Justice League

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Lagens Väktare)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Klassiska Justice League of America målade av Alex Ross. Från vänster till höger: Atom, Hawkman, Aquaman, Flash, Wonder Woman, Superman, Batman, Martian Manhunter, Green Lantern, Green Arrow och Black Canary. © DC Comics.

"Justice League" (även "Justice League of America" eller "JLA" - i Sverige tidigare även "Lagens Väktare") är en superhjälteserie producerad av DC Comics, i vilken flera av de populäraste hjältarna i DC:s universum arbetar tillsammans. Flera versioner av och spinoffer till denna serie har förekommit under namn såsom "Justice League International", "Justice League Europe", "Justice League Task Force", "Extreme Justice", "Justice League Elite", "Justice League Dark", "Justice League 3000", med flera

Översikt av serien

Sedan 1960 har åtminstone en reguljär "Justice Leauge" ständigt varit under utgivning, med följande titlar som de primära:

Titel Utgivning Nummer Huvudscen
Justice League of America (Vol. 1) 1960-1987 1-261 Earth-1
Justice League (Vol. 1) 1987 1-6 New Earth
Justice League International (Vol. 1) 1987-1989 7-25 New Earth
Justice League America 1989-1996 26-113 New Earth
JLA 1997-2006 1-125 New Earth
Justice League of America (Vol. 2) 2006-2011 1-60 New Earth
Justice League (Vol. 2) 2011-2016 1-52 Prime Earth
Justice League (Vol. 3) 2016-2018 1-42 Prime Earth
Justice League (Vol. 4) 2018– 1– Prime Earth

Under åren 1987-1996 breddades "Justice League"-utgivningen med ytterligare reguljära titlar:

Titel Utgivning Nummer
Justice League Europe 1989-1993 1-50
Justice League International (Vol. 2) 1993-1994 51-68
Justice League Task Force 1993-1996 1-37
Extreme Justice 1995-1996 1-18

Under "The New 52"-utgivningen (2011-2016) storsatsade förlaget på flera nya "Justice League"-tidningar:

Titel Utgivning Nummer
Justice League International (Vol. 3) 2011-2012 1-12
Justice League Dark (Vol. 1) 2011-2015 1-40
Justice League of America (Vol. 3) 2013-2014 1-14
Justice League 3000 2013-2015 1-15
Justice League United 2014-2015 1-16
Justice League of America (Vol. 4) 2015-2016 1-10
Justice League 3001 2015-2016 1-12

Även under "DC Rebirth"-etiketten har det publicerats andra reguljära titlar:

Titel Utgivning Nummer
Justice League of America (Vol. 5) 2017-2018 1-29
Justice League Dark (Vol. 2) 2018– 1–
Justice League Odyssey 2018– 1–

Till detta kommer serieromaner, miniserier, och reguljära serier som baseras på enstaka figurer från "Justice League"-serierna.

Historik

1960-1987

Samtliga fasta JLA-medlemmar vid 1980-talets början. © DC Comics.

JLA började som en uppdatering av Justice Society of America (JSA), superteamet från den period som kallats The Golden Age. Under 1950- och 1960-talet skapade DC Comics nya hjältar med samma namn som gamla figurer, till exempel Flash och Atom, och moderniserade kända figurer som Superman, Batman och Wonder Woman. Denna tid fick sedermera epitetet The Silver Age. Författaren Gardner Fox, som låg bakom flera av dessa moderniseringar, var den som fick i uppdrag att återintroducera Justice Society, men valde att istället kalla gruppen med nygamla figurer för Justice League of America. (Under åren som skulle komma förklarade man att figurerna från Golden Age-tiden bodde på en parallell jord – Earth-2 – vilket öppnade upp för återkommande och populära möten mellan JSA och JLA.)

Justice League introducerades i The Brave and the Bold #29 (1960), med manus av Fox och bild av Mike Sekowsky. De ursprungliga medlemmarna var Superman, Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter och Wonder Woman, men de fick snart sällskap av Green Arrow (från och med #4, 1961), Atom (från #14, 1962), Hawkman (från #31, 1964) och Black Canary (från #74, 1969). "Maskoten" Snapper Carr var en återkommande figur i serien under hela 1960-talet, och högkvarteret var en grotta utanför Happy Harbor.

1970 flyttade JLA in i en satellit som kretsade kring jorden. Nya medlemmar blev Elongated Man (från #105, 1973), Red Tornado (från #106, 1973), Hawkwoman (från #146, 1977), Zatanna (från #161, 1978) och Firestorm (från #179, 1980). Även andra av förlagets figurer gjorde sporadiska inhopp - främst märks Phantom Stranger (från #103, 1972). Under detta årtionde tecknades serien i huvudsak av Dick Dillin, medan författarna avlöste varandra.

1984 ville DC Comics modernisera JLA. Man lät Aquaman upplösa organisationen (#233, 1984) och rekrytera fyra nya medlemmar till det nya högkvarteret i Detroit: Vixen, Gypsy, Steel, Vibe, vilka, jämte etablerade figurer som Aquaman, Zatanna, Martian Manhunter, Elongated Man och Batman utgjorde den nya uppställningen. 1987 upplöstes JLA än en gång efter att ha decimerats av skurken Professor Ivo under händelserna i miniserien "Legends". Serien lades därefter ned - det sista numret blev #261.

1987-1996

Kevin Maguires gruppbild från 1988, med samtliga medlemmar sedan 1960. © DC Comics.

Efter miniserien Crisis on Infinite Earths genomgick hela DC:s universum en reboot, vilket även inkluderade "Justice League"-serien. Den nya uppställningen etablerades 1987 i första numret av tidningen, nu enbart kallad Justice League men från #7 omdöpt till Justice League International, och bestod ursprungligen av Batman, Black Canary, Martian Manhunter, Green Lantern (Guy Gardner), Blue Beetle, Captain Marvel, Doctor Fate, Doctor Light, och Mister Miracle. Gruppen var nu underställd FN.

1989 splittrades organisationen i två - huvudtidningen bytte namn till Justice League America (fr.o.m. #26) och den fick en systertidning: Justice League Europe, vilken 1993 (fr.o.m. #51) bytte namn till Justice League International. 1993 tillkom ytterligare en grupp, Justice League Task Force, som också publicerades i en egenbetitlad tidning. 1995 ersattes Justice League Europe med Extreme Justice, en tidning som följde en grupp "Justice League"-medlemmar som lämnade huvudgruppen av missnöje med dess byråkratiska form.

1996 lades såväl Justice League America (efter #113), Justice League Task Force (efter #37), och Extreme Justice (efter #18) ned, till följd av dalande läsekrets.

Denna inkarnation av serien var påtagligt mer humorbetonad än tidigare och senare versioner. Vidare fokuserar uppställningen i de olika "Justice League"-avdelningarna under åren 1987-1996 huvudsakligen på nyare och mindre kända hjältar, och dess laguppställning är betydligt snabbare växlande; utöver de redan nämnda märks Booster Gold, Captain Atom, Max Lord, Fire & Ice, Huntress, Creeper, Power Girl, Amazing Man, Plastic Man, Metamorpho, Rocket Red, Crimson Fox, Animal Man, Tasmanian Devil, bland många andra. De mer etablerade hjältarna från 1960- och 1970-talet medverkade dock också, men i betydligt mindre utsträckning.

1997-2011

Dåvarande Justice League of America tecknade av Ed Benes från Justice League of America nr 7 (2007): I bakre raden: Green Lantern, Wonder Woman, Superman, Batman och Black Canary. I främre raden: Hawkwoman, Black Lightning, Red Arrow, Vixen och Red Tornado. I bakgrunden syns bilder av tidigare inkarnationer: originaluppställningen från 1960 överst till vänster, det utökade JLA från 1970-talet underst till vänster, 1980-talets Detroit-uppställning i mitten, den ursprungliga Justice League International från 1987 uppe till höger, och JLA från 1997 nederst till höger. © DC Comics.

I januari 1997 fick en ny "Justice League"-tidning premiär, nu med namnet JLA. Den skulle utkomma med 125 nummer innan den gick i graven 2006.

JLA skrevs till en början av Grant Morrison, som återgick till den ursprungliga laguppställningen: Superman, Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter och Wonder Woman. Med tiden tillkom såväl äldre figurer (Green Arrow, Black Canary, Atom, Firestorm, m.fl.) som nyare (Zauriel, Steel, Big Barda, Major Disaster, m.fl.), men fokus låg alltjämt på de mest välkända figurerna.

2006 ersattes JLA av Justice League of America, som liknade sin föregångare i ton och laguppställning (se bild till höger).

2011-2016: The New 52

DC:s Justice League i New 52-tappningen, med ytterligare hjältar i bakgrunden. Tecknat av Jim Lee. © DC Comics.

2011 genomgick hela DC:s universum en ny reboot, the New 52, och "Justice League" fick laguppställningen Aquaman, Batman, Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman, samt Cyborg (som ersatte Martian Manhunter i rollen som den sjunde grundaren). Denna laguppställning bestod i allt väsentligt genom hela "The New 52" eran, med främsta tillökningen i form av Shazam.

Parallellt med Justice League publicerades Justice League Dark, med en uppställning av framför allt figurer som inför "The New 52" hade publicerats i serier på etiketten Vertigo: jämte den ursprungliga kvintetten John Constantine, Zatanna, Deadman, Madame Xanadu och Shade the Changing Man, tillkom senare även ytterligare figurer. Tidningen lades ned 2015, efter 40 nummer.

Jämte Justice League och Justice League Dark publicerades ytterligare titlar: Justice League International (2011-2012, bland annat med Booster Gold, Fire & Ice, Rocket Red, Green Lantern (Guy Gardner), och Vixen), Justice League of America/Justice League United (2013-2016, bland annat med Martian Manhunter, Green Arrow, Hawkman, Catwoman, Green Lantern (Simon Baz), Stargirl, Animal Man, Supergirl, och Adam Strange), samt framtidstitlarna Justice League 3000 (2013-2015) och Justice League 3001 (2015-2016), som återuppväcker flera av medlemmarna från de övriga serierna.

Sedan 2016: DC Rebirth

Under "DC Rebirth"-etiketten publiceras en ny "Justice League"-tidning med laguppställningen Aquaman, Batman, Cyborg, Flash, Superman, Wonder Woman, samt de båda Green Lantern-medlemmarna Simon Baz och Jessica Cruz. 2017 tillkommer Justice League of America, inledningsvis bestående av Batman, Atom, Vixen, Ray, Killer Frost, Black Canary och Lobo.

Lista över medlemmar

Under Justice Leagues 50 år långa livstid har flertalet av DC:s superhjältar varit medlemmar i någon av gruppens inkarnationer.

1960-1987

Originaluppsättningen (1960–1984)

Sju superhjältar var med och grundade gruppen:

Därefter tillkom ytterligare flera medlemmar:

Andra figurer som medverkade i serien, men utan fullt medlemskap i gruppen:

Detroituppsättningen (1984–1986)

Förutom de gamla medlemmarna Aquaman, Elongated Man, Martian Manhunter, Zatanna och sedermera Batman, tillkom några nya hjältar:

1987-1996

Justice League International (America + Europe, 1987–1994)

Guldkalven, Blå Skalbaggen och Svarta Fågeln ur DC-serier nr 2/1988 © DC Comics/Satellitförlaget.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.
Hela Justice League International (Justice League America + Justice League Europe) från Justice League International nr 24 (1989). Bild av Kevin Maguire. © DC Comics.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

En uppdaterad version, som skiftade till att fokusera på mindre nyare hjältar, men även inkluderade de återvändande tidigare medlemmarna Batman, Martian Manhunter, Black Canary, Elongated Man, Wonder Woman, Superman och Sue Dibny. Tillskott kom i form av:

Justice League Antarctica (1990)

En kortlivad grupp som i första hand var en skämtversion. Medverkade enbart i Justice League Annual #4.

Nya Justice League America (1994–1996)

Medlemmar inkluderade Wonder Woman, Flash III, Fire, Metamorpho, Crimson Fox, samt:

Justice League Task Force (1993–1996)

Specialstyrka som ursprungligen hade ett roterande medlemskap (vars tillfälliga agenter inte räknas som fullvärdiga medlemmar), men sedermera blev ett fast team. Fasta medlemmar inkuderade Martian Manhunter, Gypsy, The Ray II samt:

Extreme Justice (1995–1996)

Alternativ sidogrupp. Medlemmar inkluderade Captain Atom, Blue Beetle, Booster Gold, Maxima, Firestorm I, samt:

1997-2011

JLA (1997–2006)

Nyversion av gruppen som gick tillbaka till rötterna, skapad av Grant Morrison.

Tidigare medlemmar som har förekommit i den här versionen inkluderar Superman, Batman, Wonder Woman, Flash III, Martian Manhunter, Aquaman, Green Arrow I, Huntress, Orion, Atom II, Major Disaster samt Firestorm I. Utöver dessa tillkom:

Justice League Elite (2004–2005)

Kortlivad undercoverversion som figurerade i den 12-delade maxiserien Justice League Elite. Dess högkvarter var i Somerset, New Jersey, och medlemmarna inkluderade Flash III, Green Arrow I, Manitou Raven, Major Disaster, samt:

Interim-Justice League (2006–2007)

En kortlivad interimversion av Justice League etablerades i maxiserien 52, under ett år då flera av de största hjältarna (såsom Superman, Batman och Wonder Woman) tillfälligt dragit sig tillbaka. Medlemmar var:

Nya Justice League of America (2007–2010)

  • Tidigare medlemmar som förekommer i den här uppsättningen inkluderar Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern Hal Jordan, Black Canary II, Hawkgirl II, Vixen, Red Tornado II, Green Lantern John Stewart, Zatanna och Dr. Light III. Nya medlemmar inkluderar:
  • Red Arrow
  • Black Lightning (nu som fullvärdig medlem)
  • Geo-Force
  • Firestorm (Jason Rusch)
  • Tattooed Man III (Tatuerade Mannen, hedersmedlem)

Utbrytargrupp (2009–2010)

En utbrytargrupp grundades i miniserien Justice League: Cry for Justice 2009, bestående av Green Lantern Hal Jordan, Green Arrow I, Atom I, samt nya medlemmar:

2011-2016: The New 52

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Sedan 2016: DC Rebirth

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Mini sverige.gif Svensk publicering

Lagens Väktare tecknade av Mike Grell på omslaget till Gigant nr 4/1977. © DC Comics/Semic.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

"Lagens Väktare" publicerades för första gången i Sverige i tidningen Gigant nr 2/65, och denna tidning förblev seriens huvudsakliga svenska hem i nära 20 år (men vissa avsnitt publicerades även i svenska Stålmannen). Det sista avsnittet publicerades i Gigant nr 4/84. Figurernas namn översattes här till svenska.

1988 fick den uppfräschade versionen av Keith Giffen/J.M. DeMatteis/Kevin Maguire premiär i Månadens Äventyr och fortsatte i den kortlivade DC-serier. Därefter fick denna superhjältegrupp nöja sig med korta gästspel i Stålmannen, innan även den tidningen lades ner 1991.

2001 gjorde Egmont Serieförlaget och dess skandinaviskasysterförlag en nysatsning på nordiskt samtryck för serier från DC Comics, och som ett led i detta gav man ut den tjocka färgtidningen Justice League of America (eller JLA, kort och gott). Äventyren hämtades från Grant Morrisons tid på serien, efter tre nummer lades tidningen ner i Danmark med påföljd att den svenska tidningen lades ner efter bara fyra nummer. Det här var dock första gången som figurerna gick under sina engelska originalnamn.

Kuriosa: I albumet "Stålmannen i Stockholm" kallades Justice League International för Internationella Rättsrådet.

Justice League of America i andra medier

Filmversioner

Hyllningar och parodier

Mer om Justice League of America

Recensioner

Externa länkar