Walt Disney's Serier

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Walt Disney's serier)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SERIETIDNING
Kalle Anka & C:o B-nummer
Kalle Anka & C:o B-nummer'
Kalle Anka & C:o B-nummer (1950–1954)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif Svenska

Startade:1950
Upphörde:1954
Förlag:Richters förlag

Walt Disney's Serier (Ⅰ)
Walt Disney's Serier (Ⅰ)
Walt Disney's Serier (Ⅰ) (1954–1956)

Startade:1954
Upphörde:1956
Förlag:Richters förlag

Walt Disney's Serier (Ⅱ)
Walt Disney's Serier (Ⅱ)
Walt Disney's Serier (Ⅱ) (1962–1977)

Startade:1962
Upphörde:1977
Förlag:Hemmets Journals förlag

Nästa:Kalle Anka Extra»
Walt Disney's Serier (Ⅲ)
Walt Disney's Serier (Ⅲ) (1990–1992)

Startade:1990
Upphörde:1992
Förlag:Serieförlaget

Walt Disney's Serier (Ⅳ)
Walt Disney's Serier (Ⅳ) (1996–2001)

Startade:1996
Upphörde:2001
Förlag:Egmont Serieförlaget

Walt Disneys Serier är namnet på flera olika svenska tidningar med Disneyserier. Framför allt är namnet förknippat med den utgivning som pågick under åren 1950-1977, med ett uppehåll 1957-1961.

Historia

1950-talet

När Kalle Anka & C:o började ges ut var den i allt väsentligt en svensk utgåva av den amerikanska tidningen Walt Disney's Comics (and Stories). Parallellt med denna utkom även Four Color Comics, engångspublikationer som vanligen innehöll en enda längre serie. Delvis rörde det sig om serieversioner av Disneys långfilmer, men också om längre serier med Kalle Anka (oftast skapade av Carl Barks), Musse Pigg och figurerna runt dem. Med tiden kom även Four Color Comics att innehålla kortare serier - dock alltid med en gemensam nämnare.

1950 började de amerikanska serierna från Four Color-magasinen återtryckas i Sverige - till en början som B-nummer av Kalle Anka & C:o, med huvudserien som titel på omslaget; Walt Disney's Snövit, Walt Disney's Tre Små Grisar, etc. 1954 knoppades dock B-numren av och blev en egen titel, Walt Disney's serier, och utgivningstakten ökade till 12 nummer per år.

Under åren 1954 och 1955 publicerades även fem onumrerade magasin med serieadaptioner av spelfilmer från Disney. Dessa har kommit att få beteckningen "C-nummer" och räknas idag ofta som en del av utgivningen, trots att de saknar överskriften Walt Disney's Serier på omslaget.

1956 utkom 13 nummer av Walt Disney's Serier. Det samma gällde för Kalle Anka & C:o, vilket i praktiken innebar en ny Disneytidning varannan vecka. Det påföljande året strukturerades utgivningen av Disneyserier i Sverige om; Walt Disney's Serier gick upp i modertidingen, som ökade på sin utgivning till 26 nummer per år. För att ändå kunna fortsätta att publicera de längre serierna styckades dessa upp inför den svenska publiceringen, och publicerades som fortsättningserier i två till tre nummer. Traditionen med fortsättningserier lever fortfarande kvar i Kalle Anka & C:o, men idag produceras dessa vanligen i direkt syfte att gå över flera nummer.

Sedan julen 1952 hade Walt Disney's Serier vigt ett juni- och ett december-nummer till sommarlovs- respektive jullovstematik. Efter titelns nedläggning etablerades en specialutgivning med samma inriktning, om än betydligt tjockare: "Kalle Anka säsongshäften", även kallade "Kalle Anka 100 sidors".

Hela femtiotalsutgivningen, inklusive C-numren, samlades på 2000-talet i den inbundna bokserien ”Walt Disney's Serier – Den kompletta årgången”.

1960- & 1970-talen

1962 återkom dock Walt Disney's Serier, till en början med oregelbunden utgivningstakt och löpande numrering. 1967 började den dock numreras årsvis och blev samtidigt månatlig. Under 1960-talet var innehållet i Walt Disney's Serier, precis som tidigare, huvudsakligen hämtat från de amerikanska Four Color-tidningarna, med speciellt fokus på de längre serierna som fick fylla en hel utgåva; filmadaptioner och Carl Barks' och Paul Murrys längre serier. 1967-1968 inleddes dessutom utgivningen av Walt Disney's Serier: Sportlovsextra, tidningar i liggande format som sedermera kom att avknoppas till egna titlar och bli mångåriga julalbum: Ludde och Glada julparaden.

Vid decennieskiftet 1960-tal/1970-tal började en förändring märkas: innehållet i varje utgåva kom allt oftare att bestå av flera kortare serier – dock vanligen med samma huvudfigur – och de magasinslånga serierna blev allt mer sällsynta. Det amerikanska materialet fick dessutom allt oftare ge vika åt italienska serier. 1971 publicerads de två sista filmadaptionerna som gick i tidningens huvudutgåvor – när serieversionerna av Aristocats och Sängknoppar och kvastskaft publicerades under det påföljande året blev detta i B-nummer av tidningen. Under 1973, när de nästföljande fyra filmadaptionerna kom att publiceras i Sverige, innefattades dessa häften inte i Walt Disney's Serier utan gavs titeln Disney 50 glada år – En Disney-klassiker. 1975 ändrades denna rubrik till Walt Disney's Klassiker.

Från att Walt Disney's Klassiker under 1975 delvis ha haft en numrering som följde Walt Disney's Serier (exempelvis nummer 9,5), etablerades sig klassikerna under 1976 som en egen titel, med egen numrering. De längre Disneyserierna förflyttades nu till att uteslutande publiceras i den nya tidningen, och som en följd av detta kom Walt Disney's Serier att i stor utsträckning innehållsmässigt att likna Kalle Anka & C:o. Under tidningens sista år kom lades fokus på serier från den italienska Disneystaben, uppbackade med kortare amerikanska serier.

Möjligen som en följd av den innehållsliga förändringen bytte Walt Disney's Serier namn till Kalle Anka Extra vid halvårsskiftet 1977.

Många år senare, 1987, sjösattes Kalle Anka Maxi, en serie av 100-sidiga häften, som vart och ettt samlade tre nummer av 1970-talets Walt Disney's Serier (dock utan orginaltidningarnas omslagsteckningar).

1990-talet

1990 återuppstod titeln, nu som paraplytitel för tjockare säsongstidningar samt, än en gång, för serieversioner av Disneyfilmer. Denna inkarnation lades ned 1996, men återkom tre år senare. 2001 avslutades utgivningen.

Internationella motsvarigheter

Precis som modertiteln Kalle Anka & C:o var 1950-talsversionen av Walt Disney's Serier samproducerad med flera andra länder. I Danmark hette utgivningen Solo-hæfte, och i Tyskland gick den under namnet Sonderheft der Micky Maus. I Norge saknades en övergripande titel t.o.m. 1954, varefter titeln blev Walt Disney's serier. Utgivningen publicerades även i Finland, där den dock genomgående ingick som B-nummer av Aku Ankka.

Även sextiotalsinkarnationen av Walt Disney's Serier var del av en nordeuropeisk samproduktion. I Danmark hette motsvarigheten först Walt Disney Præsenterer (1962-1966), för att sedan byta namn först till Walt Disney's Månedshæfte (1967-1970) och därefter till Walt Disney's Extra-hæfte (1970-1977). Den norska versionen debuterade som Walt Disney Presenterer (1962-1966), för att sedan döpas om till Walt Disney's Månedshefte (1967-1976) och Donald Duck Spesial (1976-1980). Den tyska motsvarigheten, Mickyvision, sjösattes 1962 och fortsatte utan namnbyte ända till 1993.

Vad gäller 1990-talsversionen så publicerades flera av de titlar som ingick iden svenska Walt Disney's Serier-rubriken i flera andra, främst skandinaviska, länder. Den övergripande svenska titeln saknar dock internationell motsvarighet.

Utgivning

Samtliga inkarnationer av Walt Disney's Serier gavs ut av samma förlag som under motsvarande tid gav ut Kalle Anka & C:o:

Kalle Anka & C:o B-nummer (1950-1954)

Totalt denna period utkom 16 nummer.

År Nr Titel
1950 11B Askungen
1951 09B Snövit och de sju dvärgarna
11B Alice i Underlandet
1952 02B Kalle Anka på Grönland
05B Bambi
09B Familjen Ankas foto-album
11B Walt Disney's jul-parad
1953 01B Musse Pigg och bönstjälken
03B Tre små grisar
05B Sommarleken
07B Musse Pigg och negerpojken Torsdag
09B Peter Pan
11B Walt Disney's jul-parad
12B Kalle Anka & Peter Pan
1954 01B Den finurlige Farbror Joakim
02B Peter Pan & Kapten Krok

Walt Disney's Serier (1954-1956)

Totalt utkom denna period 35 nummer, samt 5 "C-nummer".

År Nr Titel
1954 03 Lille Hiawatha
04 Långben
Svärdet och Rosen
05 Lilla Stygga Vargen
06 Ferieparaden
07 Kalle Anka lever lägerliv
08 Musse Pigg och den förtrollade bilen
09 Kalle Anka och den Gyllene hjälmen
10 Musse Pigg på den mystiska farmen
11 Jul-paraden
12 Jul i Pengalösa
1955 01 Musse Pigg besöker Torsdag
Bäverdalen
02 Kalle Anka och den musikaliska sjöormen
03 Farbror Joakims pengar i fara
04 Pluto är dagens hjälte
05 Musse Pigg och den bråkige Svarte Petter
Davy Crockett
06 Ferie-paraden
07 Fnatte, Knatte och Tjatte i farten
08 Kalle Anka i Honolulu
09 Musse Pigg och den ensamme riddaren
En världsomsegling under havet
10 Farbror Joakim och den tokige professorn
11 Jul-paraden
Det afrikanska lejonet
12 Kalle Anka och julgranarna
1956 01 Lady och Lufsen
02 Lilla Stygga Vargen och hans pappa
03 Piff och Puff
04 Långben
05 Musse Pigg och den objudne gästen
06 Ferie-paraden
07 Kalle Anka och det gamla slottet
08 Dumbo
09 Kalle Anka reser till Afrika
10 Kalle Anka och hans vänner
11 Musse Pigg och elfenbenshundarna
12 Jul-paraden
13 Kalle Anka skämtar och skojjar

Walt Disney's Serier (1962-1977)

Walt Disney's Serier nr 1/1974: "Den mystiske dubbelgångaren" © Walt Disney.
176-666 kommer ut ur fängelset. Walt Disney's Serier nr 10/1974. © Disney

Totalt utkom under denna period 152 huvudnummer, samt 15 B-nummer, och en jubileumstidning, totalt 170 tidningar. Notera att även vissa av de första utgåvorna av Walt Disney's Klassiker hade titeln Walt Disney's serier och/eller en numrering som följer dessa; dessa tidningar finns dock inte med i denna sammanställning.

År Nr Titel
1962 01 Sånt är livet Kalle Anka
02 Kalle Anka som lejonjägare
03 Pongo och de 101 dalmatinerna
1963 04 Snövit och de sju dvärgarna
05 Kalle Anka och hjulet
06 Skattkammarön
07 Kalle Anka och guldskatten
08 Kapten Grants barn
1964 09 Pinocchio
10 Prinsen och tiggargossen
11 Långben som scoutledare
12 Lobo den fredlöse
13 Pluto som cirkusartist
14 Svärdet i stenen
1965 15 Musse Pigg på äventyr med Robin Hood
16 Natt utan måne
17 Kalle Anka och Münchhausen
18 Musse Pigg och den mystiska farmen
19 Mary Poppins
20 Peter Pan
1966 21 Spökplumpen
22 Den gamla borgens hemlighet
23 Spökplumpen möter Madame Mim
24 Tre små grisar
25 Agent DC – den knepiga katten
26 Lady och Lufsen
1967 01 Spökplumpen och Björnligan
02 Löjtnant Robin Cruse
02B Kalle Ankas sportlovsextra
03 Kalle Anka på Grönland
04 Spökryttaren
05 Spökplumpen – Kronkuppen i Tasbah
06 Kalle Anka lever lägerliv
07 Stål-Långben
07B Månpiloten
08 Spökryttaren och hans dubbelgångare
09 Musse Pigg och den förtrollade bilen
10 Guldfeber
11 Plumpen möter Stål-Långben
12 Jul i pengalösa
1968 01 Havets fasa Kapten Plump
02 Askungen
02B Sportlovsextra: Ludde
03 Farbror Joakim och Havets Drottning
04 Bambi
05 Röda skogens hemlighet
06 Stål-Långben möter superskurken
06B Sommarläsning med Ludde
07 Musse Pigg och bönstjälken
08 Plumpen - Hårda tag i diamantdalen
09 Spökryttarens möte med kung George
10 Lilla Vargen
11 Världens lyckligaste miljonär
12 Farbror Joakim räddar julen
1969 01 Djungelboken
02 Musse Pigg och den objudne gästen
02B Sportlovsextra
03 Mowgli och hans vänner från Djungelboken
04 Spöke på villovägar
05 Sheriff Långben
06 Mowgli hos Kung Louie
07 Musse Pigg och professor Djuping
08 Kalle Anka och sjöormen
09 Farbror Joakim flyger och far
10 Älsklingskärran
10B Farmor Ankas godnatt-sagor
11 Lilla Vargen och hans far
12 Musse Pigg och guldmakaren
1970 01 Törnrosa
02 Farbror Joakims pengar i fara
02B Sportlovsextra
03 Knattarna hjälper Madam Mim
04 Stål-Långben möter Björnligan
05 Musse Pigg och elfenbenshundarna
06 Farbror Joakim och ön som sjönk
07 Långben och det lustiga lejonet
08 Knattarna på nya äventyr
09 Oppfinnar-Jockes fantastiska maskiner
09B Farmor Anka's godnatt-sagor
10 Kusin Knase = Helknäpp
11 Musse Pigg och den bråkige Svarte Petter
12 Lustigkurrar i rymden
Musse Piggs jubelpartaj
1971 01 Pongo och de 101 dalmatinerna
02 Björnligans bovaktiga bravader
02B Sportlovsextra
03 Kalasfestligt med Kusin Knase
04 Dumbo den flygande elefanten
05 Moby Duck och piraterna
06 Kalaskul med Kajsa
07 Farbror Joakim i Pluring-havet
08 Knattarna räddar kungens krona
09 Farbror Joakim och guldgrävarbyns hemlighet
09B Farmor Anka's godnatt-sagor
10 Musse Pigg och negerpojken Torsdag
11 Luringar som plockar pluringar
12 Musse Pigg tänker kallt - klarar allt
1972 01 Farbror Joakim och solens son
01B Aristocats
02 Musse Pigg i vilda västern
02B Sportlovsextra
03 Oppfinnar-Jockes otroliga uppfinningar
04 Musse Pigg på farligt fiskafänge
05 Knattarna tre hjälpsamma hjältar
06 Långbens semesterbekymmer
07 Björn-ligan på krigs-stigen
08 Musse Pigg - mästerdetektiv i fara
09 Farbror Joakim - sport och spratt
09B Farmor Anka's godnatt-sagor
10 Stål-Långben och förminsknings-maskinen
10B Sängknoppar och kvastskaft
11 Farbror Joakim och den farliga frukten
12 Jul-hjältarna i Ankeborg
1973 01 Farbror Joakim och bergsindianernas skatt
02 Musse Pigg och världens värsta vas
02B Sportlovsextra
03 Kalle Anka och guldet som försvann
04 Farbror Joakim och medicinmannens mask
05 Långben: Besvär med björnar
06 Farbror Joakim - Den sjunkna skatten
07 Musse Pigg och tågmysteriet
08 Kalle Anka, vilken gröngöling!
09 Äventyr på hotell
09B Farmor Anka's godnatt-sagor
10 Farbror Joakim och den gåtfulla krukan
11 Musse Pigg och den skurkaktige greven
12 Äventyr på sydpolen
1974 01 Den mystiske dubbel-gångaren
02 Långben på skattjakt
02B Sportlovsextra
03 Oss björnbröder emellan
04 Gröngölingarna i farten
05 Musse Pigg och Diamanttjuverna
06 Heja farbror Kalle
07 Farbror Joakim har vind i seglen
08 Långben i knipa
09 Ett sju-sjungande sjöäventyr
10 Björnbuse nr 666
11 Det stora ökenäventyret
12 Kalle Anka får på pälsen
1975 01 Farbror Joakim i Ekodalen
02 Björnligan kan knepen
03 Kampen i draktemplet
04 Farbror Joakim drar åt skogen
05 Kalle Anka på dåligt humör
06 Stål-Långbens mystiska glasögon
07 Farbror Joakim och guld-pumporna
08 Glada bad-busar
09 Skatten på havets botten
10 I Björnligans spår
11 Stål-Långben i farten
12 Farbror Joakims julresa
1976 01 Björnligan flyger i luften
02 Musse Pigg och den konstiga krukan
03 Farbror Joakim och mineralsökaren
04 Moby Duck på skattjakt
05 Spökplumpen och bläckfisken
06 Gröngölingarna och den mystiska bron
07 Ön som alla fruktar
08 Den gyllene staden
09 Musse Pigg som mästerdetektiv
10 Kalle Anka och sjöodjuret
11 Björnligan och den pratsjuka papegojan
12 Knattarnas vita jul
1977 01 Farbror Joakim går på oljepumpen
02 Spökplumpen - miljoner till tusen
03 Moby Duck på vulkanön
04 Kalle Ankas luftfärd
05 Knattarnas fantastiska present
06 Musse Pigg och tågmysteriet

Walt Disney's Serier (1990-1992)

Under andra halvan av 1980-talet började fristående tidningar med limmad rygg publicerats; Bumbi-Björnarna (1986), Mowgli och hans vänner från Djungelboken (1987) och Nalle Puh Special (1988 och 1989). Samtidigt publicerades årliga Kalle Anka säsongshäften och Kalle Anka Maxi i samma format, och 1990 återintroducerades etiketten Walt Disney's Serier som gemensam titel på denna typ av tidningar.

Totalt 13 numrerade tidningar utkom under åren 1990-1992. Härutöver publicerades adaptionen av DuckTales-långfilmen i en utgåva av samma format, men utan Walt Disney's Serier-etikettan.

År Nr Titel
1990 01 Nalle Puh Special 1990
02 Fest med Kalle Anka 1990
03 Kalle Anka Maxi 8
04 Kul med Kalle Anka 1990
05 Den lilla sjöjungfrun
06 Kalle Anka Maxi 9
1991 07 Nalle Puh Special 1991
08 Fest med Kalle Anka 1991
Farbror Joakim och Knattarna i Jakten på den försvunna lampan
09 Kalle Anka Maxi 10
10 Bernard och Bianca i Australien
1992 11 Kalle Anka Maxi 11
12 Nalle Puh Special 1992
13 Skönheten och odjuret

Fristående engångspublikationer (1993-1996)

Mellan de två 1990tals-inkarnationernar av Walt Disney's Serier släpptes sju fristående tidningar av samma typ och i samma format som de som under åren 1990-1992 och 1996-2001 ingick i Walt Disney's Serier. Dessutom fortgick utgivningen av Kalle Anka Maxi (t.o.m. 1996), Fest med Kalle Anka (t.o.m. 1996) och Kul med Kalle Anka (t.o.m. 1994)

År Titel
1993 Den lilla sjöjungfrun
1993 Aladdin
1994 Lejonkungen
1994 Kalle Anka Jubileumsalbum
1995 Pocahontas
1996 Toy Story
1996 Nalle Puh Special: Skattjakten och andra historier

Walt Disney's Serier (1996-2001)

I denna inkarnation av titeln utkom åtta nummer, samt flera fristående jubileumstitlar i samma format.

År Nr Titel
1996 01 Janne Långben the Movie
1996 02 Ringaren i Notre Dame
1997 03 Herkules
1997 Farbror Joakim 50 år Jubileum
1998 04 Mulan
1998 Kalle Anka & C:o Jubileumsspecial: 50 katastrofala år
1998 Musse Pigg 70 år
1999 65 år: Kalles många ansikten
2000 05 Dinosaurier
2001 06 Atlantis: Väktarens bok
2001 07 Atlantis: En försvunnen värld
2001 08 Atlantis: Den röda kristallen