NAFS(ĸ)

Från Seriewikin
(Omdirigerad från NAFS(K))
Hoppa till navigeringHoppa till sök
NAFS(ĸ):s logotyp

Ideell förening för främjandet av ankism bland annat genom ankistisk forskning – såväl seriös forskning som pseudoforskning och studier av ankistiskt kulturgods. Föreningen grundades 21 september 1976. Dess fullständiga namn är NAFS(ĸ), Nationella Ankistförbundet i Sverige (Kvack). Normalt används bara förkortningen, som uttalas "naffs-kå" och där k:et skrivs med kapitäl. "Kvack" står numera inte för någonting annat än ett onomatopoetiskt utrop och en ankistisk hälsning. Föreningen har drygt 580 medlemmar (2013).


Vad är NAFS(ĸ)?

NAFS(ĸ):s uppgift är att främja den svenska ankismen.

I verksamheten ingår bland annat:

  • att sprida kunskap om Disneyfigurerna, deras historia och deras tecknare och upphovsmän, och att försöka ta kål på de många felaktiga "myter" som florerar
  • att verka för en bättre nyproduktion av Disneyserier, en sund utgivningspolitik och goda reprisutgåvor, och motarbeta kommersiella massproduktioner av låg kvalitet
  • att vara faktabank och remissinstans dit allmänheten och andra kan vända sig i ankistiska frågor
  • att föra den ankistiska forskningen framåt, både den seriösa forskningen och pseudoforskningen. Att sammanställa index över Carl Barks produktion är lika viktigt som att studera den genomsnittliga glasögontjockleken hos Ankeborgs intellektuella!

Historia

NAFS(K) grundades 21 september 1976 av Stefan Diös, Greger Nässén och Frederik Ekehed som Nationella Ankistförbundet i Stockholm (Kvack). Föreningen grundades som ett politiskt skolvalsparti, men man fann snart att man inte kunde hejda utvecklingen till ankistisk förening. NAFS(ĸ) är numera både en ideell och partipolitiskt obunden förening.

Kollusorer

Medlemmarna äger rätten att kalla sig kollusorer och många använder titeln på både visitkort och i telefonkatalogen.

Medlemsnummer (kollusorsnummer) utdelas i tur och ordning från och med 314 (Stefan Diös). Kollusorsnumret återanvänds aldrig. Högsta kollusorsnummer är över 2855 (år 2011). Hedersmedlemmen Carl Barks förärades kollusorsnummer H313 (313 är Kalle Ankas bilnummer).

Publikationer

NAFS(ĸ) ger ut två tidskrifter:

Motto

"In Donaldismo Veritas"

Arrangemang/sammankomster

Föreningen har normalt sett två allmänna medlemsmöten per år, ett årsmöte och ett höstmöte – dessa arrangeras av föreningen. Utöver detta så arrangeras varje år Riksankistkongressen eller Ankon. Års- och höstmötena hålls i Stockholm medan Ankon arrangeras över hela landet, vanligen av lokalavdelningar eller enskilda medlemmar.

Comiquiz

Huvudartikel: Lag NAFS(ĸ)

NAFS(ĸ) har ett antal gånger ställt upp med lag i Comiquiz.

Lokalavdelningar

NAFS(ĸ) har under åren haft en mängd olika lokalavdelningar. Just nu är de alla i dvala med ett eventuellt undantag för KAJSA.

Mer om NAFS(ĸ)

Externa länkar