Atlantic Förlags AB

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Atlantic Förlag)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Atlantic Förlags AB var ett svenskt förlag som grundades kring 1975 av personal från det av Semic uppköpta Williams Förlag. Fram till 2000 var förlaget, tillsammans med Semic Press och Hemmets Journals förlag/Serieförlaget/Egmont, en av de centrala aktörerna på den svenska serietidningsmarknaden. I dess utgivning utmärker sig Marvel-serier 1978-1984, och därefter serietidningar som Magnum Comics, Larson!, Pyton, Teenage Mutant Ninja Turtles, Nintendo-Magasinet, Ernie, bland många andra.

Historik

Förlaget gav ut sina första egna titlar 1977, då man tog över en handfull före detta Williamstitlar från Semic Press, och 1978-1984 svarade förlaget för den svenska utgivningen av Marvel-serier (se nedan).

Mellan åren 1976 och 1986 samarbetade man också med Pingvinförlaget i deras utgivning av serier (huvudsakligen krigsserier) i pocketformat.

1990 gick förlaget ihop med Pandora Press, och därmed lades bland annat humortidningen Larson! och actiontidningen Magnum Comics till förlagets utgivning. Som en del av samband kom tillkom snart försäljningsframgångarna Pyton, Teenage Mutant Hero Turtles, och Nintendo-Magasinet, bland andra.

1993 köpte förlaget upp Tago med serietidningen Galago, och under det tidiga 1990-talet hade man även ett mindre samarbete med RSR Epix.

1994 köptes Atlantic upp av Medströmsförlagen, som år 2000 sålde dess serieutgivning till Egmont. Dess kvarvarande titlar överfördes därmed till konkurenten Egmont Serieförlaget, men storsäljaren Larson! gick efter bara några månader till den nya aktören Full Stop Media. Resten av förlagets utgivning (främst bestående av tv-spelstidningar) flyttades till Medströms Dataförlag.

Marvelutgivningen

John Carter nr 10/1979. Omslagsteckning av Larry Hama © Edgar Rice Burroughs, Inc./Atlantic Förlags AB

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

1978 köpte Atlantic rättigheterna till svensk Marvelutgivning och påbörjade utgivningen samma år. Stora delar av utgivningen (kanske hela) var ett samtryck med andra europeiska länder, varför innehållet ofta är detsamma som i andra europeiska länders Marveltidningar från samma tid.

Utgivningen startade i januari 1978 med Spindelmannen, Atlantic-Serien (som innehöll "Fantastiska Fyran"), och Illustrerade klassiker-kopian Mina klassiker. Sedan tidigare utgav förlaget också Tarzan, som vid denna tid var en Marvelserie, men det är osäkert exakt när denna titel övergick till at använda material från andra förlag. Senare under året tillkom John Carter. Den sistnämnda titeln lades dock ner redan året efter.

1980 bytte Atlantic-Serien namn till Fantastiska Fyran. Hulk tillkom som ny titel. Atlantic Special, en titel som tidigare hade varit en samlingstitel för olika serier utgivna av Atlantic, återuppstod 1981 som en ren Marveltidning innehållande "Daredevil", "X-männen" (X-Men), "Spökryttaren" (Ghost Rider) och "Järnmannen" (Iron Man). Senare under 1981 lades Fantastiska Fyran ner. Den blev för en tid andraserie i Spindelmannen, men försvann sedan helt. 1981-1982 publicerades även Marvels tolkning av Star Trek i egen tidning.

1982 bröts "Daredevil" (nu med titeln "Våghalsen") ut ur Atlantic-Serien till den egna tidningen Marvel Special. Denna blev dock kortlivad. Redan samma år lades den ner och "Våghalsen" blev istället andraserie i Hulk. Då hade Atlantic-Serien redan gått ur tiden. Ytterligare nya titlar detta år var Dracula och Miss Hulk (She-Hulk). 1983 startade Ka-Zar.

1984 förlorade så Atlantic rätten att utge Marvels serier. I augusti och september utkom de sista titlarna under förlagets flagg. De var Spindelmannen (som var enda tidning som överlevde från början till slut), Hulk, Ka-Zar, Dracula, Miss Hulk och den nystartade Tarantella (Spider-Woman). Tarzan fortsatte utkomma på förlaget ytterligare några år, men den hade redan långt tidigare övergått till att publicera material som inte var från Marvel.

Under perioden utgavs också ett femtiotal album och pocketar med flera av ovanstående serier ("Tarzan" oräknat).

Atlantic har senare vid några tillfällen åter utgivit Marvel. 1987-1991 utkom Transformers. 1991 och 1992 utgavs Punisher efter att den titeln hade lagts ner av Satellitförlaget. 1992 publicerades ett avsnitt av "Charlie Anka" (Howard the Duck) i Svenska Puckomagasinet.

Kritik mot Marvelutgivningen

Det har, särskilt i efterhand, riktats stark kritik mot Atlantics redaktionella principer i samband med Marvelutgivningen. Bland annat slarv med översättning, färgläggning, angivande av serieskapare och bortklippta sidor har kritiserats. Denna kritik har i viss mån varit berättigad, men också tämligen onyanserad och delvis felaktig. Det bör påpekas i sammanhanget att tidningarna utgavs i samarbete med flera europeiska länder, och därmed var Atlantics möjligheter att påverka sannolikt begränsade.

Vid något tillfälle hade man missat sidor i ett Spindelmannen-nummer, varpå de helt sonika sköts in mitt i nästa nummer, med nya pratbubblor där Spindelmannen och hans fiender inne i ett slagsmål meta-artat bröt den fjärde väggen och kommenterade fadäsen.

Den starkaste invändningen brukar vara att publiceringen skedde i fel ordning. Detta stämmer delvis eftersom man ibland gjorde stora hopp i publiceringen, men sett ur ett större perspektiv var det inte särskilt vanligt. Spindelmannen får statuera exempel. De första två numren innehöll lösryckta historier, men från och med tredje numret och till och med sista numret (9/1984) publicerades material från amerikanska The Amazing Spider-Man nr 140–227, nästan komplett och nästan i rätt följd. Men eftersom Atlantic publicerade två till tre amerikanska avsnitt varje månad så var man flera gånger nära att komma ifatt den amerikanska utgivningen. Då var man tvungen att antingen gå tillbaka och publicera gamla avsnitt (vilket skedde i två omgångar med början från nr 4/1979 respektive nr 4/1980) eller hämta innehållet från amerikanska Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (under en lång period 2/1982–6/1984). Dock var publiceringen av Fantastiska Fyran i Atlantic-Serien och senare Fantastiska Fyran en katastrof där man i stort sett i varje nummer hoppade fram och tillbaka i den amerikanska publiceringen, ibland till och med inom samma nummer.

Översättningen har ibland kritiserats, men var varken bättre eller sämre än serier överlag under denna tid. Den var definitivt bättre än hos flertalet tidigare svenska Marvelutgivare. Minst en översättare som jobbade för Atlantic, Christer Follin, gick över till Semic och fortsatte översätta Marvel för dem.

Färgläggningen gjordes om av trycktekniska skäl. Den nya färgläggningen gjordes i Ungern och eftersträvade att vara så lik originalet som möjligt. Resultatet var att de svenska tidningarna hade en färgkvalitet som var vida överlägsen de amerikanska utgåvorna från samma tid.

Atlantic tog bort sidor från originalavsnitten för att kunna passa in två eller tre amerikanska standardavsnitt (17–20 sidor under den aktuella perioden) i en svensk standardtidning (32 eller 48 sidor). Denna kritik är sakligt korrekt och naturligtvis störande för en samlare som önskar en komplett samling. Dock klippte Atlantic på det hela taget inte mycket mer än efterföljaren Semic. Endast under kortare perioder, i synnerhet slutet av 1979 och mitten av 1981, var denna bortredigering av sidor mycket omfattande. Obekräftad information gör för övrigt gällande att Marvel vid denna tid hade ett system med drop pages, det vill säga enstaka sidor som inte förde handlingen framåt, just för att de europeiska förlagen skulle ha något att klippa bort.

Den mest berättigade kritiken är att namnen på serieskaparna, liksom även amerikanska originalnummer, mycket sällan angavs. Detta började dock förbättras mot slutet av utgivningen.

Utgivning

Redan 1976 stod Atlantic som samarbetsparter vid Pingvinförlagets utgivning av ett flertal antologiserietidningar i pocketformat – ett samarbete som pågick till 1986 (se Pingvinförlaget för denna utgivning).

1977–1984: Marvel (och lite annat)

1977 inleddes dock den egna serietidningsutgivningen i och med att man tog över fem av de på marknaden mest etablerade titlarna bland det utbud som ett knappt år tidigare hade överförts från det nedlagda Williams förlag till Semic Press:

Serie Utgivningsår Sidoutgivning Kommentar
Bamse 1977–1982 Övertogs från Semic Press och övertogs av Rune A-serier
Pellefant 1977–1993 10 julalbum ("Pellefants julfest") 1978–1987 Övertogs från Semic Press
Tarzan 1977–1990 Julalbum, m.fl. album, 1977–1990
1 "superseriepocket" 1980
Övertogs från Semic Press
Tarzans son 1977–1990 1 "julextra" 1977
4 presentalbum 1979–1982
Övertogs från Semic Press
Hette Korak 1977–1978
Helan och Halvan 1978–1987 3 jättealbum 1981–1982
9 presentalbum 1979–1987
Övertogs från Semic Press

1978 inleddes Atlantics Marvelutgivning som skulle komma att dominera förlaget ända fram till 1984 då man förlorade rättigheterna till förmån för Semic Press. Ett drygt dussin Marveltitlar, men en påtaglig sidoutgivning, hade då hunnit ges ut på förlaget:

Serie Utgivningsår Sidoutgivning Kommentar
Atlantic Special 1978–1979
Fantastiska Fyran 1978–1981 1 "superseriealbum" 1979
1 "superseriepocket" 1979
Hette Atlantic-serien 1978–1980
John Carter 1978–1979 1 presentalbum 1979
Mina klassiker 1978–1979 4 album 1979–1981
Spindelmannen 1978–1984 12 "superseriealbum" 1979–1984
11 "superseriepocket" 1979–1984
4 ytterligare album 1978–1980
1 "extrasommarläsning" 1984
Hulk 1980–1984 12 "superseriealbum" 1979–1984
7 "superseriepocket" 1979–1983
1 "extrasommarläsning" 1984
Atlantic Special 1981–1982
Star Trek 1981–1982
Dracula 1982–1984
Marvel Special 1982
Miss Hulk 1982–1984
Ka-Zar 1983–1984
Tarantella 1984

Jämte Marvelutgivningen föddes under den första halvan av 1980-talet ytterligare fyra titlar, varav ingen blev långvarig på förlaget:

Serie Utgivningsår Sidoutgivning Kommentar
Vilde Ville & C:o 1980–1983 1 julalbum 1980
Peos bästa 1981–1983 2 julalbum 1980–1981 Övertogs från Peo förlag
Attackserien 1983
Mumin 1983–1985 Övertogs från Albinsson & Sjöberg

1985–1989: Mellanår

Efter förlusten av Marvel, var Atlantic tillbaka på de serietidningar de hade startat med ett decennium tidigare (minus bästsäljaren Bamse som nu utgavs på eget förlag). De flesta försök att etablera nya tidningar blev kortvariga.

Serie Utgivningsår Sidoutgivning Kommentar
Mina klassiker 1986–1988 Reprisering av serier från Illustrerade Klassiker
Nisse 1986–1991
Snurre Sprätt 1987–1988
Transformers 1987–1991
Nils Holgersson 1988 1 presentalbum 1988
The Real Ghostbusters 1988–1990
Centerserien 1989–1990
Dracula 1989 Reprisering av förlagets Marveltitel med samma namn från 1982

1990–2000: Samarbeten och uppköp

1990-talet inleddes med att Atlantic och det relativt nystartade förlaget Pandora Press slog samman sina utgivningar. Bland Pandoras titlar fanns Magnum Comics, samt Larson som skulle bli en av utgivarnas främsta titlar och överleva Atlantics förlag med två decennier. Flertalet nya titlar under 1990-talet publicerades i samarbete mellan Pandora (som inte längre hade någon utgivning utöver Atlantic-samarbetet) och Atlantic. En av Atlantics titlar publicerades dessutom i samarbete med RSR Epix. 1993 köpte Atlantic upp Tago förlag, som fram till 1997 fortsatte existera som ett dotterbolag inom Atlantic (och då stod som utgivare för mycket av nedan nämnda sidoutgivning). 2000 blev Atlantic själva uppköpta av Egmont Serieförlaget, som övertog utgivningen av dess fyra kvarlevande titlar:

Serie Utgivningsår Sidoutgivning Kommentar
Dinosaurie-jägarna 1990 Övertogs från Pandora Press
Don Martin 1990–1991 Övertogs från Pandora Press
Larson! 1990–2000 Årgång 1991–1998 samlades även i limmade årgångsvolymer
13 "Pandora Pocket" 1990–1993
3 "Pandora Album" 1990
3 "Ko-bok" 1994
Övertogs från Pandora Press och övertogs av Egmont
Magnum Comics 1990–1997 3 "Magnum album" 1990–1991 Övertogs från Pandora Press
Magnum Special 1990–1993 Övertogs från Pandora Press
Barracuda 1990–1991
Gnuttarna 1990
Lek med Popples 1990
Maxx 1990–1991 Utgiven i samarbete med RSR Epix
Trixie 1990 2 "Trixie pocket" 1990
Nintendo-Magasinet 1990–1994
Pyton 1990–1998 Årgång 1991–1998 samlades även i limmade årgångsvolymer
1 "Pyton skoldagbok" 1993
Teenage Mutant Hero Turtles 1990–1996 8 "postertidningar" 1991–1992
Action-serien 1991–1992
Judge Dredd 1991–1992
Ponny-magasinet 1991–1992
Punisher 1991–1992
Teenage Mutant Hero Turtles Special 1991–1993 Innehållet varierade från inga serier till bara serier
Hook 1992
Mega-Pyton 1992–2000 Övertogs av Egmont
Ponny-magasinet Special 1992
Smurferna 1992–1993 1 julalbum ("Smurfig jul") 1999
Svenska Puckomagasinet 1992
Toxic 1992
Våra värsta år 1992–1993
Bizarro 1993–1995
Star Trek: The Next Generation 1993
Transformers 1993
Ernie 1995–2000 Årgång 1996–1999 samlades även i limmade årgångsvolymer
2 julalbum 1998–1999
2 "Tago humorpocket" 1996–1997
2 "Humorpocket" 1998
5 inbundna böcker 1993–1998
Övertogs av Egmont
Galago 1996–1997 Övertogs från Tago förlag och övertogs av Ordfront.
Svenska Mad 1997–2000 Årgång 1998–1999 samlades även i limmade årgångsvolymer
2 seriealbum 1997–1998
2 "MAD-pocket" 1998 (ingår även i "Humorpocket")
1 julalbum ("Stora julpajaren") 1999
Övertogs av Egmont

Övrig albumutgivning

Utöver den album- och serieboksutgivning som var direkt kopplad till förlagets serietidningstitlar, publicerade Atlantic även en inte oansenligt mängd ytterligare seriepublikationer.

Under förlagets första period, 1977–1984, utgavs dels några engångsalbum från Marvel, men också några andra album:

Serie Utgivningsår Antal Kommentar
"Sagan om ringen" 1979–1981 3 Ny upplaga 1988
"Läderlappen Presentalbum" 1980 1 Från DC Comics
"Stålmannen Presentalbum" 1980 1 Från DC Comics
"James Bond: Ur dödlig synvinkel" 1981 1 Filmadaption från Marvel
"Annie" 1982 1 Filmadaption från Marvel
"Conan barbaren" 1983 1 Från Marvel

Även under mellanperioden, 1985–1989, utkom ett par engångspublikationer, varav en Marvelproducerad:

Serie Utgivningsår Antal Kommentar
"Reodor och Teodor ringer in julen" 1986 1
"Willow" 1988 1 Filmadaption från Marvel

Under 1990-talet övergick utgivningen till att fokusera på humorserier, och även erotik. Dessutom samarbetade förlaget med RSR Epix ("Kängurupocket" och "Kaninpocket") och det förvärvade förlaget Tago.

Serie Utgivningsår Antal Kommentar
"Peanuts Pocket" 1990–1991 2 Pocket
"Playboy Album" 1992 1 Serier av Horacio Altuna
"Cherry: Pang på rödbetan!" 1993 1 Pocket
"Jönssonligan" 1993, 1998 2
"Sigges lagun: Simma lugnt!" 1999 1 Pocket

Mer om Atlantic Förlags AB