The Phantom (Moonstone)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
The Phantom nr 1 (2003) © KFS

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

För en lista över andra serietidningar med titeln The Phantom, se The Phantom.


The Phantom, amerikansk serietidning/serieromansvit utgiven av Moonstone Books 2002–10.

Historik

År 2000 fick det lilla förlaget Moonstone efter långdragna förhandlingar licens att skapa och ge ut Fantomenserier; vid det laget hade förlaget aldrig ens gett ut serier i färg. Det kom att dröja till 2002 innan den första Fantomenpublikationen kom ut i butikerna. Då var det i form av fristående serieromaner, men 2003 startade man även en serietidning. Därutöver gav Moonstone ut "Fantomen" i många olika typer av publikationer.

Ursprunglig hvudförfattare för serien var Ben Raab, som 2006 ersattes av Mike Bullock.

The Phantom var förlagets bäst säljande titel, men hade relativt sett en blygsam upplaga. 2010 gick Monestones licensrättigheter för serien ut, och samma år utkom Dynamite Entertainments första tolkning av serien.

Utgivning

"The Phantom" (serieromaner)

Moonstones inledande Fantomenutgivning bestod av fem serieromaner på ca. 50 sidor vardera.

Nummer Titel Författare Tecknare
Vol. 1 (2002) "The Ghost Killer" Raab Blanco
Vol. 2 (2002) "The Singh Web" Raab Blanco
Vol. 3 (2002) "The Treasures of Bangalla" Goulart Collins, Nichols
Vol. 4 (2003) "The Hunt" Raab Manna
Vol. 5 (2004) "Valley of the Golden Men" DeFalco Manna, Nichols, Pallot
  • "The Ghost Killer", "The Singh Web" och "The Treasures of Bangalla" har även publicerats i samlingsutgåvan "The Phantom: The Ghost who Walks" (2002, ny upplaga 2006)

"The Phantom" (serietidning)

Förlagets huvudsakliga Fantomenpublikation fram till 2009, då den ersattes av "The Phantom: Ghost Who Walks" (se nedan.)

Nummer Titel Författare Tecknare
#1 (2003) "Stones of Blood" Part 1 Raab Quinn
#2 (2004) "Stones of Blood" Part 2 Raab Quinn
#3 (2004) "Curse of the Phantom" Part 1 Raab Derington
#4 (2004) "Curse of the Phantom" Part 2 Raab Derington
#5 (2005) "Damnation Game" Part 1 Nieves deCaire
#6 (2005) "Damnation Game" Part 2 Nieves deCaire
#7 (2005) "The Aviatrix" Part 1 Raab Quinn, Wheaton
#8 (2005) "The Aviatrix" Part 2 Raab Quinn, Wheaton
#9 (2006) "Slave Trade" Part 1 Dixon EricJ, Guzman
#10 (2006) "Slave Trade" Part 2 Dixon EricJ, Guzman
#11 (2006) "Nanamaru" Raab Burchett
#12 (2006) "Tiger's Blood" Part 1 Bullock Rearte
#13 (2006) "Tiger's Blood" Part 2 Bullock Magno
#14 (2007) "Walker's Line" Part 1 Bullock Magno
#15 (2007) "Walker's Line" Part 2 Bullock Magno
#16 (2007) "Forgotten" Bullock Szilagyi
#17 (2007) "Invisible Children" Part 1 Bullock Szilagyi
#18 (2007) "Invisible Children" Part 2 Bullock Szilagyi
#19 (2007) "Invisible Children" Part 3 Bullock Szilagyi
#20 (2007) "Worth Beyond Measure" Bullock Zeu
#21 (2008) "Checkmate" Part 1 Bullock Szilagyi
#22 (2008) "Checkmate" Part 2 Bullock Szilagyi, Coggiola
#23 (2008) "Checkmate" Part 3 Bullock Szilagyi
#24 (2008) "Checkmate" Part 4 Bullock Szilagyi
#25 (2008) "Checkmate" Part 5 Bullock Szilagyi
#26 (2009) "Man O' War" Bullock Zeu, Szilagyi
  • Nummer 1-4 har även publicerats i samlingsutgåvan "The Phantom: Death in the Deep Woods" (2005), nummer 5-11 i samlingsutgåvan "The Phantom: Jungle Action" (2008), nummer 12-20 och 26 i samlingsutgåvan "The Phantom: The Man Who Cannot Die" (2010), och nummer 21-25 i samlingsutgåvan "The Phantom: Checkmate" (2010).

"The Phantom" (återtryckta söndagssidor)

Moonstones enda utgivning av dagspresserien består av samlingsvolymer utgivna 2005, och innehållandes Graham Nolans söndagsäventyr (omfattande ungefär två tredjedelar av Nolans totala produktion).

  • The Graham Nolan Sundays: Volume One
Titel Originalpublicering Författare Tecknare
"The War Mongers" 2001.10.14–2002.04.07 Reimerthi Nolan
"The Briefcase" 2002.04.14–2002.09.29 Reimerthi Nolan
"Terror in Mawitaan" 2003.04.06–2003.09.28 DePaul Nolan
"The Sinbad Stone" 2003.10.05–2004.03.28 Nolan Nolan
  • The Graham Nolan Sundays: Volume Two
Titel Originalpublicering Författare Tecknare
"Woduro's Secret" 2000.08.06–2001.03.04 Reimerthi Nolan
"The Lion's Head Tamarine" 2001.04.11–2001.10.07 Reimerthi Nolan
"The Snake Goddess's Island" 2002.10.06–2003.03.30 Reimerthi Nolan
"The Viking Fortress Mystery" 2004.04.04–2004.09.26 DePaul Nolan
"The Iron Python" 2004.10.03–2005.03.27 DePaul Nolan

"The Phantom" ("Wide Vision"-album)

"Legacy" av Ben Raab och Pat Quinn om den förste Fantomen.

I samband med Fantomenseriens 70-årsjubileum 2006 lanserade Moonstone ett helt nytt koncept: "Wide Vision". Detta är snarare illustrerad prosa än traditionella serieberättelser. Varje uppslag består av en illustration kombinerad med berättande text – inga pratbubblor eller textplattor.

Först ut var "Legacy", en berättelse som är tecknad och skriven som om den var hämtat direkt ur den förste Fantomens egen krönika.

Titel Utgivningsår Författare Tecknare
"Legacy" 2006 Raab Quinn
"Law of the Jungle" 2006 Gentile Guinan
"Man Eaters" 2007 Nieves Mavlian
  • "Legacy" och "Law of the Jungle" har även publicerats i samlingsutgåvan "The Phantom: Legacy & the Law" (2010).

"The Phantom" (annuals)

Nummer Titel Författare Tecknare
#1 (2007) "Five Days of the Dragon" Marz, Bedard, Dixon, Nieves, Bullock Procopio, Goldman, Nolan, Akins, Wolak, Ferreya
#2 (2009) "Concrete Jungle" Bullock, Grevioux Gonçalves

"The Phantom Chronicles"

2007 gav Moonstone Books ut "The Phantom Chronicles", en "krönika" i form av en novellsamling. Endast prosa, men i de flesta fallen skrivna av författare med serieanknytning. En andra volym, med samma upplägg, publicerades 2010.

  • Volume One
Titel Författare
"White Knight" Bullock
"The Ghost who Dies" Griffith & Griffith
"Debt of Honor" Henderson
"The Fastest Animal" Fortier
"Truth or Consequences" Alexander
"Stranger from Walker's Table" Murray
"The Servants of Set" Oliveri
"Here, There, Everywhere" Kilpatrick
"Bad Medicine" Bullock & Rhoades
"House of Ghosts" Bishop
"The Promise" Sauvé
"Not that Kind of Girl" Robbins
"Lessons Learned" Starr
"Reflection of the Ghost" Wickline
"A Ghost without Yesterday" Michelinie
"The Hungry Swamp" Powell
"The Ghosts who Walk" Gardner
  • Volume Two
Titel Författare Kommentar
"Ghost Story" DeFalco
"Encounter on a Jungle Night" Shaps
"The Devil's Kettle" Murray
"The Phantom of Cobtree Manor" Baugh
"A Grim Certitude" Meyer
"The Sky Warriors" Justice
"The Leopard's Eye" Mariotte
"I of the Storm" Bullock
"Night Visitor to Bangalla" Bailey
"A Man of His Word" McKinney
"Justice Delayed" Gorman, Starr
"Devil at My Side" Gentile
"No Ghosts Need Apply" Eckert
"The Diamonds of the Brumoli" Henderson
"The Soul of Solomon" Ellison
"The Plague" Mohapatra, Henderson Enbart med i den inbundna versionen.

"The Phantom: Ghost Who Walks"

Uppföljaren till serietidningen "The Phantom".

Nummer Titel Författare Tecknare
#0 (2009) "Enitan" Bullock Szilagyi, Mulko
#1 (2009) "End War" Part 1 Bullock Michelinie, Szilagyi
#2 (2009) "End War" Part 2 Bullock Michelinie, Szilagyi
#3 (2009) "End War" Part 3 Bullock Michelinie, Szilagyi
#4 (2009) "The Chase" Raab Michelinie, Peniche
#5 (2009) "Return of The Eastern Dark" Part 1 Bullock Szilagyi
#6 (2009) "Return of The Eastern Dark" Part 2 Bullock Szilagyi
#7 (2010) "International Waters" Bullock Peniche
#8 (2010) "Godfall" Part 1 Bullock Szilagyi
#9 (2010) "Godfall" Part 2 Bullock Szilagyi
#10 (2010) "Godfall" Part 3 Bullock Szilagyi
#11 (2010) "Godfall" Part 4 Bullock Szilagyi
#12 (2010) "Godfall" Part 5 Bullock Szilagyi
  • Samtliga nummer undantaget #0 har även publicerats i samlingsutgåvan "The Phantom: Guardian of the Eastern Dark" (2010).

"The Phantom: Generations"

Titel som följer Fantomenätten genom historien; det första numret handlar om den förste Fantomen, nummer två om den andra Fantomen, osv. Efter tretton nummer publicerades ett specialnummer, som innehöll tre avsnitt, om den 14:e, 15:e och 16:e Fantomen. Ytterligare två tidigare opublicerade avsnitt, om den 17:e och 18:e Fantomen, publicerades i den samlingsutgåva som samlar hela serien.

"Serierna" i denna tidning kallades "comic novellas" och är närmast att beskriva som kraftigt illustrerade noveller. Ursprungligen planerades 21 utgåvor, varav den sista skulle handla om den nuvarande, 21:e Fantomen - materialet till de tre sista numren färdigställdes dock aldrig.

Nummer Titel Författare Tecknare
#1 (2009) "Blackguard" Raab Quinn
#2 (2009) "Pirate Blood" DeFalco Hudson
#3 (2009) "The Caves of the Naga" Odom Stribling
#4 (2009) "The Skull and the Oath" Murray Van Briesen, Stegbauer
#5 (2009) "Sherwood Jungle" Gately Alcatena
#6 (2009) "Hellfire" Hockensmith Brooks
#7 (2010) "Attack on Phantom Head Peak" Fingeroth Purcell
#8 (2010) "Thy Will Be Done" Bullock Zeu
#9 (2010) "The Slave Trail" Baron, Bullock Saviuk
#10 (2010) "A King's Ransom" Kupperberg Bucco
#11 (2010) "The Ghost and the Redcoats" Bedard Timpano
#12 (2010) "Against the Terror" Cox Sutton
#13 (2010) "Left Hand of the Devil" Weinberg Bennett
Special (2010) "Final Roar" Bullock Lanting
"Priceless" Grey, Yeoman Toledo
"Ghost Drum" Shaps Collins
  • Samtliga nummer har även publicerats i samlingsutgåvan "The Phantom: Generations" (2010), som även innehåller två tidigare opublicerade serier: "Passages" (av Bullock och Aitken), och "Old Friends" (av Isabella och Ingersoll).

"The Phantom" (miniserier och engångspublikationer)

Under 2010, förlagets sista år som Fantomenutgivare, publicerades en engångspublikation och tre miniserier med Fantomen.

Titel Antal nr. Författare Tecknare
"Julie Walker is... The Phantom" (2010) 1 Massie, Nieves Daly
"The Phantom: KGB Noir" (2010) 6 Bullock Peniche
"The Phantom • Captain Action" (2010) 2 Bullock Maniquis, Williams
"The Phantom: Unmasked" (2010) 2 Powell King
  • "The Phantom: KGB Noir" och "The Phantom • Captain Action" har båda även publicerats i var sin samlingsutgåva med samma namn (2010). Den sistnämnda innehåller även den korta, tidigare opublicerade, Fantomenserien "Warhead" av Bullock och Talbot.

Som biserie

Kortare Fantomenserier har dessutom publicerats i antologialbumet "Moonstone's Holiday Super Spectacular" (2007), samt i de två första numren av förlagets Captain Action Comics (2008-2009).

Opublicerad samlingsutgåva

Förlaget ämnade samla det material som inte samlats i andra samlingsutgutgåvor ("The Phantom: Unmasked", the två annual-utgåvorna, The Phantom: Ghost Who Walks #0, "Julie Walker is... The Phantom", samt Fantomenserierna från "Moonstone's Holiday Super Spectacular" och Captain Action Comics) i en avslutande volym, "The Phantom: Old Jungle Sayings". Denna han dock inte gå i tryck innan förlagets licensrätt gick ut.

Externa länkar

Se även

För serien i allmänhet, se "Fantomen".