Hall of fame – De stora serieskaparna

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
"Hall of fame – De stora serieskaparna" nr 15 – Tony Strobl. Omslagsbild av Tony Strobl © Disney

"Hall of fame – De stora serieskaparna", bokserie från Egmont Kärnan som innehåller Disneyserier från utvalda serieskapare. Serien avslutas i Sverige efter volym 27, då Don Rosas kompletta verk samlats.

Mini sverige.gif Svensk utgivning

Nr År Undertitel Förord
1 2004 Don Rosa Øystein Sørensen
2 2004 Romano Scarpa Timo Ronkainen
3 2004 Carl Barks och bilarna i Ankeborg Geir Hasnes
4 2004 Vicar Stefan Printz-Påhlson, Unn Printz-Påhlson
5 2004 Don Rosa – Bok 2 Byron Erickson
6 2005 Paul Murry Germund von Wowern
7 2005 Marco Rota Luca Boschi
8 2005 Carl Barks – Till bords i Ankeborg Erik Hørthe
9 2005 Drakriddarna (Byron Erickson & Giorgio Cavazzano) Byron Erickson
10 2005 Don Rosa – Bok 3 Nils Lid Hjort
11 2006 William Van Horn John Lustig
12 2006 Romano Scarpa – Bok 2 Luca Boschi
13 2006 Gröngölingsrörelsen (Carl Barks & Daan Jippes) Timo Ronkainen
14 2006 Daniel Branca Niels Houlberg Hansen
15 2006 Tony Strobl Germund von Wowern, Karl-Erik Lindkvist
16 2007 Don Rosa – Bok 4 Anders Christian Sivebæk
17 2007 Floyd Gottfredson Germund von Wowern
18 2007 Carl Barks – Idrottsglädje i Ankeborg Tonje Tornes
19 2007 Paul Murry – Bok 2 Byron Erickson, Germund von Wowern
20 2007 Don Rosa – Bok 5 Mattias Hallin, Don Rosa
21 2007 Jack Bradbury Erik Hørthe
22 2008 Don Rosa – Bok 6 Stefan Diös, Don Rosa
23 2008 Vicar – Bok 2 Wolfgang J. Fuchs
24 2009 Don Rosa – Bok 7 Øystein Sørensen
25 2009 Don Rosa – Bok 8 Thomas Schrøder
26 2009 Don Rosa – Bok 9 Henning Hagerup
27 2009 Don Rosa – Bok 10 Tonje Tornes

Internationella motsvarigheter

Motsvarande bokserie gavs även ut i andra länder, men vissa artiklar och detaljer skiljer sig åt mellan de olika upplagorna.

  • Mini danmark.gif Danmark: "Hall of Fame"
  • Mini norge.gif Norge: "Hall of Fame – De store serieskaperne"
  • Mini polen.gif Polen: "Kaczogród"
  • Mini spanien.gif Spanien: "Hall of Fame"
  • Mini tyskland.gif Tyskland: "Hall of Fame"

Sverige, Danmark och Norge samtryckte och gav inledningsvis ut samma titlar, även om den danska och (framförallt) utgivningen pågick under en längre tid än den svenska.

Tyskland, Polen och Spanien hade andra utgivningsordningar och ett delvis annat urval; den svenska nr 1 motsvarar t.ex. den polska nr 4.

Följande böcker i serien har ej getts ut på svenska:

År Land Undertitel Förord
2004 DE Jan Gulbransson Wolfgang J. Fuchs
2008 DK/NO Freddy Milton & Daan Jippes Freddy Milton
2008 NO Dick Kinney & Al Hubbard David Gerstein, Alberto Becattini
2009 NO Marco Rota – Bok 2 Øystein Sørensen
2009 NO Carl Barks – Musikklivet i Andeby Erik Hørthe
2009 NO Dick Moores Germund von Wowern
2010 NO Bas & Mau Heymans Marius Molaug, Wolfgang J. Fuchs, Tonje Tornes
2010 NO Arild Midthun Øyvind Holen
2010 NO Floyd Gottfredson – Bok 2 David Gerstein
2010 NO Paul Murry – Bok 3 Germund von Wowern
2011 NO Giorgio Cavazzano – Bok 2 Luca Boschi
2011 NO Carl Barks – Store følelser i Andeby Tommy Sydsæter
2011 NO Arild Midthun – Bok 2 Gunnar Staalesen
2011 NO Daniel Branca – Bok 2 Geoffrey Blum
2012 NO Ben Verhagen Thomas Schrøder
2012 NO Carl Barks – Smått er godt Geoffrey Blum
2012 NO Romano Scarpa – Bok 3 Luca Boschi
2012 NO Arild Midthun – Bok 3 Byron Erickson
2013 NO Al Taliaferro David Gerstein
2013 NO William Van Horn – Bok 2 Geoffrey Blum
2013 NO Carl Barks – Andeby tar ferie Terje Nordberg
2013 NO Giovan Battista Carpi Alberto Becattini
2013 NO Arild Midthun – Bok 4 Eirik Newth
2013 NO Manuel Gonzales David Gerstein, Timo Ronkainen

Liknande utgivningar har även förekommit i Italien ("I Maestri Disney", 1997-2009, med Carpi, Murry, Cavazzano, Gottfredson, Scarpa, Rota, Luciano Bottaro, Massimo De Vita, Pier Lorenzo De Vita, Guido Martina, och Rodolfo Cimino) och i Brasilien ("Mestres Disney", 2005, med Rosa, Cavazzano, Gottfredson, Scarpa, och Renato Vinicius Canini). 2018 inledde förlaget Fantagraphics en engelskspråkig motsvarighet, "Disney Masters".

Den amerikanska förlaget Gemstone hade 2008 för avsikt att ge ut de tio volymerna som samlar Don Rosas produktion i en engelskspråkig version med titeln "The Don Rosa Library". Dessa planer stoppades dock i och med att Gemstones Disney-utgivning avslutades 2008. 2014 blev dock "The Don Rosa Library" titeln på Fantagraphics uppdaterade utgivning av samma serier, vilken 2020–2022 översattes till svenska som "Don Rosa-biblioteket".