2012–2014; "PM-serierna" vol 3–4, 2014–2015)
 • Ansvarig utgivare
  • Lisbeth Wremby (vol 4–28, 2002–2008; "'Så började det ...'" vol 1–2, 2003–2004; "Bamses bästa" vol 1–2, 2005–2006)
 • Fotografer
  • Stefan Lindblom/HBG-Bild (samtliga volymer, 2000–2015)
  • Peter Nilsson (vol 12, 2004)
  • Arne Forsell/Bildbyrån ("Bamses bästa" vol 1, 2005)
  • Olle Jansson ("Bamses bästa" vol 2, 2006)
  • Per Roland ("Bamses bästa" vol 2, 2006)
  • Thorsten Ottosson ("Bamses bästa" vol 2, 2006)
  • Kinga Lezanska ("Bamses bästa" vol 2, 2006)
  • Joakim Gunnarsson (vol 21, 2007)
  • Simon Bülow (vol 23, 2008)
 • Omslagsteckningar
  • Bo Michanek (okrediterad bakgrund: samtliga volymer, 2000–2015)
  • Tony Cronstam ("'Så började det...'" vol 1–2, 2003–2004)
  • Lars Bällsten ("Bamses bästa" vol 1–2, 2005–2006)
  • Joakim Gunnarsson (krediterad skiss: "Bamses bästa" vol 1–2, 2005–2006)
  • Bernt Hanson (krediterad tuschning: "Bamses bästa" vol 1–2, 2005–2006)

Förlagsuppgifter

 • Förlagsnamn
  • Egmont Serieförlaget AB (vol 1–3, 2000–2001)
  • Egmont Kärnan (vol 4–51, 2002–2013; "'Så började det ...'" vol 1–2, 2003–2004; "Bamses bästa" vol 1–2, 2005–2006; "PM-serierna" vol 1–2, 2010–2011)
  • Egmont Kids Media Nordic AB (vol 52–59, 2013–2014)
  • Egmont Publishing Kids AB (vol 60, 2014; "PM-serierna" vol 3, 2014)
  • Egmont Publishing AB ("PM-serierna" vol 4, 2015)
 • Produktchef
  • Lena Collin (vol 36–60, 2010–2014; "PM-serierna" vol 1–4, 2010–2015)
 • Publishing Director Sverige
  • Marika Bark (krediterad i vol 53, 2013)

Se även

Mer om "Bamsebiblioteket"

Recensioner

 • Rasmus Gran: "Bamsebiblioteket" vol. 1 (Bild & Bubbla nr 1/2001, sid 69)
 • Mats Nordström: "Bamsebiblioteket volym 2 och 3" (B&B nr 2/2002)
 • David Haglund: "Bamsebiblioteket 4" (B&B nr 4/2002)
 • Peter Nilsson: "Bamse-biblioteket volym 5, 6 och 7" (B&B nr 2/2003)
 • Maria Sundkvist: "Bamsebiblioteket – Så började det volym 2" (B&B nr 1/2005)