Lista över DC-titlar (2011-2016)

Från Seriewikin
(Omdirigerad från New 52)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
DC:s Justice League i New 52-tappningen, med ytterligare hjältar i bakgrunden. Tecknat av Jim Lee. © DC Comics.

Förlaget DC Comics genomförde 2011 sin mest omfattande reboot på huvudutgivning (DC:s universum) sedan 1986 års "Crisis on Infinite Earths". Nysatsningen fick namnet "The New 52", vilket också blev etiketten för denna utgivning under åren 2011-2015. Termen kan dessutom syfta på det "multiversum" av 52 parallella världar som tillsammans utgjorde DC:s universum under denna period.

Detta är en komplett lista (exklusive reklam- och gratisutgåvor) av förlagets utgivning under perioden.

Huvudutgivning

Översikt

Sommaren 2011 hade utgivningen av samtliga förlagets tidningar avslutats (undantaget underetiketterna Vertigo och Johnny DC, samt satirtidningen Mad Magazine), och i september samma år återuppstod flertalet av dem med ny, nollställd, numrering. Detta innefattade bland annat de anrika Action Comics och Detective Comics som hade publicerats utan avbrott sedan 1930-talet.

Innehållsmässigt var bakgrunden till omstarten miniserien Flashpoint i vilken superhjälten Flash orsakar en omdaning av seriens verklighet (det så kallade DC:s universum), inklusive dess historia och de människor som befolkar den (Batman, Superman, Wonder Woman m.fl.) och deras bakgrund och inbördes relationer.

"The New 52"-etiketten bibehölls till och med maj 2015, men händelseförloppet fortgick i ytterligare ett år, innan nästa stora omdaning/reboot tog vid: "DC Rebirth", med start i juni 2016.

2012 började DC att producera serier direkt för digital publicering, under rubriken "DC Digital First". Samtliga dessa serier kom sedermera även att publiceras i tryckt utgåva, vilket är den version som anges nedan.

Reguljära titlar

När utgivningen inleddes i september 2011 delades den upp i sju grupper: "Superman", "Batman", "Green Lantern", "Justice League", "Young Justice", "The Edge" (med krigs-, science fiction-, västern- och kriminalserier, samt figurer från WildStorm-etiketten) och "The Dark" (med figurer från Vertigo-etiketten).

Ursprungligen omfattade utgivningen 52 titlar. När någon av dessa avslutades fylldes dess plats av en ny titel, och denna successiva utveckling skedde i nio "vågor" under "The New 52"-etiketten och i ytterligare två efter att den hade avslutats: den andra vågen kom i maj 2012, den tredje i september 2012, den fjärde i januari-mars 2013, den femte i maj-juli 2013, den sjätte i oktober-december 2013, den sjunde i april 2014, den åttonde i juni-juli 2014, och den nionde i oktober-december 2014. Ytterligare en våg kom i samband med att "The New 52"-etiketten försvann i juni 2015, och en sista kom i oktober 2015, ett drygt halvår innan "DC Rebirth" inleddes. I september 2016, när "DC Rebirth" redan var sjösatt, följde en sista reguljär titel som utspelade sig i "The New 52"-kontinuiteten, "Gotham Academy: Second Semester".

För att markera årsdagen av "The New 52" avbröts den reguljära utgivningen av temanummer i september månad 2012 ("Zero" – med tidningar som utspelade sig innan varje titels #1; notera dock att #0 av Harley Quinn och Justice League United, inte publicerades som en del av 2012-eventet), 2013 ("Villains" – med tidningar "kapade" av respektive series huvudfiende(r)), och 2014 ("Futures End" – med tidningar som utspelar sig i framtiden). Sommaren 2015 publicerades dessutom extranummer av en handfull "Batman"-relaterade titlar, vilka anknöt till "Batman"-sviten "Endgame", publicerad i Batman #35-40. Härutöver publicerades också annuals av flera titlar.

De månatliga titlar som fortfor att publiceras under hela perioden september 2011 till maj 2016, totalt 12 till antalet, kom vardera att in alles omfatta 52 nummer, plus sidoutgivning.

Titel Våg Start Slut Huvud-
utgivning
Zero
(2012)
Villains
(2013)
Futures End
(2014)
Endgame
(2015)
Annuals Grupp
Action Comics 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 1-3 Superman
All-Star Western 1 2011 2014 1-34 0 The Edge
Animal Man 1 2011 2014 1-29 0 1-2 The Dark
Aquaman 1 2011 2016 1-52 0 1-2 1 1-2 Justice League
Batgirl 1 2011 2016 1-52 0 1 1 1-3 Batman
Batman 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 1-4 Batman
Batman and Robin 1 2011 2015 1-40 0 1-4 1 1-3 Batman
Batman: The Dark Knight 1 2011 2014 1-29 0 1-4 1 Batman
Batwing 1 2011 2014 1-34 0 1 Batman
Batwoman 1 2011 2015 1-40 0 1 1 Batman
Birds of Prey 1 2011 2014 1-34 0 1 Batman
Blackhawks 1 2011 2012 1-8 The Edge
Blue Beetle 1 2011 2013 1-16 0 Young Justice
Captain Atom 1 2011 2012 1-12 0 Justice League
Catwoman 1 2011 2016 1-52 0 1 1 Batman
DC Universe Presents 1 2011 2013 1-19 0 Justice League
Deathstroke (vol. 2) 1 2011 2013 1-20 0 The Edge
Demon Knights 1 2011 2013 1-23 0 The Dark
Detective Comics 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 1 1-3 Batman
Frankenstein, Agent of S.H.A.D.E. 1 2011 2013 1-16 0 The Dark
Green Arrow 1 2011 2016 1-52 0 1 1 1 Justice League
Green Lantern 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 1-4 Green Lantern
Green Lantern Corps 1 2011 2015 1-40 0 1 1-2 Green Lantern
Green Lantern: New Guardians 1 2011 2015 1-40 0 1 1-2 Green Lantern
Grifter 1 2011 2013 1-16 0 The Edge
Hawk & Dove 1 2011 2012 1-8 Young Justice
I, Vampire 1 2011 2013 1-19 0 The Dark
Justice League 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 Justice League
Justice League Dark 1 2011 2015 1-40 0 1-2 1 1-2 The Dark
Justice League International 1 2011 2012 1-12 1 Justice League
Legion Lost 1 2011 2013 1-16 0 Young Justice
Legion of Super-Heroes 1 2011 2013 1-23 0 Young Justice
Men of War 1 2011 2012 1-8 The Edge
Mister Terrific 1 2011 2012 1-8 Justice League
Nightwing 1 2011 2014 1-30 0 1 Batman
O.M.A.C. 1 2011 2012 1-8 The Edge
Red Hood and the Outlaws 1 2011 2015 1-40 0 1 1-2 Batman
Red Lanterns 1 2011 2015 1-40 0 1 1 Green Lantern
Resurrection Man 1 2011 2012 1-12 0 The Dark
Static Shock 1 2011 2012 1-8 Young Justice
Stormwatch 1 2011 2014 1-30 0 The Edge
Suicide Squad 1 2011 2014 1-30 0 The Edge
Superboy 1 2011 2014 1-34 0 1 1 Superman
Supergirl 1 2011 2015 1-40 0 1 Superman
Superman 1 2011 2016 1-52 0 1-4 1 1-3 Superman
Swamp Thing 1 2011 2015 1-40 0 1 1 1-3 The Dark
Teen Titans (vol. 4) 1 2011 2014 1-30 0 1-2 1-3 Young Justice
The Flash 1 2011 2016 1-52 0 1-3 1 1-4 Justice League
The Fury of Firestorm: The Nuclear Men 1 2011 2013 1-20 0 Justice League
The Savage Hawkman 1 2011 2013 1-20 0 Justice League
Voodoo 1 2011 2012 1-12 0 The Edge
Wonder Woman 1 2011 2016 1-52 0 1-2 1 1 Justice League
Batman, Incorporated 2 2012 2013 1-13 0 Batman
Dial H 2 2012 2013 1-15 0 The Dark
Earth 2 2 2012 2015 1-32 0 1-2 1 1-2 Justice League
G.I. Combat 2 2012 2012 1-7 0 The Edge
The Ravagers 2 2012 2013 1-12 0 Young Justice
Worlds' Finest 2 2012 2015 1-32 0 1 1 Justice League
Sword of Sorcery 3 2012 2013 1-8 0 The Dark
Talon 3 2012 2014 1-17 0 Batman
Team 7 3 2012 2013 1-8 0 The Edge
Trinity of Sin: The Phantom Stranger 3 2012 2014 1-22 0 1 The Dark
Constantine 4 2013 2015 1-23 1 The Dark
Justice League of America (vol. 2) 4 2013 2014 1-14 1-4 Justice League
Justice League of America's Vibe 4 2013 2013 1-10 Justice League
Katana 4 2013 2013 1-10 Justice League
Threshold 4 2013 2013 1-8 The Edge
Batman/Superman 5 2013 2016 1-32 1 1 1-2 Superman
Larfleeze 5 2013 2014 1-12 Green Lantern
Superman Unchained 5 2013 2014 1-9 Superman
The Green Team: Teen Trillionaires 5 2013 2014 1-8 The Edge
The Movement 5 2013 2014 1-12 The Edge
Trinity of Sin: Pandora 5 2013 2014 1-14 1 The Dark
Harley Quinn 6 2013 2016 1-30 & 0 1 1 Batman
Justice League 3000 6 2013 2015 1-15 Justice League
Superman/Wonder Woman 6 2013 2016 1-29 1 1-2 Superman
Aquaman and the Others 7 2014 2015 1-11 1 Justice League
Justice League United 7 2014 2015 1-16 & 0 1 1 Justice League
Secret Origins 7 2014 2015 1-11 Justice League
Sinestro 7 2014 2016 1-23 1 1 Green Lantern
Grayson 8 2014 2016 1-20 1 1-3 Batman
Infinity Man and the Forever People 8 2014 2015 1-9 1 The Edge
New Suicide Squad 8 2014 2016 1-22 1 1 The Edge
Star-Spangled War Stories Featuring G.I. Zombie 8 2014 2015 1-8 1 The Edge
Teen Titans (vol. 5) 8 2014 2016 1-24 1 1-2 Young Justice
Arkham Manor 9 2014 2015 1-6 1 Batman
Deathstroke (vol. 3) 9 2014 2016 1-20 1-2 The Edge
Gotham Academy 9 2014 2016 1-18 1 1 Batman
Gotham by Midnight 9 2014 2015 1-12 1 Batman
Klarion 9 2014 2015 1-6 The Dark
Lobo 9 2014 2015 1-13 1 The Edge
Secret Six 9 2014 2016 1-14 The Edge
Trinity of Sin 9 2014 2015 1-6 The Dark
Batman Beyond 10 2015 2016 1-16 Batman
Black Canary 10 2015 2016 1-12 Justice League
Constantine: The Hellblazer 10 2015 2016 1-13 The Dark
Cyborg 10 2015 2016 1-12 Justice League
Doctor Fate 10 2015 2016 1-18 Justice League
Earth 2: Society 10 2015 2017 1-22 1 Justice League
Justice League 3001 10 2015 2016 1-12 Justice League
Justice League of America (vol. 3) 10 2015 2016 1-10 Justice League
Martian Manhunter 10 2015 2016 1-12 Justice League
Midnighter 10 2015 2016 1-12 The Edge
Red Hood/Arsenal 10 2015 2016 1-13 Batman
Robin: Son of Batman 10 2015 2016 1-13 Batman
Starfire 10 2015 2016 1-12 The Edge
The Omega Men 10 2015 2016 1-12 The Edge
We Are... Robin 10 2015 2016 1-12 Batman
Superman: Lois & Clark 11 2015 2016 1-8 Superman
Telos 11 2015 2016 1-6 Justice League
Gotham Academy: Second Semester 2016 2017 1-12 Batman

Mini- och maxiserier

Titel Antal nummer Utgiven
Huntress 6 2011- 2012
Legion: Secret Origin 6 2011-2012
My Greatest Adventure 6 2011-2012
Penguin: Pain and Prejudice 5 2011-2012
The Shade 12 2011-2012
The Ray 4 2011-2012
Night Force 7 2012
National Comics 4 2012
Phantom Lady and Doll Man 4 2012
Human Bomb 4 2012-2013
Forever Evil 7 2013-2014
Damian: Son of Batman 4 2013-2014
Forever Evil: A.R.G.U.S. 6 2013-2014
Forever Evil: Arkham War 6 2013-2014
Forever Evil: Rogues Rebellion 6 2013-2014
Batman Eternal 52 2014-2015
Futures End 48 + #0 2014-2015
Superman: Doomed 2 2014
The Multiversity 2 + 7 engångsutgåvor 2014-2015
Earth 2: World's End 26 2014-2015
Convergence 8 + #0 + 40 miniserier á 2 nummer 2015
Justice League: Darkseid War 7 2015-2016
Batman and Robin Eternal 26 2015-2016
Robin War 2 2015-2016
All-Star Section Eight 6 2015
Bat-Mite 6 2015
Bizarro 6 2015
Doomed 6 2015
Green Lantern: Lost Army 6 2015
Harley Quinn and Power Girl 6 2015
Prez 6 2015
Titans Hunt 8 2015-2016
Green Lantern Corps: Edge of Oblivion 6 2016
Poison Ivy: Cycle of Life and Death 6 2016
Suicide Squad Most Wanted: Deadshot and Katana 6 2016
Swamp Thing 6 2016
Legends of Tomorrow 6 2016
Harley Quinn and Her Gang of Harleys 6 2016
Bloodlines 6 2016
Raven 6 2016-2017

Engångsutgåvor

Titel Utgiven
The New 52!: Free Comic Book Day Special Edition 2012
Batman, Incorporated: Special 2013
Young Romance: A New 52 Valentine's Day Special 2013
Batman: Joker's Daughter 2014
Booster Gold: Futures End 2014
Forever Evil Aftermath: Batman vs. Bane 2014
Harley Quinn: Holiday Special 2014
Harley Quinn Invades Comic-Con International: San Diego 2014
New Gods: Godhead 2014
Robin Rises: Alpha 2014
Robin Rises: Omega 2014
Suicide Squad: Amanda Waller 2014
Superman: Lois Lane 2014
DC Comics: Divergence: Free Comic Book Day 2015
Harley Quinn Road Trip Special 2015
Harley Quinn Valentine's Day Special 2015
Harley Quinn and the Suicide Squad April Fool's Special 2016

Relaterad superhjälteutgivning

Parallellt med "The New 52"-utgivningen utkom under perioden september 2011 till maj 2016 även andra serier med figurer från DC:s universum. Gemensamt för denna utgivning är att den inte påverkas av händelseförloppet i den huvudsakliga utgivningen; sålunda inleddes vissa titlar innan 2011 och vissa har fortsatt efter 2016.

Denna utgivning innefattar huvudsakligen serier baserade på merchandise som tv-serier, actionfigurer och tv-spel; crossovers med andra serier; fristående serieromaner, miniserier, och antologitidningar; samt barnserier, varav flera baserades på samtida animerade tv-serier. Härtill kommer "Earth One"-utgivningen, en fristående svit av ambitiösa serieromaner, och Frank Millers fortsättning på åttiotalsserien "The Dark Knight Returns".

Alternativa världar

DC: Earth One

En långsamt växande serievärld berättad genom ambitiösa serieromaner.

Dark Knight Universe

Fortsättningen på Frank Millers åttiotalsserie "The Dark Knight Returns".

Before Watchmen

Prequel-serier baserade på åttiotalsklassikern "Watchmen".

Barnserier

Till och med 2012 publicerades dessa titlar på underetiketten Johnny DC.

Merchandisebaserade serier

Batman: The Arkham Saga

Smallville

Ame-Comi Girls

Arrowverse

Injustice

Batman '66

DC Animated Universe

Till och med 2012 publicerades dessa titlar på underetiketten Johnny DC.

Andra animationer

Till och med 2012 publicerades dessa titlar på underetiketten Johnny DC.

Övrigt

Fristående serieromaner, miniserier, och antologier

Crossovers

Se Lista över förlagscrossovers med DC:s universum

Andra serier

Utöver superhjälteserierna har DC alltjämt en utgivning av serier i andra genrer, inklusive licensproduktioner. Flera av dessa började som projekt på den år 2010 nedlagda etiketten WildStorm.

Mad Magazine

Se huvudartikeln Mad Magazine

Satirtidningen Mad, inklusive sidoutgivning bestående av album och engångstidningar, ges sedan 1960-talet ut av DC Comics.

Masters of the Universe

Se huvudartikeln He-Man and the Masters of the Universe (DC)

Sedan 2012 har DC licens från leksakstillverkaren Mattel att producera serier med Masters of the Universe.

Warner Bros. Animation och Cartoon Network

Barnserieutgivning baserad på Warner-ägda koncept. Publicerades t.o.m. 2012 på etiketten Johnny DC, och inkluderade långkörare som Cartoon Network Action Pack (2006-2012), Looney Tunes (utgiven sedan 1994), och Scooby-Doo, Where Are You? (utgiven sedan 2010). En ny titel tillkom under perioden 2011-2016.

Vertigo

Se huvudartikeln Lista över Vertigo-titlar

Genom etiketten Vertigo fortsatte DC publicera vuxenserier.

World of Warcraft

På licens från datorspelstillverkaren Blizzard Entertainment.

Datorspel

Utöver ovan nämnda World of Warcraft, licensproducerades flera andra serier baserade på datorspel.

TV-serier

Övrigt