Lista över amerikanska Batman-tidningar

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Serien "Batman" debuterade 1939 i Detective Comics #27. Ett år senare utkom första numret av seriens egenbetitlade tidning, och därefter har dessa två tidningar utgjort de främsta "Batman"-publikationerna.

Seriens popularitet har dock resulterat i både ytterligare "Batman"-titlar, och en stor mängd avläggare, med moderseriens bifigurer i huvudrollerna. Här listas samtliga reguljära serier – d.v.s. inga miniserier, maxiserier eller engångsutgåvor.

Batman har också under långa perioder figurerat som en av flera centralpersoner i superhjältegrupperna "Justice Society" och "Justice League", och hans sidekick Robin har tillsammans med bifigurer från andra av DC:s serier spelat huvudrollen i "Teen Titans" – varken "Justice"- eller "Teen Titans"-utgivningen är dock inkluderad här. Inte heller duoserien "Superman & Batman" är inkluderad.

Slutligen har även filmatiseringar som DC Animated Universe och diverse merchandise gett upphov till en mindre mängd mer omfattande "Batman"-serier. Inte heller denna produktion är inkluderad.

Vid två tillfällen har förlaget genomfört så stora omdaningar av hela DC:s universum att alla tidningar inklusive "Batman"-titlarna fick ny numrering: "The New 52" 2011, och "DC Rebirth" 2016.

Lista

Serietidningen Detective Comics

Se nedan: Detective Comics
Titel Start Slut Huvudnumrering Annuals Extra utgivning
Vol. 1 1939 2011 27–881 1–12
Vol. 2. 2011 2016 1–52 1–3 #0,
Villians #1–4,
Futures End #1,
Endgame #1
(återupptagen
numrering)
2016 934– 1–3

Serietidningen Batman

Se nedan: Batman
Titel Start Slut Huvudnumrering Annuals Extra utgivning
Vol. 1 1940 2011 1–713 1–28 #0,
#1.000.000,
Blackest Night #1–3,
Giant #1–3 & 2009–2011,
Plus #1
Vol. 2 2011 2016 1–52 1–4 #0,
Villians #1–4,
Futures End #1
Vol. 3 2016 1– 1–5 Rebirth #1

Andra "Batman"-titlar

Titel Start Slut Huvud-
numrering
Annuals Extra utgivning
World's Finest Comics
(med Batman som biserie)
1941 1954 1–70
The Brave and the Bold 1965 1983 59–200
Batman and the Outsiders 1983 1986 1–32 1–2
Batman: Legends of the Dark Knight 1989 2007 1–124 1–7 #0
Batman: Shadow of the Bat 1992 2000 1–94 1–5 #0,
#1.000.000
The Batman Chronicles 1995 2001 1–23
Batman: Gotham Knights 2000 2006 1–74
Batman and the Outsiders 2007 2009 1–14
Batman Confidential 2007 2011 1–54
Batman and Robin 2009 2011 1–26
Batman: Streets of Gotham 2009 2011 1–21
Batman, Inc. 2011 2011 1–8
Batman: The Dark Knight 2011 2011 1–5
Batman and Robin 2011 2015 1–40 1–3 #0,
Villians #1–4,
Futures End #1
Batman: The Dark Knight 2011 2014 1–29 1 #0,
Villians #1–4
Batman, Inc. 2012 2013 1–13 #0
Batman: Arkham Manor 2014 2015 1–6 Endgame #1
All-Star Batman 2016 2017 1–14
Batman and the Outsiders 2019 2020 1–17 1
Batman: Urban Legends 2021 1–
Legends of the Dark Knight 2021 1–

Avläggare

Titel Start Slut Huvud-
numrering
Annuals Extra utgivning
Star Spangled Comics
(med Robin som biserie)
1947 1952 65–130
Batman Family 1975 1978 1–20
The Joker 1975 1976 1–9
Man-Bat 1975 1976 1–2
Outsiders 1985 1988 1–28 1
Adventures of the Outsiders 1986 1987 33–46
Huntress 1989 1990 1–19
Catwoman 1993 2001 1–94 1–4 #0,
#1.000.000,
Plus #1
Outsiders 1993 1995 1–24 #0
Robin 1993 2009 1–183 1–7 #0,
#1.000.000,
Giant #1,
Plus #1–2
Azrael 1995 2003 1–100 1–3 #1.000.000,
Plus #1
Nightwing 1996 2009 1–153 1–2 #1.000.000,
Giant #1
Anarky 1999 1999 1–8
Birds of Prey 1999 2009 1–127
Batgirl 2000 2006 1–73 1
Harley Quinn 2000 2004 1–38
Catwoman 2002 2008 1–82 Blackest Night #83
Gotham Central 2003 2006 1–40
Outsiders 2003 2007 1–50 1
Simon Dark 2007 2009 1–18
Azrael 2009 2011 1–18
Batgirl 2009 2011 1–24
Gotham City Sirens 2009 2011 1–26
Outsiders 2009 2011 15–40
Red Robin 2009 2011 1–26
Birds of Prey 2010 2011 1–15
Batgirl 2011 2016 1–52 1–3 #0,
Futures End #1,
Endgame #1
Batwing 2011 2014 1–34 #0,
Futures End #1
Batwoman 2011 2015 1–40 1 #0,
Futures End #1
Birds of Prey 2011 2014 1–34 #0,
Futures End #1
Catwoman 2011 2016 1–52 1 #0,
Futures End #1
Nightwing 2011 2014 1–30 1 #0
Red Hood and the Outlaws 2011 2015 1–40 1–2 #0,
Futures End #1
Talon 2012 2014 1–17 #0
Harley Quinn 2013 2016 1–30 1 #0,
Futures End #1
Grayson 2014 2016 1–20 1–3 Futures End #1
Gotham Academy 2014 2016 1–18 1 Endgame #1
Gotham by Midnight 2014 2015 1–12 1
Batman Beyond 2015 2016 1–16
Red Hood/Arsenal 2015 2016 1–13
Robin: Son of Batman 2015 2016 1–13
We Are... Robin 2015 2016 1–12
Gotham Academy: Second Semester 2016 2017 1–12
Batgirl 2016 2020 1–50 1–2
Nightwing 2016 1– 1–3 Rebirth #1
Batgirl and the Birds of Prey 2016 2018 1–22 Rebirth #1
Batwoman 2017 2018 1–18 Rebirth #1
Catwoman 2018 1– 1
Harley Quinn 2016 2020 1–75
Red Hood and the Outlaws /
Red Hood: Outlaw
2016 2020 1–52 1–3 Rebirth #1
Batman Beyond 2016 2020 1–50 Rebirth #1
Joker 2021 1–
Robin 2021 1–
Future State: Gotham 2021 1–

Huvudtitlarna

Detective Comics

Huvudartikel: Detective Comics

Batman

Huvudartikel: Batman

Före "Crisis on Infinite Earths"

World's Finest Comics

Huvudartikel: World's Finest Comics

The Brave and the Bold

Huvudartikel: The Brave and the Bold

Batman and the Outsiders (Vol. 1)

Batman and the Outsiders sjösattes 1983, som ersättare till The Brave and the Bold, vars sista nummer avslutas med en försmak av den nya tidningen.

Efter att ha lämnat Justice League bildar Batman en ny superhjältegrupp, Outsiders, bestående av Black Lightning, Geo-Force, Halo, Katana och Metamorpho. Batman lämnar dock gruppen i nr. 32, och fr.o.m. nr. 33 är titeln Adventures of the Outsiders.

Tidningen skrevs av Mike W. Barr och tecknades främst av Jim Aparo (de flesta nummer t.o.m. nr. 20) och Alan Davis (majoriteten av de efterföljande numren). Barr var också tidningen redaktör under merparten av utgivningen, men för de första numren svarade Len Wein och Nicola Cuti.

Modern Age Batman

Batman: Legends of the Dark Knight

Utgivningen av Batman: Legends of the Dark Knight inleddes 1989 som ett komplement till Detective Comics och Batman. Till skillnad från de äldre tidningarna skapades Legends of the Dark Knight av ständigt skiftande kreatörer, som berättade fristående historier från Batmans tidiga år som brottsbekämpare. Tonen låg inledningsvis nära Frank Millers stilbildande "Batman: Year One". Varje historia bredde under de första åren ut sig i fem nummer, varefter en ny seriesvit av andra serieskapare tog över.

Med tiden lättades ramarna upp något, och seriesviterna blev kortare – de flesta omfattade 2–3 nummer, men det förekom såväl längre sviter som kortare berättelser som avslutades i ett enda nummer. Dessutom kom några av 1990- och 2000-talens största "Batman"-event – "Knightfall", "No Man's Land" och "War Games" – att beredas plats också i Legends of the Dark Knight, trots att de utspelar sig i seriens nutitid.

Många av serierna i tidningen utspelar sig innan Batman fick en Robin vid sin sida, men under den senare delen av utgivningen började även en ung Dick Grayson figurera.

Utgivningen avslutades 2007, efter 215 nummer. Över 50 författare kom att bidra till tidningen, och bland de mest frekventa märks Dennis O'Neil, Doug Moench, James Robinson och Chuck Dixon. På tecknarsidan var ruljansen ännu större, med omkring 70 tecknare – få medverkade med mer än en svit.

Bland uppmärksammade seriesviter som originalpublicerades i Legends of the Dark Knight och sedemera rönt framgång i samlar format, som serieromaner, märks "Batman: Gothic" av Grant Morrison & Klaus Janson i #6–10.

Batman: Shadow of the Bat

Batman: Shadow of the Bat började ges ut 1992. Alan Grant var tidningens författare, medan tecknarna ambulerade – bland de mest frekventa märks Norm Breyfogle, Bret Blevins, Dave Taylor och Mark Buckingham.

Precis som Batman och Detective Comics utspelar sig Shadow of the Bat i seriens nutid, men dess fokus låg på psyket hos Batmans motståndare – varje nummer av tidningen inleddes vanligen med frasen "Shadow of the Bat falls upon [namnet på numrets skurk]".

1998 inleddes vad som skulle bli det två år långa eventet "No Man's Land", vilket genomsyrade hela "Batman”-utgivningen. Upplägget för Shadow of the Bat anpassades därmed till det större sammanhanget. Grant lämnade tidningen efter nr. 82, men tidningen fortsattes av andra "Batman"-författare tills "No Man's Land" avslutades år 2000 – nr. 94 blev det sista.

De senare numren av tidningen har samlats i flera olika "No Man's Land"-utgåvor, och sedan 2016 har DC publicerat årliga samlingsvolymer som samlar de tidigaste Shadow of the Bat-tidningarna i kronologisk ordning.

The Batman Chronicles

I och med de fyra månatliga "Batman"-titlarna Detective Comics, Batman, Batman: Legends of the Dark Knight och Batman: Shadow of the Bat utkom i början av 1990-talet 48 reguljära nummer med "Batman"-serier per år. Genom att lansera kvartalstidningen The Batman Chronicles 1995 kompletterades utgivningen så att det publicerades en ny "Batman"-tidning varje vecka året runt.

The Batman Chronicles saknades ett fast team av upphovsmän, och varje nummer bestod av tre kortare fristående serier. Närmare hälften av serierna fokuserade på bifigurer som Huntress, Jim Gordon, Robin, Nightwing, Oracle, Batgirl, Catwoman, Alfred Pennyworth, med flera, och under slutet av nittiotalet vigdes många tidningar till "No Man's Land"-eventet.

Vinternumret 2000/2001, nr. 23, blev det sista.

Batman: Gotham Knights

När det två år långa "Batman"-eventet "No Man's Land" avslutades år 2000, ersattes Batman: Shadow of the Bat med en ny tidning, Batman: Gotham Knights. Den nya tidningen fokuserade på samarbetet mellan Batman och hans närmaste "familj" av superhjältar: Robin, Nightwing och Oracle, samt i mindre utsträckning Huntress, Batgirl och Spoiler.

Inledande huvudförfattare var Devin Grayson, som fr.o.m. nr. 33 ersattes av Scott Beatty, och huvudtecknare, med start i nr. 8, var Roger Robinson.

2004, i och med nr. 50, övertog författaren A. J. Lieberman och tecknaren Al Barrionuevo huvudansvaret för tidningen, och handlingen skiftade därmed över till att framför allt handla om Batmans kamp mot den i Batman nyligen introducerade skurken Hush. 2006, i sviterna av miniserien "Infinite Crisis", lades tidningen nerm, och konflikten mellan Batman och Hush fortsatte sedemera i Detective Comics.

De 49 första numren innefattade även "Batman: Black and White", fristående historier om 8 sidor, skapade av ett flertal olika kreatörer, och tecknade i svart-vitt. "Batman: Black and White" har även producerats som miniserie i två omgångar, 1996 och 2013–2014, och materialet från Gotham Knights har sedemera samlats i två seriealbum.

Batman and the Outsiders (Vol. 2)

Efter att den första volymen av Batman and the Outsiders avslutades i mitten av 1980-talet genomgick Outsiders flera omstruktureringar, och det 50:e numret av den tredje volymen av Outsiders slutade med att Batman återtog ledningen för gruppen. Följdaktligen ersattes tidningen av en ny volym av Batman and the Outsiders hösten 2007.

Jämte Batman bestod denna Outsiders-inkarnation huvudsakligen av Batgirl, Francine Langstrom, Geo-Force, Grace Choi, Green Arrow, Katana, Metamorpho, ReMAC och Thunder.

Tidningen skrevs inledningsvis av Chuck Dixon, medan Julian Lopez och Carlos Rodriguez turades om på teckningssidan. Ryan Benjamin tog dock över som tecknare fr.o.m. nr. 10, och Frank Tieri som manusförfattare i det efterföljande numret.

2009, då Bruce Wayne raporterats död i miniserien Final Crisis, bytte Batman and the Outsiders namn till Outsiders igen. Denna gång bibehölls dock numreringen: Batman and the Outsiders nr. 14, följdes av Outsiders (vol. 4) nr. 15.

Dixons tio inledande tio nummer samlades sedemera i två seriealbum: "The Chrysalis" och "The Snare".

Batman Confidential

När Batman: Legends of the Dark Knight gick i graven 2007 ersattes den av den snarlika Batman Confidential. Likt sin föregångare utspelade sig den nya tidningen under Bruce Waynes tidiga Batman-karriär, och innehållet bestod av seriesviter som vanligen pågick i 3–5 nummer; när en svit var över vidtog en ny, av nya serieskapare.

Till skillnad från den tidigare tidningen strävade Batman Confidential dock efter att lägga större vikt vid hjältens inre liv, och hur hans tidigaste erfarenheter kom att forma honom för framtiden. Majoriteten av Batman Confidential-serierna samlades sedermera som serieromaner.

I och med att Dick Grayson övertog rollen som Batman 2009 var Batman Confidential under sista sista år en av få tidningar där Bruce Wayne alltjämt var huvudperson.

Precis som övriga DC:s tidningar lades Batman Confidential ner inför "The New 52" 2011. Nr. 54 blev det sista.

Batman and Robin (Vol. 1)

2009 övertog den forne Robin och Nightwing, Dick Grayson, rollen som Batman efter att Bruce Wayne antogs ha avlidit i Grant Morrisons miniserie Final Crisis. I samband med detta omstrukturerades hela Batman-utgivningen, och en av de centrala nya titlarna blev Batman and Robin, med Morrison som huvudförfattare.

Samtidigt som Dick övertog Batman-rollen, i miniserien Batman: Battle for the Cowl, blev Bruce Waynes son Damian Wayne den nye Robin, och det är dynamiken mellan Dick och Damian som är Batman and Robin-tidningens motor.

Morrison sammarbetade med flera olika tecknare fram till att han lämnade tidningen efter nr. 16. Därefter avlöste flera manusförfattare och tecknare varandra innan utgivningen avslutades efter nr. 26, i samband med lanseringen av "The New 52". Hela utgivningen samlades också i fyra seriealbum.

Batman: Streets of Gotham

Batman: Streets of Gotham var ännu en ny titel som sjösattes i samband med att Dick Grayson blev den nye Batman 2009. Huvudförfattare var Paul Dini och för teckningarna svarade Dustin Nguyen.

Tidningens unika grepp var att låta serien bifigurer – Gotham Citys poliser, skurkar, och vanliga medborgare, agera berättarröster. Handlingen omfattade tre sviter, som sedermera även publicerades som tre seriealbum: "Hush Money" (nr. 1–4), "Leviathan" (nr. 5–11), och "The House of Hush" (nr. 12–21). I den sistnämnda har Bruce Wayne återvänt till Gotham och återupptar Batman-rollen.

I de första tretton numren publicerades också en följetong med Kate Spencer som Manhunter, skriven av Marc Andreyko och tecknad av Szymon Kudranski. Även i de senare numren publucerades korta serier med Two-Face och Ragman, men efter nr. 21 avslutades tidningen i förberedelse för "The New 52"-satsningen.

Batman, Inc. (Vol. 1)

När Bruce Wayne 2010 återvände efter att i närmare två år ha förmodats vara död, hade Dick Grayson övertaget rollen som Batman. Grayson fortsatte att ha huvudrollen i de stora Batman-tidningarna Batman, Detective Comics, och Batman and Robin, men en handfull mindre titlar fokuserade på Bruce.

På Gothams gator fanns det nu två Batman, och i Grant Morrisons Batman and Robin nr. 16 hade författaren låtit Bruce besluta sig för att grunda ett världsomspännande nätverk av brottbekämpare av samma typ som han och Dick. Därefter lämnade Morrison Batman and Robin för att skapa Batman, Inc..

I den nya tidningen kom flera internationella superhjältar – Japans Batman of Japan, Kongos Batwing, Frankrikes Nightrunner, Argentinas El Gaucho, Englands The Hood, och Australiens Dark Ranger – att utgöra Bruce Waynes brottsbekämparorganisation Batman, Inc., vilken också innefattade bland andra såväl Outsiders som Gothams etablerade Batman-familj av hjältar. Seriens primära antagonister var brottssyndikatet Leviathan.

Som tecknare fungerade främst duon Yanick Paquette och Michel Lacombe, samt Chris Burnham. Tidningens historia blev dock kort – efter bara 8 nummer var det dags för DC:s genomgripande nysatsning "The New 52", vilket innebar att utgivningen av samtliga förlaget tidningar avslutades hösten 2011. Innehållet i de tilltänkta nionde och tionde numren publicerades 2012 som engångstidningen "Batman Incorporated: Leviathan Strikes!". Hela seriens tio delar samlades därefter som en serieroman.

Batman: The Dark Knight (Vol. 1)

Jämte Batman, Inc., prequeltidningen Batman Confidential, och senare nummer av Batman: Streets of Gotham axlade den återvändande Bruce Wayne rollen som Batman även i en fjärde tidning – Batman: The Dark Knight, skriven och tecknad av David Finch.

Fem nummer av tidningen han publiceras under 2011, innan DC nylanserade hela sitt utbud genom "The New 52". Den femdelade seriesviten "Golden Dawn", med Batman och demonen Etrigan i huvudrollerna, fyllde hela utgivningen och publicerades sedemera som en serieroman.

The New 52

Batman and Robin (Vol. 2)

I och med reboten "The New 52" avslutades utgivningen för samtliga titlar sommaren 2011, men flertalet återuppstod med nollställd numrering under den påföljande hösten.

För "Batman"-serien innebar nystarten inte minst att Bruce Wayne åter var den ende Batman. Rollen som Robin bibehölls dock av Damian Wayne, vilket innebar att duon Batman och Robin nu bestod av far och son, och det var denna dynamik som volym 2 av Batman and Robin, skriven av Peter Tomasi och tecknad av Patrick Gleason, gestaltade.

Tidningen utkom med totalt 40 nummer, t.o.m. 2015. Från sommaren 2013 till sommaren 2014 var dock Damian död, varför titeln på nr. 19–32 varierade: Batman and Red Robin (19), Batman and Red Hood (20), Batman and Batgirl (21), Batman and Catwoman (22), Batman and Nightwing (23), Batman and Two-Face (24–28), Batman and Aquaman (29), Batman and Wonder Woman (30), Batman and Frankenstein (31), och Batman and Ra's al Ghul (32).

Hela serien finns samlad i sju seriealbum.

Batman: The Dark Knight (Vol. 2)

Efter rebooten "The New 52" återkom David Finch till den andra inkarnationen av Batman: The Dark Knight.

Efter att ha medförfattat tidningens första fyra nummer med Paul Jenkins, fortsatte Finch enbart i rollen som tecknare. Fr.o.m. det nionde numret övertogs manusförfattaren av Gregg Hurwitz, och efter att Finch lämnade tidningen efter nr. 15, fortsatte Hurwitz som författare tillsammans med flera olika tecknare. Nr. 29 avslutade serien, som även samlats i fyra seriealbum.

Batman, Inc. (Vol. 2)

Grant Morrison hade börjat som huvudförfattare på Batman 2006 och under de efterföljande fem åren präglat "Batman”-serien mer än någon annan. Vid tiden för DC:s förlagsövergripande "The New 52"-reboot 2011 var han verksam på Batman, Inc, och efter att rebooten genomförts återuppstod titeln, som nu kom att avsluta Morrisons Batman-verk. Huvudtecknare var Chris Burnham.

Tidningen utkom med 13 nummer 2012–2013, och följde Bruce Waynes världsomspännande brottsbekämparnätverk – bestående av bl.a. Batwing, Nightrunner, El Gaucho, Batman of Japan, The Hood, Dark Ranger, Man-of-Bats, Outsiders, Nightwing, Knight och Red Robin – och dess fortsatta kamp mot Leviathan.

Hela serien samlades också i två seriealbum.

Batman: Arkham Manor

I samband med Batmans 75-årsjubileum 2014 publicerade DC maxiserien Batman Eternal, i vilken bl.a. mentalsjukhuset Arkham Asylum förstörs. Tidningen Batman: Arkham Manor följer på dessa händelser och inles med att Arkhams patienter – till stor del bestående av Batmansskurkar – förflyttas till Bruce Waynes herrgård Wayne Manor. När en serie mord inträffar går Batman/Bruce undercover som mentalpatienten Jack Shaw för att försöka lösa mysteriet.

Tidningen skrevs av Gerry Duggan och tecknades av Shawn Crystal. Sex nummer utkom, och omfattar sviten "A Home for the Criminally Insane", vilken därefter också utkom som serieroman.

DC Rebirth och senare

All-Star Batman

2016 genomfördes en ny reboot av DC:s universum, DC Rebirth. För Batman-serien innebar förändringen främst omstruktureringar på kreatörssidan – under The New 52 hade Batmans huvudförfattare Scott Snyder varit seriens tongivande författare. Nu fick Snyder fortsätta sitt värv på serien genom den nystartade All-Star Batman, tillsammans med en varierande stab av högprofilerade tecknare. Totalt utkom 14 nummer, vilka omfattade tre cyklar (sedemera utgivna som serieromaner): "My Own Worst Enemy" tecknad av John Romita, Jr. (nr. 1–5), "Ends of the Earth" tecknad av bl.a. Jock (nr. 6–9), och "The First Ally" tecknad av Rafael Albuquerque (nr. 10–14).

Batman and the Outsiders (Vol. 3)

2019 inleddes utgivningen av en tredje inkarnation av Batman and the Outsiders. Denna gång bestod gruppen av Batman, Black Lightning, Katana, Orphan, och Signal, med Bryan Hill och Dexter Soy som författare respektive tecknare.

Totalt utkom 17 nummer, samlade som tre seriealbum.

Batman: Urban Legends

Året 2021 inleddes med eventet "Future State" som pausade hela förlagets ordinarie utgivning under två månader och istället presenterade framtidsversioner av förlagets figurer. Därefter, under rubriken "Infinite Frontier" nysatsade förlaget, vilket bland annat resulterade i en tredje månatlig Batman-titel: antologitidningen Batman: Urban Legends. Varje nummer av Urban Legends består av flera olika serier med antingen Batman eller hans vänner och fiender i huvudrollerna, och skrivna och tecknade av ett flertal serieskapare; såväl etablerade Batman-kreatörer som nya förmågor.

Legends of the Dark Knight

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .