Projekt webbserier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Seriewikins Projekt webbserier startades sensommaren 2011 för att se till att webbserier och dess skapare får artiklar med åtminstonne grundläggande data (sådant som man kan dra ur webbplatsen för serien) och en bild. Då mängden existerande webbserier är väldigt stor verkar det rimligast att börja med de kändaste/mer framträdande och arbeta sig nedåt. En sådan sortering kommer med nödvändighet bli subjektiv, men jag hoppas att de av seriewikins medarbetare som är intresserade kommer med sina åsikter om "viktighetsgraden" av serierna, så att sorteringen kan bli så objektiv som möjligt.

"Webbserie" är förvisso ett något flytande begrepp, men här räknas de serier som primärt publicerats på webben, och inte till exempel "Dilbert" och "Rocky" som primärt publiceras i annan form men också finns att tillgå på webben.

Projekt webbserier drivs/överses av [bnw] som fått wikianvändarnas stöd till detta i Seriewikins val 2011.

Alla användare är naturligtvis välkomna att bidra till projektet. Frågor och synpunkter kan framföras på denna sidas diskussionssida.

Mall

Det kommer att skapas en mall för webbserier, i form av en ruta till höger i artikeln, som inkluderar URL, uppdateringsdagar, etc. Denna ska läggas till till samtliga webbserier.

Serier

Här är alla av seriewikin kända webbserier (och vissa andra relaterade fenomen, markerade med asterisk). De är sorterade under fyra nivåer efter hur kända/framstående/"viktiga" de är. Även under de fyra nivåerna försöker vi hålla en grov sortering. Diskussioner om prioritetsordningen hålls på diskussionssidan. Även förslag på tillägg av nya serier ser jag gärna sker på diskussionssidan, så att jag kan hålla lite struktur på listningarna.

Genomgångna artiklar genomstrykes. Ingen artikel (om en serie) anses genomgången utan mall.

Hög prioritet

Hög medelprioritet

Låg medelprioritet

Låg prioritet

Relaterat