Disneyserier från USA

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Disneyserier har publicerats och producerats i ursprungslandet USA sedan 1930 i såväl av Walt Disney Company själva, som på licens, och såväl som dagspresserier som för serietidningar.

USA-producerade serier har varierande seriekod, beroende på produktionsbolag.

Förlagsöversikt

Historik

De första sextio åren

Huvudartiklar: Disneys dagspresserier, Disneyserier från Western, Disneyserier från Walt Disney Studios, och Disneyserier från Gladstone

1930 inledde Walt Disney produktionen av disneyserier i och med dagspresserien "Musse Pigg". Inledningsvis skrev Disney själv manus, men överlät det snart till Floyd Gottfredson, som blev central i produktioen, och jämte Al Taliaferro på "Kalle Anka" kommit att bli den mest namnkunniga kreatören. 1989 avslutades verksamheten, men "Kalle Anka" och "Musse Pigg" fortsatte produceras i ytterligare några år, nu på licens av syndikatet King Features.

1941 inleddes Western Publishing mångåriga licensproduktion av disneyserier, med Walt Disney's Comics and Stories som flaggskepp, och serieskapare som Carl Barks, Paul Murry och Tony Strobl. Westerns serier kom att utgöra kärnan i flertalet av de internationella disneyserietidningar som etablerades under de kommande decenierna, inklusive svenska Kalle Anka & C:o, och verksamheten fortgick till 1984.

1962 hade dock det internationella suget efter disneyserier blivit såpass stort att Disneystudion själva inledde sitt "overseas"-program, en omfattande produktion av serier skapade direkt för serietidningar i främs Sydamerika och Europa.

Efter att Western avslutat den inhemska produktion av disneyserier försvann dessa serier närmast helt från den amerikanska marknaden. Undantaget var förlaget Another Rainbows utgivning av "Carl Barks Library" 1983-1990, vilken 1986 även knoppade av i en återupptagning av serietidningsutgivningen, inklusive Walt Disney's Comics and Stories. Nu debuterade bland andra Don Rosa och William Van Horn.

1990-talet

Huvudartiklar: Disneyserier från Disney Comics, Disneyserier från Gladstone, och Disneyserier från Marvel

1990 återkallade Walt Disney Company Gladstones licens, och inledde sin egen utgivning och produktion av tidningar och serier, genom förlaget Disney Comics. Projektet var ambitiöst, men blev kortvarigt, och gick i graven 1993 (produktionen fortsatt dock i begränsad skala för Disney Adventures ända till 2007). Gladstone återfick licensrätten till de klassiska figurerna, medan rätten till serier baserade på modernare figurer och filmer gick till Marvel Comics. Gladstones utgivning fortgick årtusendet ut, men Marvel-licensen övergick 1997 till Acclaim Comics.

Acclaims histroria som disneyutgivare blev kort, och var över inom ett år. Utgivningen bestod av serietidningarna Disney Action Club (4 nr) och Disney's Enchanting Stories (5 nr), och två engångsutgåvor baserade på långfilmsfigurer: "The Little Mermaid: Underwater Engagements" och "Beauty and The Beast: Holiday Special". Samtliga dessa utgåvor innehöll egenproducerade serier, och dessutom publicerade Acclaim den franskproducerade adaptionen av långfilmen "Herkules".

Ett nytt millennium

Efter att Gladstone avslutat sin verksamhet 1999, försvann de klassiska disneyserierna från den amerikanska marknaden under några år, för att 2003 återkomma på förlaget Gemstone, vilket till stor del bestod av samma förlagsfolk som Gladstone. Gemstone återupptog utgivningen av Walt Disney's Comics and Stories och andra tidningar med de klassiska disneyfigurerna, men hade bara en mycket begränsad egenproduktion av serier - totalt omfattande ca 10 avsnitt, varav adaptionerna av "Musse, Kalle och Långben: De tre musketörerna" och "Musses jul i Ankeborg", är de främsta. Utgivningen avslutades 2008.

Vid sidan av Gemstone hade även Dark Horse och SLG mindre disneyutgivning. Dark Horses bestod huvudsakligen av europeiskt producerade adaptioner av de animerade långfilmerna, men här märks även en egenproducerad version av långfilmen "Superhjältarna" (2004) och en uppdaterad version av den undanskymda 1940-talsserien "Gremlins" (2008). SLG:s utgivning pågick 2006-2008, var något större, och innefattar enbart serietidningar med egenproducerat material: Haunted Mansion (7 nr), Tron: Ghost in the Machine (6 nr), Wonderland (6 nr), och Gargoyles (18 nr, varav 6 i miniserien Gargoyles: Bad Guys).

Boom! Studios

2008 samlades all USA:s disneyutgivning under ett förlag, Boom! Studios, vilka hade en omfattande utgivning, till stor del bestående av egenproducerat material. Verksamheten blev dock kortlivad och lades ned redan 2011.

I de klassiska titlarna som Walt Disney's Comics and Stories publicerades uteslutande importerade serier och repriser, men utöver detta gav Boom! även ut ett antal titlar fyllda med egenproducerat material:

2010-talet

Huvudartiklar: Disneyserier från Disney Publishing Worldwide och Disneyserier från Marvel

2009 köpte Walt Disney Company upp Marvel Comics, men Marvels utgivning av Disney-märkta serier har varit mycket begränsad. Dock har Disneykoncernens eget bokförlag, Disney Publishing Worldwide, sedan 2010 en alltjämt växande internationell serieproduktion, huvudsakligen bestånde av långfilmsadaptioner och nya serier baserade på både filmer som tv-serier, såväl animationer som spelfilmsproduktioner. Dessa serier har i USA publicerats främst av IDW (som sedan 2015 ger ut bland annat Walt Disney's Comics and Stories igen) och Joe Books. IDW och Fantagraphics har dessutom inlett påkostade samlingsutgivningar av Barks, Gottfredsons, Rosas, och Taliaferros disneyproduktioner, och Papercutz har gett ut översatta italienska disneyserier.